.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licytacja nieruchomości z powodu powolnego spłacania długu

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 24.06.2010

Jestem dłużnikiem osoby fizycznej, od ponad roku spłacam zadłużenie wynoszące 25 000 zł. Zdaniem komornika spłacam zbyt wolno, dlatego złożył wniosek o wpis długu do księgi wieczystej mojego mieszkania. Zajął już też moje ruchomości i wyznaczył termin licytacji (której jednak nie przeprowadził). Czy komornik może zlicytować moje mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W postępowaniu egzekucyjnym co do zasady komornik działa na wniosek wierzyciela.

 

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi bowiem złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (z reguły jest to wyrok, nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności).

 

Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela.

 

Przy tym należy w tym miejscu wskazać, że wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji jest zobowiązany nie tylko do wskazania adresu zamieszkania dłużnika, ale również do precyzyjnego oznaczenie sposobu egzekucji (art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.), a tym samym oznaczenia majątku, z którego ma być prowadzona egzekucja. Komornik co do zasady nie ma obowiązku z urzędu ustalać majątku dłużnika, z którego może być prowadzone postępowanie egzekucyjne.

 

Zasadniczo to wierzyciel jest gospodarzem postępowania egzekucyjnego i to on decyduje w wielu kwestiach, np. o sposobie egzekucji. Zgodnie z art. 799 § 1 K.p.c. „wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika”.

 

Brak wskazania we wniosku sposobu egzekucji jest przeszkodą w jej prowadzeniu.

 

Wierzyciel może wskazać następujące sposoby egzekucji:

 

  1. egzekucja z ruchomości,
  2. egzekucja z wynagrodzenia lub renty lub emerytury,
  3. egzekucja z rachunku bankowego,
  4. egzekucja z wierzytelności,
  5. egzekucja z innych praw majątkowych (akcje, udziały itp.),
  6. egzekucja z nieruchomości.

 

W uchwale z dnia 19.04.2007 r. (sygn. akt III CZP 12/07) Sąd Najwyższy stwierdził: „zgodnie z art. 799 § 1K.p.c.., wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samem dłużnikowi, a spośród nich wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Sposoby egzekucji podane są w kodeksie postępowania cywilnego (np. z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności). Określając sposób egzekucji wierzyciel tym samym wskazuje z jakich składników majątku dłużnika ma być prowadzona egzekucja”.

 

Komornik jest bezwzględnie związany zakresem i sposobem egzekucji wskazanym we wniosku wierzyciela. Oznacza to, że nie może prowadzić egzekucji kwoty wyższej niż żądana przez wierzyciel.

 

Ponadto komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku dłużnika innego niż ten, który wskaże wierzyciel. Przykładowo komornik nie może prowadzić egzekucji z wynagrodzenia dłużnika (nawet gdy z urzędu zna miejsce jego pracy), jeżeli nie wniósł o to wierzyciel.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zasadniczo to wierzyciel wskazuje komornikowi sposób egzekucji. Może on zażądać od komornika, aby ten skierował egzekucję do Pańskiej nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej dotkliwa dla dłużnika, bo wówczas sprzedawany bywa jego dom (mieszkanie), ale jednocześnie to ona pozwala najskuteczniej zaspokoić żądania wierzyciela.

 

Przedmiotem egzekucji z nieruchomości mogą być grunty (także zabudowane), budynki lub ułamkowe ich części, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny stanowiący odrębny przedmiot własności, niektóre z ograniczonych praw rzeczowych, tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

Należy przyjąć, że egzekucja z nieruchomości składa się z pięciu kolejno po sobie następujących stadiów: zajęcia, opisu i oszacowania nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej zakończonej postanowieniem sądu co do przybicia, przysądzenia własności i podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

 

Na koniec pozostaje zastanowić się, co może Pan zrobić w zaistniałej sytuacji, aby nie dopuścić do egzekucji z nieruchomości. Nie ukrywam, że Pańskie możliwości jako dłużnika są dość ograniczone. Tak jak wspomniałem wcześniej, gospodarzem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel. Zawsze może on domagać się skutecznego zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub jego umorzenia.

 

Proponuję więc w pierwszej kolejności zwrócić się do wierzyciel np. z wnioskiem o zawarcie porozumienie o ratalnej spłacie długu.

 

Oczywiście może Pan też starać się utrudniać egzekucję poprzez zaskarżanie poszczególnych czynności do sądu nadzorującego egzekucję z nieruchomości. Jednak tak naprawdę z reguły jest to metoda na krótką metę, która tylko odwleka w czasie licytację nieruchomości.

 

Poza tym wiąże się to dla Pana z dodatkowymi kosztami.

 

Kierując się swoim dotychczasowym doświadczeniem, na moment obecny (nie znając bliższych szczegółów sprawy) zachęcam Pana do porozumienia z wierzycielem.

 

Jest to sposób najpewniejszy i najskuteczniejszy na uniknięcie egzekucji z nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »