Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania, zmniejszające stratę – wypełnienie PIT-36 dla przedsiębiorców

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.05.2010

Moje pytanie dotyczy wypełnienia dokumentu PIT-36. A dokładnie chciałabym uzyskać ogólną odpowiedź odnośnie kwestii zamieszczonej w broszurze, cytuję: „Poz. 155 i 156 nie wypełniają podatnicy, którzy korzystali z ulg inwestycyjnych, o których mowa w art. 26a ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r. i utracili prawo do ulg inwestycyjnych na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w tym przepisie. Na mocy art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104, z późn. zm.) podatnicy ci są obowiązani zwiększyć przychód o kwoty uprzednio odliczonych ulg inwestycyjnych.” Zatem, bazując na tej informacji, jeżeli osoba zwiększa przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (działów specjalnych produkcji rolnej) o kwotę uprzednio odliczonej ulgi, to nie może (może) wypełnić pola 155 tylko gdy wykazuje kwotę utraconych odliczeń w ramach działalności gospodarczej, ale może (nie może) wypełnić to pole, gdy wykazuje kwotę utraconych odliczeń w ramach działów specjalnych produkcji rolnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W części G deklaracji PIT-36 wpisuje się kwoty, do których odliczeń utracono prawo, zatem wypełniają tę część tylko Ci podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalnej produkcji rolnej, którzy utracili prawo do ulg i odliczeń.

 

W doktrynie często zauważa się, że odliczenia i doliczenia muszą dotyczyć tego samego źródła przychodu. Zatem nie ma możliwości przenoszenia kwot dowolnie między działem specjalnym produkcji rolnej a działalnością gospodarczą pozarolniczą.

 

Przykładowo w serwisie podatkowym PIT.pl sp. z o.o. [Grupa Bankier.pl S.A.] przeczytać możemy, że:

 

„Jeżeli przedsiębiorca korzystał z ulgi inwestycyjnej w oparciu o art. 26a ustawy o PIT (obowiązywała do 2000 r. włącznie) i utracił prawo do tej ulgi, to nie wpisuje doliczeń w poz. 155 czy 156, ale zwiększa przychody z działalności gospodarczej czy działów specjalnych produkcji rolnej (w zależności od sytuacji).

 

Pozycje 157-166 wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy wypełnili poz. 155 czy 156. Kwoty z poz. 155 czy 156 zmniejszają stratę lub zwiększają podstawę opodatkowania (dochód), jednak zawsze z tego źródła, którego odliczenie dotyczyło. Zatem gdy przedsiębiorca odliczał w ramach działalności gospodarczej i utracił prawo do odliczeń, dokonuje doliczeń w ramach działalności gospodarczej, a nie w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Może oczywiście zdarzyć się, że utrata odliczenia dotyczy w części działalności gospodarczej, a w części działu specjalnego produkcji rolnej. W takim wypadku obie kwoty należy rozdzielić i przenosić według zasad przedstawionych poniżej.”

 

Reasumując, jeżeli osoba z Pani pytania zwiększa przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę uprzednio odliczonej ulgi, to nie wpisuje doliczenia w polu 155 (oznacza to, że skorzystała z ulgi inwestycyjnej – art. 26a). Pole 155 wypełniają Ci podatnicy, którzy skorzystali z ulg na nabycie nowych technologii lub uprzednio odliczonego dochodu objętego zwolnieniem z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w strefie ekonomicznej. Z drugiej strony, moim zdaniem, podatnik może wypełnić pole 155, gdy wykazuje kwotę utraconych odliczeń w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, a dokładniej dokonanych odliczeń, do których utracono prawo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »