Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedury likwidacji działalności gospodarczej

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 30.06.2008

Od 2003 r. mąż prowadzi działalność gospodarczą. Jednak przez ostatnie dwa lata zaczął zaniedbywać swoje obowiązki i nadużywać alkoholu. Obawiam się poważnych konsekwencji w razie kontroli urzędu skarbowego. Martwię się także o przyszłość naszych dzieci. Czy likwidacja firmy uchroni nas przed ewentualnymi kłopotami? Czy wystąpienie o rozdzielność majątkową, bez rozwodu, zabezpieczy finansowo mnie i dzieci? Czy zakładając własną działalność gospodarczą mogę przejąć firmę w drodze podziału majątku? Czy na decyzję o rozdzielności majątkowej może mieć wpływ fakt, że mąż postanowił się leczyć z uzależnienia od alkoholu? Jakie procedury obowiązują przy likwidacji działalności gospodarczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Procedury likwidacji działalności gospodarczej

Procedury obowiązujące przy likwidacji działalności gospodarczej

  • należy rozwiązać umowę z pracownikiem,
  • złożyć wniosek o wykreślenie podmiotu gospodarczego z ewidencji działalności gospodarczej (we właściwym urzędzie gminy),
  • poczekać na decyzję o wykreśleniu, w terminie 7 dni od jej otrzymania należy wyrejestrować działalność z ZUS oraz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (NIP-3, VAT-Z),
  • jeśli mąż prowadzi księgę przychodów i rozchodów, to należy zrobić „spis z natury” na dzień likwidacji i wpisać go do księgi (w spisie należy umieścić wszelkie przedmioty wchodzące w skład przedsiębiorstwa, np. meble, komputer, oferowany towar),
  • w terminie 14 dni od wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej należy zawiadomić o fakcie zaprzestania prowadzenia działalności Główny Urząd Statystyczny.

Kontrola podatkowa w zlikwidowanej firmie

Kontrola podatkowa może być dokonana nawet w ciągu 5 lat od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zatem fakt jej likwidacji nie uchroni przed kontrolą po jej zakończeniu. Ustanowienie rozdzielności majątkowej dokonane przed notariuszem (wymóg formy aktu notarialnego) oznacza, iż zawieraliście Państwo umowę majątkową, która może obowiązywać tylko od dnia jej zawarcia. Nie może zostać rozciągnięta na okres wcześniejszy (tj. przed jej zawarciem).

Zabezpieczenie przed długami męża poprzez rozdzielność majątkową

Przewaga postępowania przed sądem nad umową zawartą w formie aktu notarialnego polega na tym, że rozdzielność powstanie z chwilą wskazaną w wyroku nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia pozwu w sądzie. Jednak w wyjątkowych przypadkach sąd może wskazać w orzeczeniu, jako początek obowiązywania rozdzielności, termin wcześniejszy niż dzień wytoczenia powództwa.

 

Jeśli zatem wykaże Pani przed sądem, że istniały wcześniej przesłanki do ustanowienia rozdzielności majątkowej (np. separacja faktyczna), to sąd wskaże, jako datę powstania rozdzielności, datę wcześniejszą od dnia złożenia pozwu. Powództwo musi jednak być należycie uzasadnione i udowodnione w postępowaniu dowodowym, np. wskazanie, że współmałżonek trwoni majątek, nie przyczyniał się do jego powstania.

 

Powstanie rozdzielności majątkowej oznacza dla Pani uchylenie się od odpowiedzialności za zobowiązania męża, ale tylko te powstałe po dacie ustanowienia tej rozdzielności (data umowy zawartej przed notariuszem lub data wskazana przez sąd w wyroku). Zatem za wcześniejsze zobowiązania męża może Pani odpowiadać na zasadach ogólnych.

Przejęcie firmy i majątku męża w drodze umowy

Może Pani przejąć majątek męża w drodze umowy (np. poprzez ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym) lub orzeczenia sądowego (w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy wnieść również o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym).

 

Fakt wyrażenia woli leczenia się Pani męża z choroby alkoholowej nie ma wpływu na decyzję o rozdzielności majątkowej. Sama choroba ma jednak wpływ zarówno na ustanowienie rozdzielności majątkowej, jak i ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Jest to bowiem podstawa do dochodzenia takich roszczeń przed sądem.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + dziewięć =

»Podobne materiały

Zawarcie małżeństwa między wujkiem a siostrzenicą

Czy w świetle prawa możliwe jest zawarcie małżeństwa między wujkiem a siostrzenicą? Brat (wujek) i siostra (matka siostrzenicy) są rodzeństwem przyrodnim (mają wspólną matkę, ale innego ojca).

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej jeszcze przed rozwodem

Od pół roku jestem z mężem w separacji. Pozew o rozwód mogę złożyć dopiero za cztery miesiące, ale boję się, czy mąż nie narobi przez ten czas długów (których nie chcę spłacać). Mieszkam z naszymi dziećmi i je utrzymuję. Chcę uniknąć sytuacji, że mąż zagarnie rzeczy zakupione przeze mnie. Czy mam sz

 

Małżeństwo z obywatelką Ukrainy – wiza, zaproszenie, zgoda rodzica na wyjazd zagraniczny dziecka

Jestem rozwodnikiem, od dłuższego czasu jestem w związku z obywatelką Ukrainy (również po rozwodzie), która przebywa w swoim kraju. Chciałbym sprowadzić ją do Polski i się z nią ożenić. Co będzie jej potrzebne do zawarcia małżeństwa ze mną? Oczywiście najpierw musi jakoś przyjechać do Polski, w

 

Jak wygląda oddanie do dyspozycji banku nieruchomości, która została zakupiona za kredyt hipoteczny?

Pół roku temu zmarł mój wieloletni partner – nie mieliśmy ślubu. Dwa lata temu kupiliśmy dom, na co bank udzielił nam długoterminowego kredytu hipotecznego. Razem solidarnie spłacaliśmy ten kredyt do dnia śmierci mojego przyjaciela – umowa kredytowa jest wspólna, formalnie byliśmy w

 

Pełnomocnik do doręczeń

Otrzymałem pismo z sądu w związku z tym, że moja matka złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Problem w tym, iż mieszkam w Szwecji i nie mogę przyjechać do Polski ze względu na obowiązki służbowe. Nie chcę zrzekać się spadku. W postępowaniu mamy widzę dużo wpływów pozostałej rodziny. Ile kos

 

Obraźliwe wiadomości przesyłane za pośrednictwem społecznościowego portalu

Pewna osoba (znam ją) wysłała do mnie kilka obraźliwych prywatnych wiadomości za pośrednictwem społecznościowego portalu. W e-mailach wyzywa mnie i obraża. Czy mogę jakoś pociągnąć ją do odpowiedzialności za tę obrazę? Nie jestem pewny, czy treść wiadomości nie została wysłana też do innych osób.

 

Odmowa wypłaty zachowku

Z powodu odmowy wypłaty zachowku przez mojego brata sprawa trafiła do sądu, który w postępowaniu upominawczym nakazał zapłatę. Od nakazu brat wniósł sprzeciw w którym chce wyłączyć z masy spadkowej dom wraz z działką, które otrzymał od mamy w drodze darowizny (akt notarialny) wraz z ustanowieniem na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »