.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja stanowiska nauczyciela dyplomowanego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.09.2018

Urodziłam się w 1958 r. Po maturze ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w 1982 r. Pracuję jako nauczyciel od 1982 roku do dziś. Od 1999 roku podjęłam pracę w szkole specjalnej na stanowisku nauczyciel oddziału przyszpitalnego, gdzie pracuję także obecnie. Jednocześnie uzupełniłam swoje wykształcenie o kierunek oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza, opiekuńczo-wychowawcza i studia podyplomowe z informatyki. Tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskałam w 2010 r. Ostatnio na Radzie Pedagogicznej dyrektor poinformował mnie o planowanej likwidacji mojego stanowiska. W związku z tą sytuację chciałabym zapytać, jakie prawa przysługują mi przy odejściu na emeryturę oraz czy mam prawo do nagrody jubileuszowej, jeśli z dniem 1.08.16 zakończę pracę? Jest to mój 34. rok pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja stanowiska nauczyciela dyplomowanego

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia”.

 

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Rozwiązanie stosunku pracy w takim przypadku następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

 

Słowem – o tym, czy otrzyma Pani w związku ze zwolnieniem odprawę decydować będzie nie to, jaki Pani ma stopień awansu zawodowego, ale to, czy jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy mianowania. Jeśli jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania – otrzyma Pani odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.

 

Jeśli chodzi o nagrodę jubileuszową, to co do zasady nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Tak więc jeśli zostanie Pani zwolniona na podstawie art. 20 KN przed osiągnięciem stażu w wymiarze 35 lat pracy, to nie otrzyma Pani nagrody jubileuszowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »