Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Łączne zobowiązanie pieniężne

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.09.2012

Czy organ podatkowy ma obowiązek poinformować o nakazie płatniczym dotyczącym podatku od nieruchomości wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości, czy tylko jednego z nich? Czy to łączne zobowiązanie pieniężne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, jest to łączne zobowiązanie pieniężne.

 

Zgodnie z art. 92 § 1 Ordynacji podatkowej „jeżeli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, a zobowiązania te powstają w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 [tj. zobowiązania powstające przez doręczenie decyzji], odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego”.

 

Przepisu § 1 art 92 Ordynacji nie stosuje się do zobowiązań podatkowych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W tym przypadku zasady odpowiedzialności solidarnej stosuje się z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego) osobie, na którą, zgodnie z odrębnymi przepisami, wystawia się decyzję (nakaz płatniczy).

 

Zgodnie z art. 6c § 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym „osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym); z zastrzeżeniem ust. 2”.

 

Ust. 2 art. 6c stanowi, iż łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.

 

Jeśli zatem mowa o łącznym zobowiązaniu pieniężnym, nakaz płatniczy, w wyżej wymienionej sytuacji, wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli, doręczenie zatem musi zostać dokonane temu jednemu współwłaścicielowi. Zasady odpowiedzialności solidarnej stosuje się z chwilą doręczenia decyzji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + trzy =

»Podobne materiały

Wpłaty wspólników do spółki cywilnej

Założyłem z kuzynem sklep motoryzacyjny. Zarejestrowana firma to spółka cywilna. W umowie spółki wpisaliśmy po 10 000 zł wkładu własnego, czyli w sumie 20 000 zł. Od tej kwoty zapłaciliśmy PCC w wysokości 100 zł. Wzięliśmy też kredyt po 100 000 zł na osobę; teraz obawiamy się, aby urząd skarbowy nie

 

Wkład mieszkaniowy odziedziczony po matce

Moi rodzice mieszkali w mieszkaniu spółdzielczym. W 2004 r. zmarła mama. Razem z bratem i tatą przyjęliśmy w sądzie prawo do spadku – wkładu mieszkaniowego (wartość ok. 10 tys. zł). W spółdzielni wraz z bratem zrzekliśmy się prawa do lokalu na rzecz taty, który dwa lata póź

 

Czy muszę płacić podatek od nieruchomości?

Prowadzę szkołę językową, w której uczą się przede wszystkim dzieci. Jestem właścicielem budynku, w którym odbywają się lekcje. Czy muszę płacić podatek od nieruchomości? Wiem, że prywatne szkoły i przedszkola nie muszą płacić takiego podatku. Czy mnie również przysługuje zwolnienie od podatku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »