.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż ziemi i zakup mieszkania w małżeństwie a podział majątku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 26.06.2008

Kilka lat temu mój brat kupił kawałek ziemi. Jakiś czas później ożenił się, a po roku sprzedał ziemię i za te pieniądze kupił mieszkanie. Jego właścicielami, potwierdzonymi notarialnie, są oboje – brat i żona. Teraz, po czterech latach małżeństwa, chcą się rozwieść i dokonać podziału majątku. Czy żona będzie miała prawo do części mieszkania kupionego za jego pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

To, że w akcie notarialnym zakupu mieszkania jako kupujący wymienieni są brat i jego żona nie przesądza o tym, że faktycznie mieszkanie należy do majątku wspólnego małżeńskiego. Jeżeli wpisu w akcie notarialnym dokonano nieprawidłowo, niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, brat będzie mógł, w sprawie o podział majątku dorobkowego, kwestionować umowę notarialną w części dotyczącej pochodzenia środków na zakup nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Powyższy przepis określa tzw. surogację. W opisywanej sprawie ważnym będzie czy mieszkanie zostało zakupione wyłącznie ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty brata czy też środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pokryły tylko część ceny kupna mieszkania.

 

W pierwszej sytuacji, w której mieszkanie zostało zakupione wyłącznie ze środków pochodzących ze sprzedaży przez brata nieruchomości, a więc z majątku osobistego brata, będzie mógł on domagać się ustalenia, że mieszkanie stanowi jego majątek osobisty. W toku ewentualnego postępowania sądowego będzie on musiał wykazać, że mieszkanie zostało zakupione z jego majątku osobistego. Jako dowody mogą posłużyć umowy sprzedaży nieruchomości i kupna mieszkania, zeznania brata, zeznania świadków. Ważną okolicznością, którą brat może podnieść w toku postępowania sądowego będzie to, że małżeństwo w chwili zakupu mieszkania trwało dość krótko – 1 rok – i małżonkowie nie byli w stanie, w tak krótkim okresie, zgromadzić majątku dorobkowego, który pozwalałby im na zakup mieszkania z tego majątku. Brat może żądać ustalenia, że mieszkanie jest jego majątkiem odrębnym w czasie postępowania o podział majątku wspólnego lub też może on złożyć w sądzie pozew o ustalenie, że mieszkanie stanowi część jego majątku osobistego na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży przez brata nieruchomości stanowiły tylko część ceny kupna mieszkania, a pozostała część pochodzi z majątku wspólnego, to należy uznać, że mieszkanie jest majątkiem wspólnym. W takiej sytuacji brat, który na nabycie użył środków należących do jego majątku osobistego może żądać ich zwrotu od żony na podstawie art. 45 Kodeksu rodzinnego.

 

Zgodnie z art. 45 Kodeksu rodzinnego – każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Z uwagi na powyższe należy uznać, że brat ma szanse na uzyskanie orzeczenia zgodnie z którym mieszkanie zostanie uznane za składnik jego majątku osobistego. Sąd ustalając czy mieszkanie stanowi składnik majątku wspólnego czy też osobistego brata będzie się kierował nie tylko oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym, ale też całokształtem okoliczności istotnych prawnie z punktu widzenia przepisów Kodeksu rodzinnego.

 

Gdyby sąd uznał jednak, że mieszkanie stanowi składnik majątku wspólnego, mieszkanie to będzie podlegało wraz z innymi składnikami majątku wspólnego podziałowi. W wyniku tego podziału sąd może przyznać mieszkanie jednemu z byłych małżonków, a na rzecz drugiego zasądzić odpowiednią spłatę. Może też nakazać sprzedaż mieszkania i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy małżonków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton