Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kurator na przeprowadzenie darowizny

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.11.2016

Od lat użytkuję działkę po zmarłej dawno temu babci. Udało mi się wyprowadzić sprawy spadkowe i po ponad dwóch latach załatwiania wszystkich formalności, doprowadziłem do umowy notarialnej – wszyscy spadkobiercy darowali mi swoje udziały, za wyjątkiem mojego ojca, który jest w podeszłym wieku i cierpi od kilku lat na chorobę Alzhaimera. Ojciec od zawsze chciał, by działka przeszła na mnie. Obecnie jednak nie jest w stanie wyrazić swojej woli (choć mam na to świadków). Czy w takim wypadku jest możliwość ustanowienia kuratora w celu przeprowadzenia umowy darowizny przed notariuszem i przejęcia przeze mnie części mojego ojca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kurator na przeprowadzenie darowizny

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c.

 

Zasadne jest podjęcie próby zniesienia współwłasności w formie innej niż wskazana przez Pana. Kurator jest ustanawiany dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Obawiam się, że wykazane przed sądem choroby ojca skutkować będzie zawieszeniem postępowania do czasu jego ubezwłasnowolnienia, następnie ustanowienia opiekuna prawnego, a następnie uzyskania zgody sądu na zbycie udziału na rzecz Pana.

 

W chwili obecnej proponuję, w praktyce przerabiałem to już wielokrotnie, wystąpienie do Sadu z wnioskiem o zniesienie współwłasności w ten sposób, że udział w nieruchomości wynoszący 1/7 przeniesiony zostanie na Pana, z obowiązkiem spłaty na rzecz ojca, kwoty stanowiącej równowartość tegoż udziału. Zasadne byłoby posłużenie się wyceną nieruchomości przyjmowaną w poprzednich aktach notarialnych lub postępowania sadowych.

 

Mniemać należy, że Pana ojciec nie odbierze listu, nie stawie się także na rozprawie, a wówczas sąd będzie zmuszony rozpatrzyć Pana wniosek. W tym miejscu wskazuję, że powoływać należałoby się na treść art. 230 K.p.c. w zw. z art. 13 § 1 K.p.c.

 

Zgodnie z art. 230 K.p.c. gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

 

Przepis ten choć odnosi się do  trybu procesowego (zniesienie współwłasności następuje w trybie nieprocesowym) ma zastosowanie na podstawie art. 13 § 2 K.p.c. do zniesienia współwłasności. Zgodnie z nim przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Obawiam się, że każda inna forma zniesienie współwłasności, skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia postępowania o ubezwłasnowolnienia, a następnie wskazanych przeze mnie postępowań, co z kolei spowoduje, że czas zniesienia współwłasności przedłuży się o co najmniej 1 rok, jak nie dłużej.

 

Kurator dla ojca nie wchodzi w grę, bowiem przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

 

Nie obawiałbym się także spłaty na rzecz ojca, gdyż o spłacie tej nikt nie będzie wiedział, prócz Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - IX =

»Podobne materiały

Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Mój ojciec jest alkoholikiem. Niedawno wyprowadził się z domu i zamieszkał z konkubiną, z którą urządzają libacje alkoholowe. Chciałabym mu pomóc, ale jest to bardzo trudne. Czy można skierować ojca na przymusowe leczenie? Czy można go ubezwłasnowolnić, choćby ze względu na to, że wykazuje on z

 

Umieszczenie osoby chorej psychicznie w domu opieki

Moja ciotka od wielu lat leczy się psychiatrycznie. Zajmuje się nią wuj (jest jej opiekunem prawnym), niestety z uwagi na pracę nie może zapewnić jej całodobowej opieki, której ciotka z pewnością wymaga (ma urojenia, odmawia przyjmowania posiłków i leków, w dodatku jest agresywna). Chciałbym, żeby c

 

Uprawnienia do podejmowania decyzji za chorego syna

Nasz syn ma 37 lat, jest ciężko upośledzony, całkowicie niesamodzielny, wiele razy był operowany. Czeka go kolejny zabieg w narkozie i zapytano nas, czy mamy prawo do podejmowania takiej decyzji (o leczeniu) za syna. Jak uzyskać takie pełnomocnictwo bez ubezwłasnowolniania syna?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »