Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Macierzyńskie

Dowiedz się ile trwają urlopy macierzyńskie oraz sprawdź inne informacje na ten temat czytając poniższe teksty.

 

Ważna informacja dla przyszłych rodziców! Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa wydłużająca urlopy macierzyńskie oraz wprowadzająca urlopy ojcowskie.

Po zmianach urlop macierzyński po urodzeniu pierwszego dziecka uległ przedłużeniu z 18 do 20 tygodni. Długość urlopu macierzyńskiego będzie nadto zależała od liczby dzieci, które przyszły na świat podczas ostatniego porodu. Mianowicie przy urodzeniu:

  • bliźniaków – okres urlopu wynosi obecnie 31 tygodni,
  • trójki dzieci – 33 tygodnie,
  • czwórki – 35 tygodni,
  • piątki lub więcej dzieci – 37 tygodni.


Co ważne, nowe, dłuższe okresy urlopów macierzyńskich mają zastosowanie również do kobiet, które rozpoczęły urlop jeszcze na starych zasadach w 2008 r. i do dnia 1 stycznia 2009 r. tego urlopu nie zakończyły.

W związku z nowym systemem emerytalnym, w którym wysokość przyszłych emerytur w istotnej części zależy od wysokości odprowadzonych składek, młode matki powinna ucieszyć informacja, że podwyższeniu (i to blisko trzykrotnemu) uległa wysokość składek rejestrowanych na ich kontach emerytalnych w okresie urlopu wychowawczego. Co więcej, kwota tych składek ulegnie dalszemu podwyższeniu już od 2012 r.

Ciekawym rozwiązaniem ustawowym jest plan wprowadzenia od 2010 r. dodatkowych (ponad standardowy wymiar urlopu macierzyńskiego), nieobowiązkowych urlopów macierzyńskich, których długość ma podlegać stopniowemu wydłużeniu od dwóch tygodni (w 2010 r.) do sześciu–ośmiu tygodni w 2014 r. Ustawodawca uwzględnił w ten sposób z jednej strony uwagi pracodawców, dla których przedłużająca się, po urodzeniu dziecka, nieobecność pracownicy może stanowić problem, a z drugiej strony potrzeby matek i nowonarodzonych dzieci do dłuższego przebywania ze sobą w okresie bezpośrednio po porodzie.

Interesy pracodawców, którzy zatrudniają młode mamy po urlopie macierzyńskim, zabezpiecza z kolei przepis przewidujący zwolnienie takich pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 36 miesięcy. Element ten nadto, przynajmniej w części, poprawi trudną sytuację na rynku pracy młodych matek, które pragną ponownie podjąć zatrudnienie po urodzeniu dziecka.

Urlop ojcowski ma stanowić odpowiednik urlopu macierzyńskiego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 W firmie A byłam zatrudniona od połowy 2005 r. Po dwóch latach przeszłam na urlop bezpłatny. W tym czasie podjęłam pracę w firmie B. Pod koniec 2009 r. urodziłam dziecko – z tego tytułu otrzymuję zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy w firmie B. Zaświadczenie o porodzie przedstawiłam też pracodawcy A i otrzymałam drugi zasiłek macierzyński. Czy takie macierzyńskie jest zgodne z prawem? W obu firmach mam umowę na cały etat.

Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) „zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. (…) Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”. Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Natomiast zgodnie z art. 36 ustawy o świadczeniach „podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. (…) Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy”.

Zasadą jest, że prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje z każdego stosunku pracy. Osoba, która jest zatrudniona u dwóch pracodawców, podlega ubezpieczeniu chorobowemu z dwóch tytułów. Ma więc prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dwóch tytułów.

Jeśli więc pozostaje Pani w więcej niż jednym stosunku pracy, z każdego z nich nabywa Pani oddzielnie prawo do świadczeń pracowniczych. Natomiast wymiar czasu pracy nie ma wpływu na nabycie ani wymiar urlopu macierzyńskiego.Oznacza to dla Pani, że będąc zatrudnioną równolegle na dwóch etatach, korzysta Pani z urlopu macierzyńskiego w takim samym wymiarze, jak osoba zatrudniona na jednym etacie.

Reasumując, jeżeli Pani, jako osoba uprawniona do zasiłku macierzyńskiego, jest zatrudniona na dwóch etatach, zasiłek macierzyński przysługuje Pani z każdego stosunku pracy. Można tym samym pobierać dwa zasiłki macierzyńskie. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzane są od każdego zasiłku.
(...) Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego nie pozostaje bez wpływu na jego prawo w tym okresie do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli niezdolność do pracy pracownika przypada w okresie urlopu bezpłatnego, zasiłek chorobowy pracownikowi nie przysługuje.

Urlop bezpłatny jest przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. W okresie urlopu bezpłatnego nie są odprowadzane składki na to ubezpieczenie. Jeżeli zatem pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym stanie się niezdolny do pracy, nie ma prawa do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie tego urlopu.

Ta sama zasada ma zastosowanie także do zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego, jak również wynagrodzenia za okres choroby przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.

Inaczej jednak wygląda sytuacja, jeżeli prawo do zasiłku trwa po urlopie bezpłatnym.

Otóż w przypadku, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa powstanie w okresie urlopu bezpłatnego i trwa po zakończeniu tego urlopu, pracownik ma prawo do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, a także do wynagrodzenia chorobowego, ale wyłącznie za okres niezdolności do pracy przypadający po urlopie.   Przerwę w ubezpieczeniu chorobowym spowodowaną urlopem bezpłatnym i fakt powstania niezdolności do pracy w okresie tej przerwy traktuje się w tym przypadku w sposób szczególny, na równi z okolicznością powstania niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego. Wprawdzie pracownik nie ma prawa do zasiłku za okres niezdolności do pracy przypadający w okresie tej przerwy, ale ma prawo do zasiłku za okres niezdolności do pracy przypadający po urlopie bezpłatnym, tak jakby niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli więc urodziła Pani dziecko w czasie urlopu bezpłatnego, zasiłek macierzyński przysługuje Pani za okres po urlopie bezpłatnym, ale okres zasiłku macierzyńskiego liczy się od dnia porodu.   Ponadto, w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u każdego z pracodawców ma Pani prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 92 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1964 r., Dz. U. z 1974 r. Nr 21, poz. 94) – za okres pierwszych 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym.    Przeczytaj pełną treść

 

 W artykule przeanalizowano zagadnienia wskazujące na charakter prawny urlopu macierzyńskiego. Poddano analizie prawo pracownicy do zrzeczenia się części urlopu macierzyńskiego w kontekście przepisów Kodeksu pracy i Konwencji Nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa.

Urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze przysługujące w pierwszym rzędzie kobiecie, przeznaczone na przygotowanie się do porodu i jego odbycie, a także na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz zapewnienie opieki dziecku w pierwszych tygodniach życia.

Podstawowym aktem prawnym regulującym tę problematykę jest ratyfikowana przez Polskę Konwencja Nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana) z 1952 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 16, poz. 99).

Z Konwencji nr 103 wynika, że kobieta, do której stosuje się postanowienia tego aktu prawnego, ma prawo do urlopu macierzyńskiego po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przypuszczalną datę porodu (art. 3 ust. 1).

Przysługujący urlop macierzyński nie może być krótszy niż 12 tygodni, z tym że część urlopu ma być obowiązkowo wykorzystana po porodzie (art. 3 ust. 2). Art. 3 ust. 3 Konwencji Nr 103 przewiduje, że okres urlopu, który powinien być wykorzystany obowiązkowo po porodzie, zostanie określony przez ustawodawstwo krajowe, jednak nie może on być w żadnym razie krótszy niż sześć tygodni.

(...) Z przytoczonych zapisów Konwencji Nr 103 wynika, że urlop macierzyński ma złożony charakter. Z jednej strony jest to uprawnienie pracownicze do stosownego zwolnienia od pracy wraz z prawem do odpowiedniego świadczenia pieniężnego, a z drugiej strony jest on obligatoryjnym okresem przypadającym po porodzie przeznaczonym na regenerację sił fizycznych i psychicznych pracownicy, w wymiarze określonym przez ustawodawstwo krajowe, nie krótszym jednak niż 6 tygodni.

Ten dualistyczny charakter urlopu macierzyńskiego ma istotne znaczenie przy prawidłowej wykładni przepisów Kodeksu pracy dotyczących problematyki urlopów macierzyńskich.

Art. 180 § 1 K.p. przyznaje pracownicy prawo do urlopu macierzyńskiego w określonym wymiarze, traktując ten urlop jako uprawnienie. W myśl art. 180 § 5 K.p. pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Na tle tego przepisu podnoszone są tezy wykładniowe, jakoby pracownica tylko w tym przypadku miała prawo zrezygnować z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie.

Ten wymiar 14 tygodni, jak się wydaje, niektórzy komentatorzy uznają jako część urlopu, która obowiązkowo musi być wykorzystana po porodzie, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 Konwencji Nr 103.

E. Maniewska i K. Jaśkowski uważają, że pracownica nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego ze względu na jego funkcję ochronną, a także pośrednio ze względu na zakaz wyrażony w art. 152 § 2 K.p. Twierdzą, że skoro prawo zakazuje zrzeczenia się urlopu wypoczynkowego, to tym bardziej należy uznać niedopuszczalność zrzeczenia się prawa do urlopu macierzyńskiego.

(...) Urlop macierzyński nie jest objęty postanowieniem mówiącym o braku możliwości jego zrzeczenia się, o czym będzie jeszcze niżej mowa, toteż sposób realizacji tego prawa w znacznej mierze zależy od samej pracownicy, która z tego uprawnienia korzysta.

Poprawny sposób scharakteryzowania urlopu macierzyńskiego jako uprawnienia pracownicy nadającego jej możliwość dysponowania swoim prawem jest ograniczone pewnymi regułami, uregulowanymi postanowieniami o charakterze dwustronnie bezwzględnie obowiązującym, czyli takimi, od których nie może być żadnych odstępstw.

Takim postanowieniem jest obowiązek wykorzystania minimalnego wymiaru urlopu macierzyńskiego po porodzie, który to wymiar Konwencja Nr 103 określa na 6 tygodni, dając możliwość prawu krajowemu na podwyższenie tej wielkości.

Obowiązkowy wymiar urlopu macierzyńskiego przewidziany w Konwencji ma charakter ochronny ze względu na potrzebę regeneracji sił fizycznych i psychicznych po porodzie i dlatego reguła ta przybiera postać przepisu bezwzględnie dwustronnie obowiązującego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Macierzyńskie - prowadzienie firmy a ciąża i urlop
Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jedną osobę. Planuję zajść w ciążę. Czy jeśli będę mieć ewentualne zwolnienie lekarskie, a potem przejdę na urlop macierzyński, to moja firma będzie mogła funkcjonować? Czy na pewno dostanę macierzyńskie tzn. zasiłek?

Charakter prawny urlopu macierzyńskiego – część 2
W artykule przeanalizowano zagadnienia wskazujące na charakter prawny urlopu macierzyńskiego. Poddano analizie prawo pracownicy do zrzeczenia się części urlopu macierzyńskiego w kontekście przepisów Kodeksu pracy i Konwencji Nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa.

Macierzyńskie, a potem odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego
Pracuję na umowę o pracę, niebawem kończy się mi urlop macierzyński. Chciałabym wykorzystać urlop wypoczynkowy za ten rok, a później przejść na urlop wychowawczy, ale przełożony odmówił mi urlopu wypoczynkowego w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zastępstwa. Czy mogę domagać się urlopu?

Macierzyńskie - powrót do pracy a okres ochronny
Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zamierzam wrócić do pracy na 12 miesięcy, obniżając wymiar czasu pracy. Jeśli dobrze się orientuję, to w tym okresie obowiązuje pracodawcę zakaz wypowiedzenia mi umowy. Czy jednak nadal przysługuje mi prawo do urlopu wychowawczego? Jeśli tak, to czy po powrocie z niego nadal trwa 12-miesięczny okres ochronny?

Macierzyńskie i wypowiedzenie po takim urlopie
Od kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie wracającej z urlopu macierzyńskiego? Ja przebywałam na urlopie do sierpnia 2008 r., a do końca września wykorzystywałam urlop wypoczynkowy. Wróciłam do pracy w październiku i dzień później dostałam wypowiedzenie z pracy (porozumienie, likwidacja stanowiska). Do tej pory nie mogę znaleźć pracy. Czy w mojej sytuacji można jeszcze coś zrobić?

Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego
Od trzech miesięcy przebywam na urlopie macierzyńskim, przedtem całą ciążę przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Wypłata chorobowego za ten okres została wyliczona na podstawie średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy wraz z czynnikiem prowizyjnym (wypłacany w mojej firmie raz w roku). Firma miesiąc temu zawiesiła z powodów finansowych czynnik prowizyjny i tym samym mój zasiłek macierzyński znacznie się zmniejszył. Czy postępowanie pracodawcy jest zgodne z prawem?

Wybrane opinie naszych klientów:

Wydawałoby się, że taka forma porady jest wątpliwa. Jednak bez wątpienia dokładna, wyczerpująca i za niewielką opłatę. Jeśli ktokolwiek ma jeszcze jakieś wątpliwości to zapewniam, że należy je wykluczyć. Tutaj mamy szybkość, dokładność, rzetelność połączoną z fachowością i przystępną cenę. Serdecznie dziękuję Panu Łukaszowi Poczyńskiemu.

Z poważaniem

Zenon

Teraz wiem na czym "stoję". Gdyby nie dokładne i wyczerpujące odpowiedzi zapewne długo bym motała się ze swoim problemem. Jeżeli będę potrzebowała porady prawniczej na pewno skorzystam z tego serwisu. Z czystym sumieniem polecę ten serwis znajomym.

Magdalena

Bardzo wyczerpująca i rzetelna porada po umiarkowanej cenie. Korzystam z serwisu po raz trzeci i za każdym razem pełen profesjonalizm. POLECAM!!!

Jakub

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy. Opinia szybko, rzeczowo i bez ogródek, z zarysem najbliższej perspektywy! Będę korzystał z tej formy aż do momentu, w którym udzielę pełnomocnictwa. Następnym razem nie przegapię odpowiedniego momentu, gdyż w prawie jest jak w medycynie: do lekarza trzeba się zgłosić jak najszybciej.

Pozdrawiam,

Sławek

Bardzo dziękuję za pomoc. Dostałem od was bardzo rzeczową i pomocną odpowiedź. Dzięki wam moja sprawa posunęła się długim krokiem do przodu.

Przemek

Opinia Państwa okazała się bardzo użyteczna, gdyż pozwoliła na sprawną obronę przed nadmiernym, wyśrubowanym przez biuro prawne brata oszacowaniem należności. Jeszcze raz dziękuję Państwu za udzieloną pomoc prawną.

Ryszard

Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi, jaką dostałem. Jest bardzo wyczerpująca. To, co chciałem wiedzieć, już wiem, bardzo miła obsługa, wyrozumiali. Bardzo dobra pomoc. Polecam wszystkim.

Michał

Bardzo szczerze polecam!!!!! Serdecznie dziękuję panu Karolowi za tak ludzkie podejście do sprawy i ogromną pomoc. Pomimo moich wahań sprawił Pan, że nabrałam pewności siebie. Portal polecił mi brat i teraz ja będę go polecała.

Serdecznie pozdrawiam.

Tomasz

Bardzo profesjonalna obsługa. Czyste i jasne odpowiedzi na zadawane pytania. Bardzo polecam, może to pomóc rozwiązać wiele wątpliwości, niejasności oraz pomóc niejednokrotnie w dochodzeniu swoich praw, a także zorientować się, z jakimi konsekwencjami można się liczyć.

Eligiusz

Bardzo dobra idea usług prawnych online! Profesjonalna i szybka obsługa! Świetna możliwość dyskutowania szczegółow i niejasności.

Pozdrowienia,

Sylwek

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »