Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 21.10.2013

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada NIP i REGON. Od momentu wpisania do rejestru (1997 r.) spółdzielnia nie rozpoczęła działalności. Nie dokonała także wpisu do KRS. Zarząd chce doprowadzić do likwidacji spółdzielni, gdyż nie udało się pozyskać gruntu pod zabudowę. Jakie czynności podjąć, aby w najprostszy sposób doprowadzić do likwidacji spółdzielni mieszkaniowej? Dodam, że spółdzielnia nie jest członkiem związku rewizyjnego.

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 1 ust. 7 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do spółdzielni mieszkaniowych stosuje się przepisy ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w tym przepisy zawarte w art. 113 i 114 tej ustawy, dotyczące postępowania likwidacyjnego wobec spółdzielni.

 

Wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwe w zasadzie po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego. Tylko wyjątkowo, w sytuacji określonej w art. 115 ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze, może nastąpić wykreślenie spółdzielni z rejestru sądowego bez przeprowadzenia tych postępowań.

 

„Art. 113. § 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

 

1) z upływem okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono;

 

2) wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości;

 

3) wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

 

§ 2. W wypadkach przewidzianych w § 1 zarząd spółdzielni (likwidator) zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółdzielni i zawiadomi o tym właściwy związek rewizyjny. Jeżeli zarząd (likwidator) tego nie uczyni, zgłoszenia dokona związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Art. 114. § 1. Związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, jeżeli:

 

1) działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu;

 

2) spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa;

 

3) spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.

(…)

Art. 115. Jeżeli spółdzielnia nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej zarejestrowania i nie posiada majątku, może ulec wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek związku rewizyjnego”.

 

Takie są przepisy dotyczące likwidacji spółdzielni, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest członkiem związku rewizyjnego.

 

Jeżeli spółdzielnia nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, zastosowanie będą miały poniższe przepisy.

 

17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Ustawa ta wprowadza termin, do którego spółdzielnie niezarejestrowane w KRS będą mogły funkcjonować w obrocie gospodarczym w oparciu o wpis w rejestrze dotychczasowym oraz posługiwać się starymi wyciągami i zaświadczeniami.

 

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o KRS podaje:

 

„Art. 9. 1. (uchylony).

 

2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

 

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

 

4. Organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o przypadkach posługiwania się odpisami, wyciągami lub zaświadczeniami, o których mowa w ust. 3, oraz o okolicznościach wskazujących na prowadzenie działalności przez podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru.

 

Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów, które nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, stosowanie trybu określonego w art. 24 ustawy, o której mowa w art. 1, nie jest obowiązkowe, jeżeli faktycznie zaprzestały działalności”.

 

Dotychczasowe wpisy w rejestrze, które po 2004 r. nie zostały przerejestrowane do KRS, będą ważne tylko do 31 grudnia 2013 r. Po upływie tego terminu dotychczasowe wpisy w dotychczasowych rejestrach utracą moc.

 

Oznacza to, że spółdzielnie niezarejestrowane w KRS, które chcą nadal prowadzić działalność gospodarczą lub też przeprowadzić likwidację, powinny przerejestrować się do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Do 31.12.2013 r. spółdzielnia formalnie istnieje. Brak wpisu nie przeszkadza w składaniu deklaracji i sprawozdań.

 

W przedmiotowej sprawie są do wyboru dwie opcje:

 

  • nie robić nic; spółdzielnia mieszkaniowa będzie formalnie wpisana w dotychczasowym rejestrze i z dniem 31.12.2013 r. wpis utraci swoją moc;
  • przerejestrować spółdzielnię mieszkaniową do KRS, a następnie przeprowadzić jej likwidację.

 

Spółdzielnia niewpisana do KRS formalnie nie może być zlikwidowana – z tego względu, że niedopuszczalne jest wpisanie jej likwidacji do dotychczasowego rejestru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Likwidacja spółdzielni

Jaka jest procedura likwidacji rolniczej spółdzielni produkcyjnej, która nie została przerejestrowana z rejestru spółdzielni do KRS, a na skutek zmniejszenia liczby członków i niedokonania uzupełnienia podlega likwidacji?

 

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni

Moja mama zbyła się na moją rzecz swojego mieszkania spółdzielczego. Obecnie może dożywotnio w tym lokalu mieszkać. Spółdzielnia wysłała pismo, by zrezygnowała z członkostwa we spółdzielni, bo inaczej zostanie to stwierdzone uchwałą. Czy mogą to zrobić? Czy ja muszę zostać członkiem spółdzielni?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »