Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja zadłużonej spółki

Zakładając spółkę, nastawiamy się na rozwój i zyski, jednak czasem dobre prognozy zawodzą i stajemy w obliczu niewypłacalności. Każda działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem niepowodzenia, a w konsekwencji również likwidacją firmy. Przy najbardziej optymistycznych prognozach warto znać ustawowe podstawy ogłoszenia upadłości, a także procedury likwidacji zadłużonej spółki. Po części może nas to uchronić przed sankcjami finansowymi, jak równie przed odpowiedzialnością karną wspólników (w przypadku spółek osobowych) lub członków organów zarządzających (w przypadku spółek kapitałowych).

 Następnie wspólnicy niezwłocznie muszą otrzymać zwrot wszystkich wniesionych wkładów niepieniężnych i wpłaconych sum oraz pokrycia wierzytelności osób trzecich (oczywiście jeśli takowe są). Jeżeli spółka nie jest w stanie dokonać tego zwrotu, wówczas zarząd zobowiązany jest dokonać likwidacji zadłużonej spółki (tzw. sformalizowane postępowanie likwidacyjne). Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawiają dla spółki likwidatora. Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego.   Do likwidacji spółek w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki z o.o.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Artykuł omawia czynności jakie należy wykonać w celu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
(...) Obligatoryjność etapu likwidacji spółki podyktowana jest bezpieczeństwem obrotu. Celem tego postępowania jest bowiem rozdysponowanie majątkiem podmiotu prawnego i zakończenie jego działalności (art. 270-290 K.s.h.).
Należy podkreślić, co jeszcze do niedawna było kwestią wątpliwą, nawet spółka z o.o., która nie rozpoczęła prowadzenia swego przedsiębiorstwa, ani nie zaciągała zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji w całości (tak w szczególności uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18.01.1994 r., III CZP 178/93).
(...) Sprawozdanie likwidacyjne, przewidziane w art. 288 § 1 K.s.h., nie jest jednak ostatnim sprawozdaniem finansowym w toku likwidacji zadłużonej spółki. Nie jest to bowiem sprawozdanie na dzień zakończenia likwidacji, a sporządzenie takiego dokumentu jest również wymagane, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości, i powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy zakończenia procesu podziału kwot likwidacyjnych pomiędzy wspólników. Sprawozdanie to winno zostać również zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników, ogłoszone i przesłane do KRS.

Byt prawny spółki zlikwidowanej kończy się definitywnie nie z chwilą wykreślenia spółki z rejestru, ale z uprawomocnieniem się postanowienia zarządzającego to wykreślenie (art. 6945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).    Przeczytaj pełną treść

 

 Członek zarządu reprezentujący spółkę powinien zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła ku temu podstawa. Podstawą do ogłoszenia upadłości spółki jest jej niewypłacalność (a co za tym idzie – likwidacja zadłużonej spółki). Ma ona miejsce wówczas, gdy spółka nie spłaca swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Za niewypłacalną można także uznać spółkę, której zobowiązania przekraczają wartość jej majątku. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy wykonuje ona swoje zobowiązania na bieżąco. Zaistnienie stanu niewypłacalności wiąże się dla członków zarządu z koniecznością zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Obowiązek spoczywa na nich niezależnie od wartości niewykonanych zobowiązań czy długości opóźnienia.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Zobowiązania byłych wspólników spółki jawnej
Czy można wnieść roszczenie w stosunku do byłych wspólników upadłej spółki jawnej na podstawie posiadanego nakazu zapłaty, który nie został zgłoszony do masy upadłościowej i wierzyciel nie skorzystał z możliwości zaspokojenia swoich roszczeń, a obecnie po sześciu latach domaga się pełnego rozliczenia wraz z odsetkami oraz opłatami sądowymi i komorniczymi? Nakaz zapłaty wydano w 2004 r., upadłość i likwidacja zadłużonej spółki nastąpiła w 2005 r. (wykreślenie z KRS).

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości – likwidacja
Artykuł omawia instytucję wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości. (...) W razie stwierdzenia podstawy do ogłoszenia upadłości, przy równoczesnym braku przesłanek oddalenia wniosku, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację zadłużonego przedsiębiorstwa, sąd ogłosi upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu, w przeciwnym wypadku – upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika (art. 14 i 15 ustawy).

Likwidacja spółki – zadłużony wspólnik
Chciałabym wycofać się z dwuosobowej spółki cywilnej. Powodem mojej decyzji są finansowe kłopoty mojego wspólnika wynikające z rozwodu i podziału majątku. Udało mi się co prawda wyprowadzić firmę na „prostą”, ale teraz chcę zrezygnować ze współpracy, by uniknąć narastających problemów. Mam zamiar doprowadzić do likwidacji spółki polubownie, lub za pośrednictwem sądu. Nasza firma jest operatorem telewizji kablowej. Po jej likwidacji pozostanie sprzęt nadawczy, gniazda abonenckie i sieć instalacji stanowiące majątek firmy. Mam zamiar kontynuować działalność samodzielnie. W jaki sposób szybko zlikwidować spółkę i rozpocząć pracę na własny rachunek? (...) Po wypowiedzeniu umowy spółki pozostanie kwestia likwidacji majątku spółki. Kodeks cywilny nie przewiduje sformalizowanego postępowania likwidacyjnego, pozostawiając jego unormowanie wspólnikom. Jeżeli nie dokonali Państwo w umowie stosownych regulacji, wtedy należy stosować przepisy kodeksu. W pierwszej kolejności należy spłacić długi spółki. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów zwraca się wspólnikom ich wkłady – tj. rzeczy, które wnieśli do spółki do używania oraz wypłaca się w pieniądzu wartość wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia.

Upadłość zadłużonej spółki i ochrona majątku osobistego
Mój mąż założył wraz z partnerem biznesowym spółkę w Luksemburgu – spółka SARL (odpowiednik polskiej spółki z o.o.). Tu wszyscy troje mieszkamy i płacimy podatki. Niestety musimy ogłosić upadłość. Spółka posiada kredyt w luksemburskim banku, jednak zabezpieczony on jest prywatnym majątkiem moim, mojego męża oraz naszego partnera biznesowego i jego żony. Mamy z mężem pewne oszczędności na koncie w Polsce, ja zaś mam nieruchomość w Polsce – nie wchodzi ona do naszego majątku wspólnego i nie stanowi zabezpieczenia kredytu, który wzięła spółka. Jak chronić nasz majątek w Polsce przed zajęciem przez bank lub sąd luksemburski? Likwidacja zadłużonej spółki jest nieunikniona, ale chcielibyśmy chociaż ochronić nasze majątki osobiste.

Utrata płynności finansowej i upadłość
Prowadzę z synem spółkę cywilną. Po spłaceniu (kredytem bankowym) w lutym 2009 dużego zadłużenia z tytułu niezapłaconych terminowo faktur przysłano nam mailem notę odsetkową do zapłacenia. Jest to wysoka kwota i nie jesteśmy w stanie jej zapłacić z bieżącej działalności w tym terminie i w takiej wysokości. Z naszych wyliczeń wynika, że jesteśmy w stanie tę kwotę spłacać w ratach. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Czy likwidacja zadłużonej spółki jest jedynym rozwiązaniem?

Wybrane opinie naszych klientów:

Odpowiedź na moje pytanie oceniam bardzo wysoko. Jest obszerna i zgodna z moimi oczekiwaniami. Ponieważ z sądami i prawnikami mam dużo do czynienia w praktyce, mogę autorytatywnie stwierdzić, iż otrzymana tu pomoc daleko przewyższa porady i pomoc otrzymywane w kancelariach „na żywo”. Na pewno nie raz jeszcze skorzystam.

Jarosław

Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława

Bardzo fachowe porady pomogły mi w podjęciu decyzji, które zmienią moje życie na lepsze. Bardzo dziękuję.

Beata

Dziękuję za odpowiedź, była ona wyczerpująca, prawnik - zanim udzielił odpowiedzi - upewnił się co do faktycznego stanu prawnego sytuacji. Odpowiedź uzasadnił przytaczając cytaty z ustawodawstwa oraz podając analogiczny do mojej sytuacji przykład. Jestem zadowolona z usługi.

Joanna

Dzięki serwisowi w końcu sprawy ruszyły. Dodaliście mi pewności i pchnęliście wiatr w żagle. Możliwość zadawania dodatkowych pytań pomogła rozwiać wątpliwości. Polecam każdemu mającemu problem prawny.

Maria

Bardzo wyczerpująca odpowiedź, byłem zdziwiony szczegółowym opisem co do mojej sprawy i zaskoczony możliwością zadawania dodatkowych pytań w razie niezrozumienia z prawnikiem. Bardzo dobry kontakt. Jak macie jakieś problemy, to zadawajcie pytania, a nie pożałujecie!!!

Andrzej

Jestem również prawnikiem, czynnym policjantem, wasza odpowiedź utwierdziła mnie w tym, co już wiedziałam, dzięki. Serdecznie pozdrawiam.

Helena

Korzystam drugi raz z usług i ponownie jestem zadowolony. Cena naprawdę niska (sądzę, że gdybym poszedł do prawnika, to zapłaciłbym co najmniej 5 razy więcej). Odpowiedź szczegółowa i rzetelna. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że pytanie zadałem w weekend (w sobotę), a w niedzielę otrzymałem odpowiedź.

Krzysztof

Serdecznie dziękuję za fachową poradę. Dzięki Panu, Panie Tomaszu Ciasnocha, mogę jeść, mogę spać… mogę żyć. Dziękuję za jasną, rzetelną i zrozumiałą odpowiedź. Jeżeli kiedykolwiek będę miała jakiś prawniczy problem (choć modlę się, żeby nie), na pewno skorzystam z Waszych usług. Jestem również przekonana, że usługa, którą otrzymałam, w pełni była warta ceny, którą zapłaciłam. Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi na moje pytania.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Urszula

Serwis jest po prostu profesjonalny, odpowiedzi szybkie i wyczerpujące. Poprawcie po prostu reklamę, żeby ludzie mogli łatwiej na was trafić, a warto.

Paweł

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »