.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niestawienie się na licytację pojazdu

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20.09.2013

Wyjechałem za granicę. W czasie mojego pobytu poza Polską, który niespodziewanie się przedłużył, komornik ogłosił licytację mojego pojazdu. Na ok. 10 dni przed jej terminem powiadomiłem komornika na piśmie, że nie mogę się stawić na licytację pojazdu. Czy grożą mi jakieś konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwyczajowo w takich przypadkach komornik pisze do wierzyciela pismo, że licytacja nie doszła do skutku, ponieważ dłużnik nie podstawił pojazdu na termin licytacji. Takie pismo ma umożliwić wierzycielowi skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 300 § 2 Kodeksu karnego (w skrócie – K.k.).

 

Przywołany przepis stanowi, że kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Pozwolę sobie wytłumaczyć, co to jest ukrywanie mienia, gdyż ewentualnie tego mogłyby dotyczyć działania komornika. Otóż w literaturze przedmiotu wskazuje się, że ukrywanie polega na umieszczeniu rzeczy ruchomej w takim miejscu, że odnalezienie jej jest utrudnione, albo na zatajeniu miejsca, gdzie rzecz się znajduje, bądź faktu samego istnienia lub posiadania rzeczy (tak m.in.: System prawa karnego, red. R. Zawłocki, t. 10, Warszawa 2011, s. 646; Kodeks karny. Część szczególna, red. A. Wąsek i R. Zawłocki, Warszawa 2010, s. 1241-1242).

 

Przyjmuje się, że przestępstwo z art. 300 § 2 K.k. ma charakter materialny, gdyż warunkiem jego dokonania jest spowodowanie skutku w postaci udaremnienia zaspokojenia uprawnionych roszczeń wierzyciela, więc ten skutek by ewentualnie wystąpił, ale stronę podmiotową tego przestępstwa stanowi zamiar bezpośredni. Jest to przestępstwo kierunkowe. Sprawca winien działać w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, co jest praktycznie nie do udowodnienia, jeżeli dłużnik sam się nie przyzna.

 

Ja ze swej strony często składam takie zawiadomienia, nawet wówczas, gdy naprawdę dłużnicy ukrywają majątek, ale powiem szczerze, że jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby prokuratura skierowała akt oskarżenia. Wystarczy, że dłużnik powie cokolwiek na swoje wytłumaczenie i postępowanie karne kończy się automatycznie.

 

W sytuacji, gdy na 10 dni przed licytacją pojazdu zawiadomił Pan komornika o niemożności stawienia się na nią, może Pan spać spokojnie. Nawet bowiem jeśli komornik nie odwołał licytacji, a wierzyciel skieruje zawiadomienie, nikt nie dopatrzy się zamiaru ukrywania majątku przed egzekucją. Takie są realia, jak uczy mnie już kilkuletnie doświadczenie w takich sprawach. Zresztą nie miał Pan zamiaru ukrywać mienia, co może Pan udowodnić, jeśli Pan wykaże, że był wówczas za granicą.

 

Wskazuję też, że zwyczajowo w obwieszczeniu o licytacji znajduje się zastrzeżenie, że licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny, jeśli zatem poinformował Pan komornika na 10 dni przed licytacją pojazdu, sądzę, że ją odwołał, a nawet jeśli tego nie zrobił – to tak napisałam wyżej, raczej nie grożą Panu konsekwencje, ponieważ organy ścigania nie dopatrzą się znamion przestępstwa.

 

Komornik sam natomiast nic nie może Panu zrobić, nie ma w sumie nawet przesłanek do nałożenia na Pana grzywny. Może on więc tylko poinformować wierzyciela i ten ewentualnie może próbować skarżyć się organom ścigania.

 

Mam nadzieję, że udało mi się Pana uspokoić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl