.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lekarz zwolniony z VAT a zakup mieszkania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.02.2017

Jestem lekarzem, prowadzę praktykę – działalność ta jest zwolniona z podatku VAT. Chciałbym zakupić mieszkanie na tzw. wynajem krótkoterminowy. Deweloper poinformował mnie, że za zakup takiego mieszkania można odzyskać podatek VAT. Ja nie mogę zostać płatnikiem VAT, bo to mi się nie opłaca, ale czy takim płatnikiem VAT mogłaby w celu sfinalizowania inwestycji zostać moja żona? Czy odliczenie podatku VAT uniemożliwi mi wykorzystywanie mieszkania do własnych celów, np. aby przyjechać tu na urlop?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lekarz zwolniony z VAT a zakup mieszkania

Fot. Fotolia

Jako lekarz nie jest Pan zwolniony od podatku od towarów i usług podmiotowo. Jest Pan w chwili obecnej podatnikiem podatku od towarów i usług, ale korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2016.710 ze zm.], zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Tu dodać należy, że do tej kwoty nie wlicza się m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 

 

„a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; (…)”.

 

Nie zmniejsza zatem limitu 150 000 zł, tj. limitu podmiotowego, świadczenie większości usług przedmiotowo zwolnionych z VAT, a takimi usługi są właśnie (art. 43 ust. 1 pkt 19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 

 

„a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.),

d) psychologa; (…)”.

 

Przechodząc do problemu mieszkania. Kiedy VAT można odliczyć? Wtedy, gdy spełnione są warunki z wyżej wymienionej ustawy. Pan, nabywając do działalności mieszkanie, jeśli będzie je Pan wykorzystywał do swojej działalności (w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza) nie będzie Pan mógł odliczyć podatku VAT, nawet gdyby zrezygnował Pan ze zwolnienia podmiotowego. Jest tak, bowiem warunkiem koniecznym odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest wykorzystywanie nabytego dobra do wykonywania czynności opodatkowanych. Dokładniej w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT (czyli właśnie osobie, która na gruncie VAT prowadzi działalność gospodarczą) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Innymi słowy, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lecz wtedy, gdy istnieje związek podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną. W pewnym uproszczeniu, by trwale odliczyć cały VAT (i np. wykazać go do zwrotu) od zakupu mieszkania, mieszkanie musi służyć w całości działalności opodatkowanej (a nie zwolnionej przedmiotowo czy podmiotowo). Dodam również, że nie ma możliwości odliczenia całości podatku naliczonego w przypadku jedynie częściowego wykorzystywania dla celów opodatkowanych.

 

By VAT zatem odliczyć w całości, musiałby Pan lub Pana małżonka prowadzić działalność opodatkowaną VAT i tejże działalności owo mieszkanie musiałoby w całości służyć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »