.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyznanie części lokalu kwaterunkowego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.03.2013

10 lat temu przyznano mi lokal kwaterunkowy, była tam już inna współlokatorka. Jakiś czas temu zmarła, gdy akurat przebywałam za granicą. Chciałabym się starać o przyznanie mi części lokalu po niej, tymczasem dowiedziałam się, że miasto może dokwaterować mi kogoś obcego (nawet całą rodzinę). Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy zaznaczyć, że decyzją ówczesnych władz otrzymała Pani lokal kwaterunkowy, który obecnie najpewniej nie spełnia wymogów prawnych odrębnego lokalu.

 

Do Pani przypadku odnoszą się ogólne zasady wynajmu lokali komunalnych, czyli przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.


Pani sytuacja (oraz setki podobnych) jest bardzo skomplikowana m.in. z powodu braku odpowiednich przepisów odnośnie scalania tzw. kołchozów.

 

Nie jest możliwa sprzedaż na rzecz Pani pozostawionej przez sąsiadkę części lokalu kwaterunkowego, gdyż pustostan ten nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali. Lokale niesamodzielne nie mogą być bowiem przedmiotem obrotu. Nie można sprzedać jednego pokoju wraz z udziałem w kuchni czy łazience.

Pozostaje możliwość złożenia wniosku o wynajęcie pustostanu po zmarłej sąsiadce. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów przewidują, że zasady i kryteria wynajmowania lokali komunalnych uchwala rada gminy, więc w uchwałach rad gmin osoby zainteresowane lokalem komunalnym znajdą najwięcej potrzebnych informacji.

 

Zgodnie z tymi przepisami uchwały rady Pani miasta gmina może zawrzeć aneks do umowy najmu w zakresie powiększenia przedmiotu najmu z najemcą lokalu, do którego bezpośrednio przylega w poziomie wolny lokal, składający się wyłącznie z jednego pomieszczenia (tzw. pokój z klatki schodowej), niebędący samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy o własności lokali.

 

W razie ubiegania się o powiększenie przedmiotu najmu o wolną część lokalu lub o tzw. pokój z klatki schodowej, przez więcej niż jednego najemcę, o sposobie zagospodarowania zwolnionej części lokalu lub tzw. pokoju z klatki schodowej decyduje wynajmujący po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Odmowa zawarcia aneksu do umowy najmu w zakresie powiększenia przedmiotu najmu może nastąpić w szczególności gdy:

 

  • wnioskodawca pobiera dodatek mieszkaniowy lub posiada uprawnienia do jego pobierania,
  • wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu opłat czynszowych,
  • wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu,
  • obecnie wynajmowana powierzchnia mieszkalna zapewnia 10 m2 na członka gospodarstwa domowego,
  • właściwy organ wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903),
  • w zajmowanym lokalu lub w jego części stwierdzono wykonane przez wnioskodawcę prace niezgodne z przepisami prawa budowlanego,
  • wnioskodawca zajmuje pomieszczenie tymczasowe.

 

W Pani przypadku można jedynie zaproponować wystosowanie wniosku do miasta o najem pustej części lokalu przez Panią (oczywiście gdy spełnia Pani powyższe warunki). Gdy ich Pani nie spełnia (mało kto w tych dużych lokalach spełnia warunki metrażowe), to mimo wszystko proszę o wystosowanie pisma do urzędu miasta z prośbą o wynajęcie tego pustostanu, może w takim przypadku poruszy to machinę administracji.

Z praktyki, jaka ma miejsce w Warszawie w przypadkach dotyczących podobnych lokali, najczęściej miasto odmawia najmu takiego lokalu, a w zamian za to proponuje najem innego lokalu komunalnego. Jest to o tyle korzystne, że nowy lokal zaproponowany przez gminę może już podlegać wykupowi na zasadach preferencyjnych (z bonifikatą).

 

Innej możliwości nie widzę, a co do Pani pytania odnośnie wynajęcia pustej przestrzeni innej rodzinie, to niestety muszę potwierdzić. Pustostany te zajmowane są przez inne rodziny, które czekają w kolejce na lokale komunalne.

Podobnie, odnosząc się do praktyki w tym zakresie w Warszawie, to władze tego miasta odstąpiły już od kwaterowania w pustostanach innych rodzin. Jest to sprzeczne z polityką miasta (przecież na lokal czeka tysiące rodzin), jednak unika się w ten sposób kłopotów na przyszłość, a wielkie lokale scala i sprzedaje albo przyznaje rodzinom zastępczym (wielodzietnym).

 

Jeszcze raz zaznaczę, że miasto zaproponuje następujące rozwiązanie: zamianę obecnie zajmowanego lokalu na inny, samodzielny lokal komunalny o powierzchni odpowiadającej powierzchni wynajmowanej teraz przez Panią, a następnie jego wykup. W razie braku zgody do pustego miejsca prawdopodobnie zostanie ktoś dokwaterowany. Pani zgoda nie jest wymagana, jednak w Pani mieście praktyka władz odnośnie tego typu lokali może być inna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl