.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwota bazowa

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.02.2013

Kilka miesięcy temu nabyłem prawo do emerytury i zawnioskowałem o obliczenie wysokości emerytury przez ZUS. Później pracowałem jeszcze 4 miesiące i złożyłem dopiero dokumenty o przyznanie emerytury. Świadczenie obliczono, pozostawiając starą (niższą) kwotę bazową, mimo że później jeszcze pracowałem. Czy mam szanse na zmianę decyzji ZUS, np. w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego o sygn. akt II UZP 11/04?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o możliwość wpłynięcia na decyzję ZUS odnośnie kwoty bazowej i w związku z tym – ustalonej wysokości emerytury. Warto w tym miejscu przytoczyć wspomniany przez Pana wyrok Sądu Najwyższego:

 

„Warunkiem obliczenia ponownie emerytury ubezpieczonego od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w art. 15, obejmującej okres przed ustaleniem jego prawa do emerytury (…), jak i okres po tej dacie, wskazany we wniosku, i od kwoty bazowej obowiązującej w dacie złożenia wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia, uzależniony jest od spełnienia czterech warunków określonych w przepisie art. 110 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o emeryturach. Trzy z tych warunków mają charakter materialnoprawny, to jest nieprzerwane zawieszenie emerytury od dnia ustalenia prawa do niej i kontynuowanie po ustaleniu prawa do emerytury działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz posiadanie wskaźnika wysokości emerytury co najmniej 130%. (…). Czwartym warunkiem, o charakterze formalnym, przewidzianym w art. 110 ust. 2 ustawy o emeryturach, jest zgłoszenie wniosku nie tylko o podjęcie zawieszonej emerytury, ale również wniosku o ponowne obliczenie świadczenia na podstawie art. 15 w oparciu o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia z okresu przypadającego co najmniej w części po ustaleniu prawa do emerytury po raz pierwszy (…).

 

Zgodnie bowiem z art. 109 ust. 2 ustawy o FUS ponowne ustalenie wysokości świadczenia następuje na wniosek świadczeniobiorcy. Przepis ten nie może jednak być wykładany w ten sposób, jak to czyni organ rentowy, a mianowicie, że traci to prawo emeryt (rencista), który mimo spełnienia warunków z art. 110 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o FUS równocześnie z wnioskiem o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia nie zgłosił stosownego wniosku o ponowne ustalenie jego wysokości. Zgłoszenie tego wniosku w późniejszym terminie ma tylko taki skutek, że wypłata świadczenia w wysokości wyższej nie może nastąpić wcześniej niż od miesiąca, w którym wniosek został zgłoszony, ponieważ podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia w dotychczasowej wysokości nie jest następstwem błędu organu rentowego” (uchwała Sądu Najwyższego, sygn. akt II UZP 11/04).

 

Musi złożyć Pan wniosek o przeliczenie emerytury – ZUS nie ma obowiązku przeliczać świadczenia z urzędu. Proszę odwołać się od decyzji dotyczącej kwoty bazowej i wysokości świadczenia, jednocześnie złożyć stosowny wniosek w ZUS, jeśli zaś wniosek o przeliczenie został złożony – tylko odwołać się od decyzji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »