.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Lokal użytkowy z mieszkania spółdzielczego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 06.06.2011

Jakie mniej więcej koszty mogę ponieść w związku z przekształceniem mieszkania spółdzielczego na lokal użytkowy? Komu mogę zlecić załatwianie formalności i jak długo to trwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że przedmiotowy lokal mieszkalny ma status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli tak, to w celu zmiany przeznaczenia lokalu lub sposobu jego użytkowania potrzebna będzie zgoda spółdzielni mieszkaniowej, gdyż z punktu widzenia prawa właścicielem lokalu pozostaje spółdzielnia. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest bowiem ograniczonym prawem rzeczowym. Ciężko mi powiedzieć, ile czasu zajmie spółdzielni podjęcie decyzji. Przepisy prawa tego nie regulują. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to z tego tytułu spółdzielni nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Uzyskanie zgody jest wolne od opłat.

 

Natomiast w grę może wejść spełnienie innych warunków wynikających z prawa budowlanego. Jeśli przedmiotowa zmiana będzie wiązała się ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w rozumieniu art. 71 ustawy Prawo budowlane, to czynności te będzie Pan musiał zgłosić staroście. W miastach na prawach powiatu (tzw. powiaty miejskie) obowiązki starosty pełni prezydent miasta. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – jeżeli ma nastąpić rozbudowa, nadbudowa albo odbudowa obiektu;
  4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Niestety nie jestem w stanie określić kosztów związanych z przedmiotową zmianą, gdyż w zasadzie nie wiadomo, jakie rzeczywiście będzie Pan musiała podjąć czynności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl