.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kwalifikacja czynu i możliwość skrócenia kary

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 14.09.2010

W październiku 2006 roku zatrzymano mnie do kontroli drogowej. Alkomat wskazał 0,9 promila w wydychanym powietrzu. W maju 2007 r. otrzymałem wyrok sądu, skazujący mnie na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres sześciu lat. Uzasadnieniem wyroku było zagrożenie w ruchu lądowym. Okres zawieszania kary pozbawienia wolności już minął. Moje pytanie dotyczy możliwości skrócenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy kwalifikacja czynu była właściwa (skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”. Natomiast (§ 2) „sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Powyższe oznacza, że w sytuacji skazania za przestępstwo naruszenia bezpieczeństwa w komunikacji wobec sprawcy, który znajdował się pod wpływem alkoholu, sąd ma obowiązek wydania także zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres wynoszący od jednego roku do lat dziesięciu (art. 43 § 1 K.k.).

 

Przepisy nie dają sądowi żadnego wyboru w kwestii zastosowania tego środka karnego, zostawiając mu jedynie możliwość ustalenia okresu jego trwania.

 

Odnosząc się z kolei do możliwości skrócenia okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, wskazać należy, iż co do zasady możliwość ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania środków karnych istnieje, a sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

 

W Pańskiej sytuacji sprawa wygląda inaczej, gdyż zgodnie ze szczególnym przepisem art. 84 § 2 K.k. instytucji skrócenia okresu nałożonych środków karnych nie stosuje się wobec sprawcy przestępstwa, który przestępstwo to popełnił, m.in. znajdując się pod wpływem alkoholu.

 

Powyższa regulacja jest przedmiotem krytyki w nauce prawa jako zbyt rygorystyczna, jednakże wola ustawodawcy jest jednoznaczna, a sądy nie tylko nie przychylają się do wniosków o skrócenie okresu obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez sprawców znajdujących się pod wpływem alkoholu, ale nawet nie mają takiej możliwości, gdyż zabraniają tego przepisy Kodeksu karnego.

 

Dlatego też podsumowując, wskazać należy, iż niestety w Pana sytuacji przepisy szczególne wyłączają możliwość skrócenia okresu nałożonego na Pana zakazu prowadzenia pojazdów, a zakaz ten upłynie dopiero po upływie wskazanego w treści wyroku okresu.

 

Zgodnie z rozdziałem XXI Kodeks karnego zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”, do tego rodzaju przestępstw zalicza się sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie niebezpieczeństwa spowodowania takiej katastrofy, spowodowanie wypadku, w którym ktoś odniósł obrażenia ciała, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dopuszczenie do ruchu wbrew szczególnemu zakazowi pojazdu zagrażającemu bezpieczeństwu w komunikacji oraz pełnienie czynności związanych z organizacją ruchu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

Jak zatem z powyższego wynika, jeżeli został Pan skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, to tym samym dopuścił się Pan przestępstwa z zakresu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl