Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licencja w prawie autorskim

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.12.2013

Licencja to zezwolenie na korzystanie z utworu, który jest przedmiotem ochrony prawnoautorskiej, udzielone przez twórcę tego utworu. Zezwolenie to udzielane jest najczęściej w drodze umowy, która określa, na jakich warunkach licencjobiorca może korzystać z utworu.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zasady udzielania licencji do utworów reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych1. Udzielając licencji, twórca nie przenosi na licencjobiorcę praw autorskich, a jedynie zezwala na korzystanie z utworu przez oznaczony lub nieoznaczony czas (w braku wyraźnego postanowienia umownego o przeniesieniu praw autorskich uważa się, że twórca udzielił licencji). Jeżeli umowa licencyjna na to nie zezwala, licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji osobom trzecim (tzw. sublicencji).

 

Rodzaje i forma licencji

 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje licencji, na które wprost wskazuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: licencję wyłączną oraz licencję niewyłączną. W przypadku licencji wyłącznej, umowa licencyjna zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. Ma to taki skutek, że w zakresie, w jakim na danym polu eksploatacji twórca udzielił licencji pierwszemu licencjobiorcy, nie może on udzielić licencji do utworu innej osobie. Natomiast udzielenie licencji niewyłącznej nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji. Szczególnym rodzajem licencji niewyłącznej jest licencja otwarta, która na mocy oświadczenia twórcy utworu pozwala na korzystanie z utworu nieograniczonej liczbie odbiorców, bez wymogu posiadania indywidualnej zgody autora. Jedynym ograniczeniem w przypadku licencji otwartej, jest obowiązek korzystania z utworu na warunkach i w sposób określony w oświadczeniu twórcy.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Co do zasady nie jest wymagane, aby umowa licencyjna zawarta była w szczególnej formie. Wyjątkiem jest umowa udzielenia licencji wyłącznej, która musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie muszą być jednak wskazane pola eksploatacji, na których licencjobiorca będzie mógł korzystać z utworu, oraz określenie zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Polami eksploatacji są w szczególności:

 

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Termin licencji w prawie autorskim

 

Co do zasady umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Strony w umowie licencyjnej mogą uzgodnić jednak dłuższy termin obowiązywania licencji, w tym nawet zawrzeć umowę licencyjną na czas nieoznaczony. Mogą również rozszerzyć zakres terytorialny obowiązywania licencji.

 

Ponadto, zgodnie z ustawą, licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

 

Wypowiedzenie umowy licencyjnej

 

Zgodnie z ogólną zasadą licencję udzieloną na czas nieoznaczony twórca może wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Możliwość wypowiedzenia licencji może wyłączać jednak umowa.

 

 

 

 

___________________

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 10.12.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus osiem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »