Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licencja na wykorzystanie wizerunku smerfów w teatrze amatorskim

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 15.06.2017

Czy teatr amatorski przygotowujący spektakl z wykorzystaniem wizerunku smerfów i muzykę z tej bajki powinien uzyskać licencję na jego wystawienie i opłacić ZAIKS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Słusznie ma Pani wątpliwości w tej materii. Sprawę należy rozpatrywać pod kątem autorskich praw majątkowych.

 

Postacie z bajek i ich wizerunek zawsze mają autora, a co za tym idzie podlegają ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego są min. utwory plastyczne. W przypadku postaci z kreskówki mamy do czynienia z prawem autorskim do konkretnego utworu plastycznego, który przedstawia wizerunek tej postaci z bajki (lub kilku postaci pochodzących z bajki).

 

Warto też nadmienić, że postać fikcyjna może być chroniona przepisami prawa autorskiego. Świadczy o tym wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2007 roku (sygn. akt II CSK 207/07), którego fragment zamieszczam:

„Skarżący, tworząc literacką postać fikcyjną prezentowaną w audycjach radiowych, mającą na celu odwzorowanie stereotypu, dokonał wyboru i segregacji charakterystycznych cech zachowań człowieka, uogólnił je i przedstawił jako postać kabaretową w sposób karykaturalny. Oczywiste więc jest, że jest to jego inwencja twórcza o indywidualnym charakterze”.

 

O prawie do korzystania z wizerunku postaci może decydować osoba, której prawa te przysługują. Może to być twórca postaci bądź jego spadkobierca – albo nabywca praw, jeśli prawa te zostały przeniesione w myśl art. 41 ustawy o prawie autorskim. Osoba taka musi wyraźnie (nie w sposób domniemany) wyrazić zgodę (odpłatnie bądź nieodpłatnie) na użycie wizerunku tej postaci w jakimkolwiek (komercyjnym, jak i niekomercyjnym) celu – a więc udzielić licencji.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

 

Zatem wykorzystanie wizerunku smerfów w spektaklu będzie wymagało uzyskania licencji, która powinna określać zakres, miejsca i czas korzystania oraz ewentualne warunki finansowe.

 

Firma, która udziela licencji na korzystanie z wizerunku Smerfów to IMPS sa (The Smurfs) z Belgii.

 

Poniżej zamieszczam link do profilu tej firmy w serwisie Linkedin. W celu uzyskania licencji trzeba skontaktować się z tą firmą, opisując stan sprawy:

https://www.linkedin.com/company/imps-smurf-

 

Utwory muzyczne z bajki „Smerfy” można „puszczać” legalnie po uzyskaniu pozwolenia od ZAiKS i uiszczeniu tam odpowiedniej opłaty.

 

Przez określenie „puszczanie” utworów muzycznych należy rozumieć ich publiczne odtwarzanie. Za odtwarzanie utworu zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uważa się jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany.

 

Jeśli utwory, które mają być wykorzystane w spektaklu objęte są nadal ochroną z tytułu autorskich praw majątkowych, aby móc je wykorzystać zgodnie z prawem należy uzyskać zezwolenie od autora lub innego uprawnionego podmiotu oraz uiścić opłatę licencyjną. Zarówno odtworzenie utworu, jak i jego publiczne wykonanie stanowią tzw. pola eksploatacji (sposoby korzystania z utworu).

 

Licencja udzielana jest przez ZAIKS w formie pisemnej i przyjmuje postać umowy. Poniżej zamieszczam odnośnik do oficjalnej strony internetowej instytucji, gdzie opisana jest szczegółowo procedura udzielenia licencji:

http://www.zaiks.org.pl/254,0,254

 

Potencjalne skutki naruszenia prawa autorskiego mogą być dotkliwe. Zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia oraz wydania uzyskanych korzyści. Mogłoby się zatem okazać, że publiczne prezentowanie spektaklu mogłoby zostać wstrzymane wskutek decyzji sądu.

 

Na mocy z kolei art. 115 oraz art. 116 wspomnianej ustawy, naruszenie praw autorskich naraża na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w postaci kary grzywny, kary ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do maksymalnie 2 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »