.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Lekcje religii, lekcje etyki – obowiązek dyrektora placówki zapewnienia opieki uczniom nieuczestniczącym w zajęciach

Nasza rodzina jest niewierząca, więc dzieci nie uczęszczają na lekcje religii. Jednak od początku tego roku szkolnego mamy problem z dyrektorem gimnazjum, do którego uczęszcza syn. Dyrektor wywiera presję na dzieciach, by chodziły na lekcje religii. Swoje naciski uzasadnia tym, że w czasie gdy trwają te lekcje, nie ma co począć z uczniami, którzy na nie nie uczęszczają. Ostatnio zadecydował, że dla tych dzieci będą prowadzone lekcje etyki. Nie mieliśmy zamiaru się temu sprzeciwiać, ale lekcje te mają odbywać się przed zajęciami w szkole, czyli trwać od 7.15 do 8.00. O ósmej przecież rozpoczynają się zajęcia w szkole, więc jak dzieci miałyby zdążyć na właściwe zajęcia? I co z przerwą międzylekcyjną dla nich? Czy dyrektor ma prawo zmuszać do tego uczniów? Jakie przepisy regulują tę sprawę i czy straszenie nas zawiadomieniem ministerstwa, że my – rodzice utrudniamy mu pracę przez niepuszczanie dzieci na lekcje religii jest postępowaniem zgodnym z prawem? Proszę o informację, ponieważ za dwa dni czeka nas spotkanie z dyrektorem w tej sprawie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 12 ustawy o systemie oświaty publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

 

Natomiast szczegółowo przedmiotowe problemy zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

Zgodnie z § 1 w publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki. Jak więc wynika z powyższych przepisów, to nie szkoła w mojej ocenie powinna wychodzić z inicjatywą organizacji zajęć religii czy też etyki, ale jest to jej obowiązek, jeśli rodzice zgłoszą taką potrzebę – czy to organizacji zajęć z religi, czy też zajęć z etyki.

 

Taka interpretacja znajduje również poparcie w treści art. 3 rozporządzenia – uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażają takie życzenie (§ 1 ust. 1), szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego na zasadach określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

 

Jak wynika z powyższych przepisów, obowiązkiem dyrektora placówki jest taka organizacja zajęć szkolnych, aby dzieci, jeśli tego nie chcą, nie musiały uczęszczać ani na zajęcia religii, ani na zajęcia etyki.

 

Co do dopuszczalności pominięcia przerwy pomiędzy lekcjami – zagadnienia te powinny być uregulowane w statucie szkoły.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl