Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja stanowiska wicedyrektora szkoły

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.01.2017

Jestem dyrektorem liceum. W tym roku w szkole będzie 9 klas i w związku z tym organ prowadzący chce zlikwidować stanowisko wicedyrektora, powołując się na przepis rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów. Czy mogę w piśmie powołać się na ich dobrą wolę w tym względzie? Organ prowadzący uznaje, że jeśli obligatoryjnie powołuje wicedyrektora przy 12 oddziałach, to również obligatoryjnie odwołuje, jeżeli jest ich mniej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że przepis art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wskazuje sytuację, gdy obowiązkowe jest tworzenie w placówce stanowiska wicedyrektora. Stanowiska wicedyrektorów tworzy się w szkole, zgodnie z przepisami ramowych statutów szkół publicznych, która liczy co najmniej 12 oddziałów.

 

Jeśli zmniejsza się liczba oddziałów i organ prowadzący chce zlikwidować stanowisko wicedyrektora to zastosowanie znajdą przepisy art. 42 i art. 50 ust. 2 u.s.o. Na ich podstawie należy dokonać zmian w statucie szkoły, a następnie odwołać wicedyrektora za trzymiesięcznym wypowiedzeniem – w związku z likwidacją stanowiska.

 

Należy jednak podkreślić, że jeśli w szkole dochodzi do zmniejszenia liczby oddziałów to przepisy prawa nie przewidują automatycznego odwołania wicedyrektora. Musi to nastąpić w drodze likwidacji stanowiska wicedyrektora. Podkreślić należy, że istnieje obowiązek utworzenia stanowiska wicedyrektora przy określonej liczbie oddziałów, ale nie ma przepisu nakazującego jego likwidację, gdy liczba oddziałów ulegnie zmniejszeniu.

 

Słowem – może Pan odwołać się do dobrej woli organu prowadzącego, ponieważ może on, ale nie musi, likwidować stanowiska wicedyrektora w przypadku zmniejszenia liczby oddziałów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus trzy =

»Podobne materiały

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »