Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Leasing samochodu a rozwód

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 08.05.2012

Chciałbym wziąć samochód w leasing na swoją firmę. Ja i moja żona nie mamy rozdzielności majątkowej. Jesteśmy w separacji – żona wyprowadziła się z domu. Zaznaczam, że separacja nie została przeprowadzona sądownie. Jakie prawa będzie miała żona do wspomnianego samochodu w przypadku rozwodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy wskazać, iż w celu odpowiedzi na Pana pytanie konieczne jest odwołanie się do regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.) dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami i skutków ustania małżeństwa w odniesieniu do tego majątku.

 

Jak podaje przepis art. 31 K.r.o.:

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

 4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)”.

 

Z powyższego wynika, że dopóki trwa małżeństwo, a małżonkowie nie wprowadzili umownie lub sądownie ustroju rozdzielności majątkowej, to pobrane przez każdego z tych małżonków wynagrodzenie wchodzi w skład majątku wspólnego. Zatem każdy z małżonków ma prawo do tego wynagrodzenia – co do zasady – w równym stopniu.

 

Powyższe skutkuje również tym, że dokonanie zakupu lub finansowanie np. leasingu przez jednego z małżonków nawet ze środków pochodzących z jego własnego wynagrodzenia stanowi wydatek z majątku wspólnego.

 

Przepis art. 45 § 1 K.r.o. stanowi:

 

„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

 

W przypadku wzięcia przez Pana w leasing samochodu, którego wykupiłby Pan po ustaniu małżeństwa, była już wtedy żona mogłaby domagać się od Pana zwrotu do majątku wspólnego kwoty równej połowie uiszczonych przez Pana w trakcie trwania małżeństwa rat leasingu. Gdyby zaś wykupił Pan ten samochód jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, stałby się on w całości składnikiem majątku wspólnego i podlegałby podziałowi jak każdy inny składnik tego majątku, tj. – co do zasady – po połowie.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, aby uniknąć późniejszych komplikacji, zasadne byłoby, aby wystąpił Pan do sądu z pozwem o orzeczenie rozdzielności majątkowej między Panem a żoną w oparciu o przepis art. 52 § 1 K.r.o., zgodnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

 

Taką ważną przyczyną orzeczenia rozdzielności może być właśnie ustanie między małżonkami wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego i faktyczny rozdział budżetu rodziny.

 

Ewentualnie mógłby Pan wystąpić do sądu z powództwem o separację, gdyż zgodnie z przepisem art. 54 § 1 K.r.o. orzeczenie separacji również powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + VII =

»Podobne materiały

Długość urlopu wychowawczego dla nauczyciela

Pracuję w 2 szkołach jako nauczyciel, chciałem wystąpić o urlop wychowawczy na syna do 31.08.2021 (zgodnie z Kartą Nauczyciela ). Syn kończy 5 lat w listopadzie 2020 r. Czy urlop może być udzielony na cały przyszły rok szkolny? Kiedy muszę złożyć wniosek do każdej szkoły i od kiedy zostanie mi udzie

 

Brak zgody mniejszościowego współwłaściciela nieruchomości na sprzedaż

Jestem właścicielem w 1/8 nieruchomości, działki budowlanej. Czy mam prawo nie zgodzić się na jej sprzedaż nieruchomości jako współwłaściciel mniejszościowy? Nikt ze mną nie rozmawia i nie uzgadnia ceny w związku z tym nie zgadzam się na sprzedaż. Proszę podać jakie mam możliwości.

 

Przekroczenie terminu na odpowiedź w sprawie reklamacji wyjazdu na wakacje

Moje pytanie związane jest z biurem podróży. Po tegorocznych wakacjach postanowiłem złożyć reklamację, w której wyszczególniłem uchybienia między ofertą a stanem rzeczywistym. Z wakacji wróciłem 28.07 (piątek), a pismo z reklamacją wysłałem listem poleconym 31.07. Doręczony został do biura w dniu 02

 

Wezwanie z prokuratury a pobyt za granicą

Jestem podejrzana o przestępstwo z art. 286 § 1 i 297 § 1 K.k. Przebywam na stałe za granicą. Prokurator przysłał mi wezwanie w celu złożenia wyjaśnień. Nie stawiłam się i wysłałam pismo wyjaśniające. Mimo to prokurator każe mi przybyć w wybranym przeze mnie terminie, w przeciwnym razie wy

 

Mandat za używanie nieprzyzwoitych słów na ulicy

Jaki maksymalny mandat może wystawić mi policjant na ulicy za używanie słów nieprzyzwoitych? Zostałem zatrzymany pod wpływem alkoholu – brak pomiaru alkomatem. Dostałem mandat w wysokości 200 zł – odmówiłem przyjęcia, bo mógł przecież wynosić 50 zł. Jak to się ma do grzywny do 1500 zł? C

 

Zawieszenie działalności taksówkarza

Zawiesiłem niedawno działalność gospodarczą jako taksówkarz, na którą posiadam licencję. Pan w urzędzie, który wydał licencję, poinformował mnie, że zawieszenie taxi nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, później może zostać mi ona odebrana, jednak w ustawie o transporcie drogowym w szczególności w p

 

Płatności bezgotówkowe a brak fiskalnego pokrycia

Jestem ajentem jednego ze sklepów pewnej sieci. Na podstawie danych z kasy fiskalnej płacę na drugi dzień za sprzedane towary. W sklepie mam również terminal płatniczy. Płaciłem też własnymi kartami na kwoty wyższe niż standardowe (m.in. 500 zł, 1000 zł), jednak do tych transakcji nie było paragonów

 

Sprzedaż mieszkania zakupionego z bonifikatą a zakończenie budowy domu

Niebawem wykupuję z bonifikatą lokal w budynku komunalnym. Czy jeśli sprzedam go przed upływem pięciu lat od dnia zakupu, uzyskane pieniądze będę mógł przeznaczyć na zakończenie budowy domu, nie musząc zwracać bonifikaty? Jeśli nie, na co innego mogę przeznaczyć te środki, nie tracąc prawa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »