.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kwota darowizny przeznaczona na spłatę kredytu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.09.2011

Teściowie niedługo sprzedają swoje mieszkanie. Część pieniędzy chcieliby nam podarować, a my je przeznaczymy na spłatę kredytu. Czy od kwoty darowizny należy odprowadzić podatek?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie na cele mieszkaniowe dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i określonych dat nabycia i zbycia, nie dotyczy podatku od spadków i darowizn, który co do zasady płatny jest w przypadku otrzymania darowizn przekraczających kwoty wolne.

 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi w art. 4a ust. 1: „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł, ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

 

Zgłoszenia dokonuje się na druku SD-Z2.

 

Konkludując, jeśli darowiznę od rodziców dostanie tylko mąż, jako syn (tj. zstępny), bez względu na kwotę i cel, na jaki wyda środki, darowizna taka zwolniona będzie od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, iż dokona zgłoszenia na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy oraz udokumentuje otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Jeśli darowiznę otrzymacie Państwo wspólnie, Pani jako synowa nie mieści się w grupie, którą zwalnia od podatku art. 4a, który wyżej przywołałem. W takim wypadku mąż skorzysta ze zwolnienia od części, a Pani od części zapłaci podatek, dokładniej od kwoty ponad 2 x 9637 zł (bowiem darczyńcami będą, jak zrozumiałem, teść i teściowa) – podatek wynosi od 3% do 7% w zależności od kwoty.

 

Pani jest w tzw. I grupie podatkowej i warto również wspomnieć, że ustawodawca zwalnia również od podatku „nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami”.

 

Najkorzystniejsze (neutralne podatkowo) rozwiązanie jest takie, by rodzice darowali tylko synowi pieniądze (przelew i zgłoszenie SD-Z2); następnie, po pewnym czasie, syn może darować żonie (czyli darowizna mąż dla żony) dowolną część tej kwoty, co również skorzysta ze zwolnienia od podatku (SD-Z2 i przelew).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl