Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.07.2018

Kupiłam lokal na restaurację włoską, lokal ma przeznaczenie handlowo usługowa i mieści się na parterze w bloku wielorodzinnym. Chciałbym w lokalu sprzedawać piwo i wino. Czy murze posiadać zgodę wspólnoty lokatorskiej? Wczoraj było głosowanie na alkohol wysokoprocentowy i wspólnota nie wyraziła zgody, ale czy mogę bez ich zgody sprzedawać piwo i wino? Dodam że w tym bloku na parterze jest ciąg różnych sklepów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy jako właścicielka lokalu była Pani obecna na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej i czy głosowała Pani przeciwko podjęciu takiej uchwały.

 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, a także decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

 

Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

 

Pani jako właściciel lokalu zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo, o którym mowa powyżej, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 

Na Pani korzyść stanowi pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 2 grudnia 2013 r., sygn. akt I ACa 517/13, w którego uzasadnieniu wskazano, iż „organy prowadzące postępowanie w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązane są badać, czy podmiot ubiegający się o zezwolenie legitymuje się m.in. wymaganą zgodą uprawnionych podmiotów. Brak takiej zgody, niezależnie od przyczyn jej nieudzielenia powoduje, iż wydanie zezwolenia jest niemożliwe. Własność istotnie nie jest nieograniczonym prawem dającym właścicielowi absolutną swobodę postępowania z rzeczą, ale ograniczenie praw właściciela musi wynikać z racjonalnych przesłanek. Sama obawa, że sprzedaż alkoholu w lokalu powodów spowoduje zakłócanie porządku jest niewystarczającym powodem do nieudzielania zgody albowiem obawa taka istnieje w każdym przypadku sprzedaży alkoholu. Gdyby sprzedaż alkoholu zawsze wiązała się z zakłócaniem porządku to ustawodawca w ogóle zakazałby sprzedaży alkoholu w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych”.

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż Pani wolą jest sprzedaż jedynie piwa i wina, a nie wódki, co z kolei powoduje, iż zagrożenie ze strony klientów będzie znacznie mniejsze.

 

W mojej ocenie wspólnota nie wskazała na żaden racjonalny powód, który by uzasadniał odmowę udzielenia zgody na sprzedaż alkoholi, jakby na to nie patrzeć, w Pani lokalu.

 

Zasadne jest zatem jak najszybsze zaskarżenie uchwały wspólnoty do sądu, tak by proceduralnie nadać tok sprawie niezwłocznie, bowiem sąd okręgowy właściwy dla miejsca położenia wspólnoty mieszkaniowej wyznaczy rozprawę za 2–3 miesiące (praktyka powszechna). Moim zdaniem szanse na uchylenie uchwały są znaczne, ale 100% gwarancji nikt Pani nie da.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - sześć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »