.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licytacja komornicza domu kupionego na kredyt

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 15.07.2014

Kupiłem na kredyt dom od dewelopera. Okazało się, że wadliwie wykonano ściany nośne, koszty naprawy wynoszą 120 tys. zł. Deweloper nie przejął się moimi zgłoszeniami, więc odstąpiłem od umowy. Deweloper nie zwrócił mi kwoty, będę się o to starał w sądzie. W międzyczasie przestałem spłacać kredyt, bank rozwiązał umowę, a komornik ogłosił licytację. Nie jestem już jednak przecież formalnie właścicielem nieruchomości, czy więc licytacja ma sens?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawierając umowę kredytową, obciążył Pan nieruchomość hipoteką. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki składane zostało zawarte w akcie notarialnym.

 

Odstąpił Pan od umowy kupna–sprzedaży nieruchomości. Nie wywołuje to jednak skutków ani we wpisie do księgi wieczystej ani w kwestii ustanowionej hipoteki. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22.04.2004 r., sygn. akt II CK 158/03. Sąd aprobująco odwołał się do utrwalonego w orzecznictwie poglądu, wedle którego odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości (art. 491 Kodeksu cywilnego) wywiera jedynie skutek obligacyjny, nie powoduje natomiast automatycznego przejścia własności z powrotem na zbywcę. Do tego wymagane jest złożenie przez strony umowy stosownego oświadczenia woli o powrotnym przeniesieniu prawa własności (odpowiednio prawa użytkowania wieczystego). Powrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości (użytkowania wieczystego) nie powoduje zdaniem SN wygaśnięcia hipoteki obciążającej nieruchomość lub prawo.

 

Istotą hipoteki jest, że obciąża ona nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego), bez względu na to, czyją stała się własnością (art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) i przeniesienie własności nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) po ustanowieniu hipoteki nie ma wpływu na jej istnienie, tj. nie powoduje jej wygaśnięcia.

 

Tak więc odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości nie skutkuje wygaśnięciem hipotek ustanowionych przez kupującego ani przeniesieniem własności. Sprzedający nie złożył oświadczenia woli – więc konieczne było wytoczenie powództwa. Dopiero wówczas można byłoby załatwiać wykreślenie hipoteki.

 

Nie zmienia to faktu, że nadal jest Pan zobowiązany z tytułu kredytu. Kredyt się nie anulował – bank mógł prowadzić egzekucję.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »