Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja szkoły, odprawa i przeniesienie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 12.08.2008

W wyniku likwidacji zakładu zwolniono mnie z pracy. Z wypowiedzenia wynika, że dostanę odprawę w wysokości sześciomiesięcznych dochodów. Postanowiłam poszukać pracy w innej szkole. W wydziale edukacji dowiedziałam się, że nie otrzymam odprawy i muszę wystąpić z prośbą o przeniesienie służbowe, a dokument zwolnienia trzeba zwrócić. Czy mogę prosić o przeniesienie skoro nie będę już pracownikiem tej placówki? Co mam zrobić w tej sytuacji? Czy odprawa mi się nie należy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela – „nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w razie:

  1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”.

 

Której ustawy przepisy znajdą zastosowanie zależy od tego czy jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania czy też na podstawie umowy o pracę. Sadzę, że jest Pani nauczycielem mianowanym, zatem w tym kierunku będzie zmierzała dalsza część wypowiedzi.

 

Zgodnie z wyrokiem SN z 13.06.1995 r., I PRN 29/95 (OSNAPiUS 1995 Nr 22, poz. 277) – nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy z wyżej opisanych przyczyn, ma prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w ust. 2 art. 20 Karty Nauczyciela, choćby niezwłocznie podjął inne zatrudnienie. Brak jest zatem podstaw do odmowy wypłaty odprawy, jeżeli dyrektor posiada informację o zatrudnieniu nauczyciela w innej szkole po rozwiązaniu z nim stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

 

Jednocześnie nauczycielowi mianowanemu, przeniesionemu na własną prośbę lub za jego zgodą do innej szkoły, nie przysługuje odprawa, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, także wówczas gdy szkoła, w której był zatrudniony przed przeniesieniem, uległa likwidacji (wyrok SN z 12.12.2001 r., I PKN 712/00 (OSNAPiUS 2003 Nr 23, poz. 564). Podobne stanowisko zajął sąd w wyroku z dnia 22.11.2001 r., I PKN 701/00 (OSNAPiUS 2003 Nr 21, poz. 518) – nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły na jego wniosek, uzasadniony likwidacją dotychczasowego pracodawcy, nie przysługuje odprawa przewidziana w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przeniesienie nauczyciela mianowanego do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela nie powoduje rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy, a zatem nauczycielowi nie przysługuje odprawa przewidziana w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela, choćby przyczyną przeniesienia była likwidacja szkoły (wyrok SN z 20.08.2001 r., I PKN 591/00 (OSNAPiUS 2003 Nr 16, poz. 374).

 

Jeśli pracodawca rozwiązał z Panią stosunek pracy z powodu likwidacji placówki przysługuje Pani odprawa, natomiast jeśli została Pani przeniesiona na własną prośbę lub za Pani zgodą do innej szkoły wówczas odprawa nie przysługuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 0 =

»Podobne materiały

Utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

Sprawa dotyczy dwóch zespołów szkół (zawodowych i techników). Mają zostać połączone przez utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Przed uchwaleniem organ prowadzący nakazał zaopiniowanie aktu założycielskiego centrum. Czy te opinie mają być wydane przez rady pedagogiczne technikum
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »