Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno wierzytelności zabezpieczonej wekslem

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 23.09.2011

Chciałbym kupić od znajomego wierzytelność, która jest zabezpieczona deklaracją wekslową i wekslem in blanco. Dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Czy taką wierzytelność kupuję z wekslem i występuję o nakaz zapłaty do sądu na podstawie weksla, czy na podstawie przesłanej informacji do dłużnika o cesji wierzytelności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pańskie pytanie jako podstawę prawną należy przyjąć art. 517 Kodeksu cywilnego, który stanowi:

 

„§ 1. Przepisów o przelewie (cesji) nie stosuje się do wierzytelności związanych z dokumentem na okaziciela lub z dokumentem zbywalnym przez indos.

 

§ 2. Przeniesienie wierzytelności z dokumentu na okaziciela następuje przez przeniesienie własności dokumentu. Do przeniesienia własności dokumentu potrzebne jest jego wydanie”.

 

Dla wyjaśnienia pozwolę sobie dodać, iż uregulowanie to jest konsekwencją istoty dokumentu na okaziciela, polegającej na tym, że wierzytelność, na którą dokument jest wystawiony, jest ściśle związana z jego posiadaniem. Nie zawiera bowiem w swej treści wskazania osoby uprawnionej (dokumenty bezimienne, bezosobowe). Przeniesienie takiej wierzytelności następuje więc przez przeniesienie własności dokumentu i przez wydanie go innej osobie. Własność dokumentu bowiem przechodzi na nabywcę mocą umowy stron i wydania dokumentu.

 

Jeśli chodzi o przeniesienie wierzytelności związanych z dokumentem zbywalnym przez indos, a więc z weksli i czeków, to następuje ono z reguły przez umieszczenie na wekslu lub czeku indosu, w sposób określony w prawie wekslowym i czekowym, oraz wydanie weksla lub czeku indosatariuszowi. Nie wyłącza to jednak możliwości przelewu ze skutkami cywilnymi w ten sposób, że weksel wręcza się bez indosu innej osobie. Indos bowiem jest warunkiem skutków wekslowych przelewu.

 

Osoba, która włada wekslem i wykazuje swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów, korzysta z usuwalnego ustawowego domniemania posiadania prawnego weksla, tj. przysługiwania jej własności weksla oraz ucieleśnionej w nim wierzytelności. Znaczenie formalnej legitymacji wekslowej przejawia się więc przede wszystkim w tym, że przedłożenie weksla zawierającego nieprzerwany szereg indosów stanowi w procesie o zapłatę sumy wekslowej wystarczający ze strony powoda dowód dochodzonego roszczenia. Na pozwanym kwestionującym żądanie pozwu spoczywa ciężar obalenia domniemania przysługiwania powodowi dochodzonego roszczenia.

 

Weksel in blanco wraz z uprawnieniem do uzupełnienia można przenieść w drodze przelewu, chyba że co innego wynika z treści upoważnienia do uzupełnienia.

 

Posiadacz weksla, który nie ma legitymacji formalnej, ale jest legitymowany materialnie, może weksel ważnie indosować (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.09.2006 r., sygn. akt I CSK 130/2006).

 

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 08.10.2008 r., sygn. akt V CSK 124/2008, niedopuszczalne jest przeniesienie przez przelew wierzytelności wyrażonej w wekslu, bez wydania nabywcy weksla.

 

Reasumując, pierwsza z przedstawionych przez Pana opcji będzie właściwa. Wierzytelność może Pan nabyć tylko łącznie z wekslem, który będzie stanowił dowód przysługujących Panu praw.

 

Jest przyjęte w obrocie, że wysyła się w takiej sytuacji do dłużnika informację o cesji wierzytelności na nową osobę, ale obowiązek ten nie ma charakteru obowiązku prawnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 1 =

»Podobne materiały

Licytacja komornicza samowoli budowlanej

Komornik przeprowadził licytację komorniczą budynku mieszkalnego, który okazał się w części samowolą budowlaną. Nadzór budowlany, jak tylko dowiedział się, że jest nowy właściciel wszczął procedurę związaną z samowolą budowlaną. Dlaczego nowy właściciel ma być obciążony kosztami samowoli budowlanej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »