.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Likwidacja zespołu szkół a konkurs na stanowisko dyrektora

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 26.08.2015

Dyrektor zespołu szkół po konkursie otrzymał powierzenie stanowiska do 31 sierpnia 2017 r. Czy po likwidacji jednej z dwóch szkół, a tym samym po likwidacji zespołu szkół z dniem 31 sierpnia 2015 r., powierzenie stanowiska wygasa? Czy trzeba ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, która funkcjonowała w zespole?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki.

 

Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się.

 

W szkołach i placówkach publicznych powierzenie stanowiska kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu jest w zasadzie obligatoryjne. Organ prowadzący nie może odstąpić od zorganizowania i przeprowadzenia konkursu – z wyjątkami określonymi w art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), gdzie mówi się, że jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Obowiązek przeprowadzenia konkursu wynika z przepisu art. 36a ust. 2 u.s.o., bowiem kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.

 

Możliwość powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, o której mowa w przepisie art. 36a ust. 5 u.s.o. istnieje w ściśle określonych przypadkach, o których mowa w przepisach art. 36a ust. 2 i 4 u.s.o., tj. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu lub powierzenia stanowiska dyrektora w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Od zasady wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora w postępowaniu konkursowym, przepisy ustawy o systemie oświaty przewidują odstępstwa.

 

Organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu przez siebie kandydatowi bez przeprowadzenia konkursu, jeżeli:

– do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata – art. 36a ust. 4,

– po upływie okresu powierzenia, organ prowadzący chce przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres, tj. na okres 5 lat szkolnych, w uzasadnionych przypadkach na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny – art. 36a ust. 9 ustawy.

 

Skoro do rozwiązania zespołu szkół nie stosuje się przepisów o likwidacji szkoły, należy uznać, że ona nadal funkcjonuje, z tym że już nie w ramach zespołu. Dlatego też, w mojej opinii, nie ma podstaw do odwoływania ze stanowiska obecnego dyrektora i przeprowadzania kolejnego konkursu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl