Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Legalizacja pobytu w Polsce

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 10.10.2012

Mój narzeczony pochodzi z Litwy. Od 10 lat nielegalnie mieszka i pracuje w Polsce. Mamy dwoje dzieci (2 i 4 lata), narzeczony nas utrzymuje. Brał udział w bójce (trafił do aresztu na dwa dni) i wtedy wyszło na jaw, że przebywa w kraju nielegalnie. Dostał nakaz opuszczenia kraju, ale nie zastosował się do niego. Nie ma już też ważnego paszportu. Bardzo boimy się o naszą przyszłość, chcemy wziąć ślub i zapewnić dzieciom normalne życie. Czy i jak narzeczony może starać się o legalizację pobytu w Polsce?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionej przez Panią sytuacji jedynym wyjściem będzie skorzystanie z uchwalonej niedawno ustawy o abolicji dla cudzoziemców*. Daje ona możliwość legalizacji pobytu w Polsce niektórym cudzoziemcom, którzy przebywają obecnie w Polsce nielegalnie. Złożenie wniosku o abolicję jest możliwe od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgodnie z ustawą o zalegalizowanie pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (zwanej ustawą abolicyjną) Pani narzeczony może zalegalizować pobyt na terytorium Polski, jeżeli na dzień dzisiejszy przebywa w Polsce nielegalnie.

 

Zgodnie z art. 1 tej ustawy „o legalizację pobytu mogą wnioskować trzy grupy cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1) nieprzerwanie co najmniej od dnia 20 grudnia 2007 r., których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;

2) nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;

3) wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku”.

 

Z tak zwanej abolicji mogą skorzystać tylko ci cudzoziemcy, którzy należą do którejś z powyższych grup i posiadają dokument tożsamości.

 

Wniosek o abolicję będą też mogły złożyć osoby przebywające w aresztach deportacyjnych, które spełniają jeden z powyższych warunków. W kontekście abolicji pobyt tych osób w Polsce będzie traktowany jako nielegalny.

 

Decyzja o udzieleniu zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, powoduje wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawartych w innych decyzjach orzeczeń o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub orzeczeń o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Aby starać się o abolicję, czyli legalizację pobytu w Polsce, należy złożyć wniosek na formularzu dotyczącym uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

Zgodnie z ustawą abolicyjną cudzoziemiec powinien, składając wniosek o abolicję, posiadać ważny paszport.

 

W opinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców (który w abolicji jest organem II instancji) w szczególnych przypadkach honorowane powinny być także inne dokumenty: paszport nieważny, ważne lub nieważne: polska karta pobytu, prawo jazdy, legitymacja szkolna albo studencka. Istotne w opinii Urzędu jest, aby dokument pozwalał na ustalenie tożsamości cudzoziemca.

 

Musi Pani wiedzieć, że decyzję w sprawie uznania lub nieważnego paszportu Pani narzeczonego będzie podejmował urząd wojewódzki rozpatrujący konkretny wniosek (jako organ I instancji).

 

Pani narzeczony nie będzie musiał spełniać żadnych dodatkowych warunków, będzie musiał jedynie wykazać wymagany pobyt w Polsce – zgodnie z wymogami trzech kategorii opisanych powyżej.

 

Warto wiedzieć że Pani narzeczony przy składaniu wniosku będzie musiał złożyć odciski palców. Jeśli tego odmówi, jego wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania.

 

Składając wniosek o abolicję, trzeba będzie wnieść opłatę skarbową w wysokości 340 złotych. Dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku. Informację o właściwym numerze konta można uzyskać w urzędzie wojewódzkim, w którym Pani narzeczony zamierza składać wniosek.

 

Po uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce trzeba będzie również zapłacić za kartę pobytu (50 złotych).

 

Osobie, której przyznana będzie legalizacja pobytu w Polsce w ramach abolicji, anulowane będą wcześniejsze decyzje o wydaleniu i zobowiązania do opuszczenia kraju (temu służy m.in. procedura oddawania odcisków palców).

 

Warto wiedzieć że Urząd jest zobowiązany odmówić abolicji cudzoziemcowi, gdy:

 

  • jego dane zostały w pisane do systemu SIS przez inne państwo niż Polska;
  • cudzoziemiec podał w trakcie procedury fałszywe informacje, przedstawił fałszywe dokumenty;
  • wymagają tego względy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • został wpisany do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski ze względów bezpieczeństwa.

 

We wniosku o legalizację pobytu w Polsce Pani narzeczony musi uzasadnić swój pobyt w Polsce (rodzina, dzieci, praca itp.). Od uzasadnienia wniosku będzie zależeć, czy organ przychyli się do wniosku, nie zważywszy na okoliczność, iż Pani narzeczony był już karany w Polsce. Należy zatem wskazać we wniosku, iż Pani narzeczony posiada w Polsce dwoje dzieci (warto dołączyć ich akty urodzenia) oraz że chce swoją przyszłość związać z Panią poprzez zawarcie związku małżeńskiego.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 23.04.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus trzy =

»Podobne materiały

Legalizacja ślubu z obywatelem USA i jego prawa po przyjeździe do Polski

Córka wzięła w Stanach ślub z obywatelem USA. Obecnie oboje chcą zamieszkać w Polsce. Czy potrzebna jest legalizacja małżeństwa? Jakie dokumenty są potrzebne, by zawrzeć w Polsce ślub cywilny? Jakie prawa będzie miał w Polsce zięć? Czy musi on starać się (jak to się załatwia?) o wizę pobytową w Pols

 

Zezwolenie na zamieszkanie

Mieszkam za granicą. Poznałam tu mężczyznę, w którym się zakochałam, jednak nie jest on obywatelem Unii Europejskiej. Chcemy razem osiedlić się w Polsce. Jakie kroki powinniśmy podjąć? Czy zawarcie małżeństwa ułatwiłoby uregulowanie sprawy pobytu i uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce?

 

Rozwód a starania o polskie obywatelstwo

Moja znajoma, obywatelka kraju spoza Unii Europejskiej, mieszka od pięciu lat w Polsce (ma kartę stałego pobytu i zezwolenie na osiedlenie się). Od pięciu lat jest także zamężna z obywatelem Polski (mają dwóch synów). Ma zamiar rozstać się z mężem; czy rozwód przeszkodzi jej w staraniach o

 

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Moje pytanie dotyczy legalizacji pobytu cudzoziemca. Na podstawie zaproszenia wystawionego na pół roku sprowadziłam do kraju obywatela Kazachstanu, z którym jestem związana. Ważność jego wizy kończy się za trzy tygodnie. Mieszkamy razem i chciałabym przedłużyć jego pobyt w Polsce (na rok albo kilka

 

Prawo do pobytu Ukrainki w Polsce po porodzie

Jestem obywatelką Ukrainy, pracuję w Polsce od 10 lat, mam kartę czasowego pobytu do końca października. Obecnie jestem w ciąży z Polakiem, z którym nie jestem w związku małżeńskim. Uzna on dziecko, ale ślubu nie weźmiemy. Czy będę miała prawo do pobytu w Polsce po porodzie? Będąc na macierzyńskim,

 

Prawa w Polsce męża – obywatela USA

Mój mąż jest obywatelem USA. Czy przyjeżdżając do Polski, mąż musi mieć wizę? Czy może się zameldować w Polsce? Czy może wykupić ubezpieczenie, które będzie obowiązywało na terenie państw UE? Mieszkamy obecnie w Niemczech. Mam nadzieję, że jeśli mąż będzie na stałe zameldowany w Polsce, nie będzie m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »