Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lokata z dyspozycją na wypadek śmierci

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.06.2014

Lokata bankowa miała dyspozycję na wypadek śmierci. Po roku od śmierci właściciela lokaty dokonano przelewów według dyspozycji: na żonę i dwóch synów zmarłego. Osoby te niestety nie dokonały odpowiedniego zgłoszenia do US (nie wiedziały o takim obowiązku). Urząd po ponad roku od dokonania przelewu upomniał się o podatek. Pytania są następujące:

 

  1. Czy założona sprawa o nabycie spadku ustala nowy termin (6 miesięcy) na złożenie zeznania do urzędu? Sprawa została rozpoczęta już po otrzymaniu informacji z US o konieczności rozliczenia się.
  2. Czy żona, która otrzymała 1/3 lokaty, powinna składać zeznanie i płacić podatek, skoro nie miała rozdzielności majątkowej i niejako 50% tej kwoty było jej własnością?
  3. Kiedy upływa termin zgłoszenia faktu otrzymania dyspozycji pośmiertnej przez spadkobierców? Czy po 6 miesiącach od daty śmierci, czy po 6 miesiącach od otrzymania przelewu?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Z ustawy Prawo bankowe (art. 56) wynika zaś, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), która nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

 

W kwestii zwolnienia z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych (czyli i lokaty oszczędnościowej) – z chwilą śmierci wkładcy. Podobnie wskazuje m.in. Z. Ofiarski:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

„Oznacza to, że niniejsze zwolnienie może być zastosowane także w przypadku nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, przy zachowaniu warunków określonych w art. 4a u.p.s.d., tzn. zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli 6 miesięcy od chwili śmierci wkładcy” (Ofiarski Zbigniew, Opodatkowanie nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, ABC nr 71938).

 

Tym samym, odpowiadając na pytanie pierwsze i trzecie: termin 6 miesięcy można liczyć tylko od dnia śmierci wkładcy i nie podlega on niestety przywróceniu. Gdyby było tak, że uprawnione osoby nie wiedziały o takiej dyspozycji na ich rzecz, to można by pokusić się o skorzystanie z art. 4a ust. 2 ww. ustawy, który – gdy nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie 6 miesięcy – pozwala zastosować zwolnienie, jeśli nabywca zgłosi nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

 

Odnośnie kwestii współwłasności małżeńskiej – wydawanie dyspozycji na wypadek śmierci nie dotyczy rachunków wspólnych, więc lokata, którą Pan opisuje, była lokatą zmarłego, a kwota dyspozycji nie weszła do spadku po nim, tj. po posiadaczu rachunku. Powoduje to wiele niepewności w praktyce – szczególnie, że małżonek mógł mieć również majątek odrębny. Teoretycznie, jeśli środki były środkami z majątku wspólnego, w połowie są żony, ale jak orzec – jeśli połowa lokaty była żony – z której połowy dokonano dla żony dyspozycji? Problemów rodzi się tu wiele i nie sposób je rozstrzygnąć bez wątpliwości. W wielu realnych sytuacjach organy podatkowe korzystnie dla małżonków uznają, że do podstawy opodatkowania przyjmuje się w takiej sytuacji połowę wartości dyspozycji. Tak przykładowo w interpretacji US w Jaśle z 2005 roku (PM/436/3/2005) organ wskazał, że „(…) stanowisko odnośnie zaliczenia do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, tak w przypadku nabycia w drodze spadku (dziedziczenia), jak i na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci, połowy wartości zgromadzonych oszczędności, które stanowiły majątek dorobkowy Pani i zmarłego męża, jest prawidłowe”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - I =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Masa spadkowa a pełnomocnictwo do konta zmarłej

Jestem jedynym spadkobiercą mojej matki (prawomocne postanowienie sądu), jednak do konta matki pełnomocnictwo miała jej opiekunka, która wypłaciła całą kwotę z rachunku zmarłej. Złożyłem już doniesienie do prokuratury, ale chciałbym też wytoczyć postępowanie cywilne – jak to zrobić?

Nie dopełniłem obowiązku podatkowego, termin do zgłoszenia minął

Trzy lata temu odziedziczyłem po mamie mieszkanie (akt poświadczenia dziedziczenia). Nie dopełniłem obowiązku podatkowego – nie zgłosiłem nabycia spadku w ciągu 6 miesięcy w urzędzie skarbowym. Po prostu nie wiedziałem, że tak trzeba. Jak dotąd urząd skarbowy nie zwracał się do mnie w tej sprawie. Zastanawiam się, jak z tego wybrnąć. W tym mieszkaniu od lat jest zameldowany mój syn. Ja natomiast jestem współwłaścicielem innego mieszkania, w którym mieszkam z żoną. Czy zgodnie z art. 16 ustawy o spadkach i darowiznach moje ewentualne zameldowanie w mieszkaniu odziedziczonym po matce na okres 5 lat spowodowałoby, po upływie tego czasu, zwolnienie z konieczności okazywania zaświadczenia z US, gdyby w grę wchodziła następnie sprzedaż lub darowizna tego lokalu? Jeśli nie, czy istnieje jakikolwiek inny legalny sposób, żeby uniknąć płacenia podatku?

Przepisanie nieruchomości na dzieci w postaci darowizny

Czy przepisanie nieruchomości na dzieci w postaci darowizny pozwali im w dowolnej chwili na sprzedaż tej nieruchomości bez płacenia podatku? Czy korzystniejsza będzie sprzedaż nieruchomości przez jednego z rodziców (obecnych współwłaścicieli) z chwilą śmierci drugiego? Jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze ze względu na odprowadzane opłaty?

Nabycie nieruchomości w drodze działu spadku a obowiązek podatkowy

W wyniku działu spadku dwie kuzynki i siostra chcą bezpłatnie przekazać mi swoje udziały w pewnej nieruchomości, która wymaga wielu nakładów. Czy nabyta przeze mnie w całości nieruchomość podlega jakimś podatkom ze względu na sposób nabycia – dział spadku?

Obciążenie podatkowe

Mój tata zmarł w 2005 r. Dopiero w 2012 r. przeprowadziliśmy postępowanie o nabycie spadku. Czy mamy szasnę uniknąć podatku od spadku, korzystając ze zwolnienia, czy też musimy liczyć się z obciążeniem podatkowym? Ile mamy czasu na zgłoszenie sprawy w urzędzie skarbowym?

Konsekwencje nie zgłoszenia dziedziczenia do urzędu skarbowego

W 2014 roku odziedziczyłam spadek aktem poświadczenia dziedziczenia po zmarłej małżonce. Niestety nie zostałem dobrze poinformowany i nie zgłosiłem tego faktu do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Przez przypadek dowiedziałem się, że powinienem to zrobić. Chciałbym zapytać, jakie poniosę konsekwencje z tytułu niezgłoszenia spadku w wymaganym czasie, jaki dokument powinienem wypełnić i zgłosić do urzędu.

Zbycie części nieruchomości w zamian za zwolnienie ze spłaty kredytu

Wspólnie z partnerem nabyłam nieruchomość (każde z nas miało udział 50%). Po śmierci partnera spadek po nim przejęli jego rodzice. Nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym, na którego spłatę nie stać rodziców partnera i dlatego chcą przeprowadzić na moją rzecz zbycie części nieruchomości w zamian za zwolnienie ich ze spłaty kredytu (czyli ja przejmę spłatę kredytu w 100%). Od sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia nie upłynęło jeszcze 5 lat. Czy w takim przypadku są oni zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od zbycia nieruchomości?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »