.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Lokal zastępczy dla podleśniczego i jego rodziny

20 lat temu podjąłem pracę jako leśniczy, zamieszkałem z rodziną w leśniczówce. Trzy lata temu zostałem zwolniony i podjąłem pracę w innym zarządzie jako podleśniczy. Nadal mieszkam w tym samym lokalu. Niedawno jednak zaproponowano mi mieszkanie w innej miejscowości – sporo mniejsze i do remontu. Czy mogę odrzucić propozycję byłego zakładu pracy? Czy należy mi się lokal zastępczy? Dodam, że płacę czynsz i opłatę za bezumowne korzystanie z lokalu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sam Pan napisał – zajmuje Pan lokal bez tytułu prawnego. Właściciel – administrator nieruchomości wyraził zgodę na zajmowanie lokalu poprzez pobieranie czynszu z dodatkiem za bezumowne korzystanie z lokalu.

 

Aby fizycznie został Pan z niego usunięty, konieczne jest skierowanie przeciwko Panu i osobom zajmującym lokal pozwu o eksmisję. Zapewne otrzyma ją Pan, bowiem nie posiada Pan prawa do zajmowania lokalu. 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów

 

„1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

2. Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.

 

3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

 

4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

5. Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13.

 

6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego”.

 

Sąd orzeknie o prawie do lokalu socjalnego, jeśli spełnia Pan wyżej określone przesłanki. Jeśli nie – nie ma takiego obowiązku.

 

Kolejnym krokiem jest fizyczna eksmisja. Niestety z powodu uchylenia przepisów zobowiązujących wierzyciela – tu zarządcę budynku – do wskazania lokalu zastępczego, obecnie nie ma obowiązku wstrzymywania się z takową egzekucją.

 

Lokal socjalny nie musi odpowiadać standardowi obecnemu posiadanemu przez Pana lokalowi, a dodatkowo, jeśli chodzi o pomieszczenie tymczasowe – to jest to 5 m2 na osobę.

 

Niestety, zarząd nie będzie musiał wskazywać lokalu zastępczego.

 

Warto jednak postarać się o lokal u obecnego pracodawcy – aktualnego zarządu. Co prawda nie ma Pan prawa jako podleśniczy do bezpłatnego mieszkania czy do dodatku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawiązać stosunek najmu na zasadach ogólnych. O ile oczywiście zarząd dysponuje lokalami.

 

Rozumiem, że nowo proponowane mieszkanie jest mniejsze, ale proszę się zastanowić, czy nie warto rozważyć ewentualnej przeprowadzki, albo proszę sprawdzić, czy w nowym miejscu pracy nie posiadają lokali przeznaczonych do najmu. Byłoby to optymalne rozwiązanie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl