Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licytacja komornicza – pisemne powiadomienie sąsiadów

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 05.05.2010

Wynajmuję mieszkanie i mam zadłużenie u właściciela z tytułu czynszu. Zgłosił tę sprawę do komornika, który dokonał egzekucji na sprzętach domowych. Właściciel mieszkania o przewidywanej egzekucji zawiadomił pisemnie pozostałych mieszkańców – czy miał prawo to zrobić? Licytacja komornicza była dla nas bardzo upokarzająca; negatywnie odbiła się na psychice mojego syna, tym bardziej że zostaliśmy nazwani publicznie „złodziejami”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Licytacja komornicza, jej zasady i tryb określone zostały w § 80-107 rozporządzenia z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

 

Obwieszczenie dokonywane przez komornika ma na celu poinformowanie jak największej liczby osób o wystawieniu na licytację zajętych ruchomości. Zgodnie z § 86 wskazanego wyżej rozporządzenia „w celu rozpowszechnienia wiadomości o licytacji komornik zarządzi dokonanie ogłoszenia w sposób przyjęty w danej miejscowości”.

 

Zakres informacji, jakie komornik podaje w obwieszczeniu o licytacji ruchomości, które mają być sprzedane, określa § 84 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Jest to: miejsce i czas, w jakich odbędzie się licytacja komornicza, rodzaj i suma oszacowania poszczególnych ruchomości oraz miejsce i czas, w którym można oglądać ruchomości. A zatem komornik jest uprawniony jedynie do upublicznienia miejsca (adresu), w którym odbędzie się licytacja komornicza ruchomości. Nie może natomiast upubliczniać imienia i nazwiska czy miejsca zamieszkania dłużnika licytowanych rzeczy. Przy czym podawane dane adresowe dotyczące miejsca przeprowadzenia licytacji mogą być tożsame z miejscem zamieszkania dłużnika w przypadku gdy licytowane ruchomości pozostawiono w jego władaniu.

 

Jak wynika z powyższego, sama informacja o licytacji ruchomości nie jest tajna i z założenia ma ona dotrzeć do jak największej liczy osób.

 

Moim zdaniem w przedmiotowej sprawie istotne jest jednak to, jaka dokładnie była treść informacji rozesłanej przez wierzyciela osobom trzecim.

 

Jeśli wierzyciel ograniczył się tylko do poinformowania, że w danym czasie i miejscu będzie miała miejsce licytacja komornicza określonych ruchomości, to moim zdaniem takie zachowanie było zgodne z prawem.

 

Natomiast jeśli wierzyciel podał również inne dane takie, jak np. imię i nazwisko dłużnika, to stanąłbym na stanowisku, iż dopuścił się naruszenia prawa.

 

Udostępnienie danych osobowych dłużnika stanowi bowiem przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Powinno odbywać się z poszanowaniem zasad w niej zawartych. Ustawa ta określa ogólne przesłanki dotyczące legalnego wykorzystywania (przetwarzania) danych osobowych, jak np. istnienie odpowiedniego przepisu prawa dającego podstawę do przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia określonego obowiązku lub zrealizowania pewnego uprawnienia (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

Reasumując, jeśli wierzyciel w swojej pisemnej informacji zawarł dane osobowe dłużnika, to moim zdaniem dopuścił się naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Ponadto można rozważać bezprawne naruszenie przez wierzyciela dóbr osobistych dłużnika.

 

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Zachowanie wierzyciela można by zakwalifikować jako działanie naruszające dobro osobiste dłużnika w postaci jego nazwiska.

 

W przypadku naruszenia dóbr osobistych poszkodowany może na podstawie art. 24 § 1 K.c. żądać zaniechania tego działania.

 

W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

 

Zgodnie natomiast z art. 448 K.c. „w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”.

 

Nazwanie kogoś „złodziejem” bez prawomocnego wyroku sądu w tej kwestii z pewnością narusza jego dobra osobiste takie jak cześć i godność.

 

Ponadto może stanowić przestępstwo zniesławienia czy zniewagi, za które grozi odpowiedzialność karna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus dwa =

»Podobne materiały

Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Dostałam wezwanie od komornika, kontrahent wzywa mnie do uiszczenia kwoty za fakturę (9000 zł). Zapłaciłam 7000 zł, ponieważ kontrahent podczas wykonywania usługi pobrał zaliczkę w wysokości 2000 zł. Niestety na fakturze była adnotacja przelew, bez zaznaczenia kwoty zaliczki. Są świadkowie, którzy p

 

Jaka jest maksymalna kwota potrącenia komorniczego z emerytury?

Mam zajęcia komornicze z tytułu niespłaconych kilku kredytów w bankach. Jaka jest maksymalna kwota potrącenia komorniczego z mojej emerytury, która wynosi 3900 zł?

 

Uchylenie części rachunku

Mam dług w firmie telekomunikacyjnej sprzed 9 lat. Obecnie przebywam za granicą. Odsetki bardzo wzrosły i rachunek wynosi ok. 5 tys. zł. Wpłaciłam niedawno 2000 zł komornikowi. Czy mogę starać się o uchylenie części rachunku, np. odsetek?

 

Ściganie dłużnika przebywającego za granicą

W roku 2008 wziąłem kredyt bankowy na kwotę 14 tys. zł. Po jakimś czasie z powodu utraty pracy wyjechałem do Anglii, będąc zameldowanym w Polsce u babci. Kilka dni temu pojawił się u niej komornik z nakazem egzekucji. Babcia od kilku miesięcy mnie wymeldowuje, więc komornik odszedł z kwitkiem. Czy k

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »