Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno mieszkania za środki pochodzące z zagranicy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.08.2009

Jestem obywatelką polską zamieszkującą na stałe w USA. Chcę kupić w Polsce mieszkanie. 1) Czy mieszkanie będzie wchodzić w skład majątku wspólnego? 2) Czy mogę kupić mieszkanie za środki pochodzące z mojego majątku osobistego (darowizna ze strony męża na rzecz mojego majątku odrębnego)? Czy taką darowiznę musiałabym zgłosić w polskim urzędzie skarbowym? Czy objęłoby mnie zwolnienie z podatku? 3) Jakie inne zobowiązania podatkowe mogą się pojawić w przypadku darowizny i kupna nieruchomości? 4) Jeśli konieczne będzie zgłoszenie darowizny w Polsce, to jak wypełnić formularz po stronie darczyńcy obcokrajowca, mającego miejsce zamieszkania za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ad 1.

Tak, zgodnie z prawem mieszkanie wejdzie do majątku wspólnego.

 

Ad 2.

Tak, może Pani zakupić mieszkanie do majątku odrębnego ze środków pochodzących z majątku odrębnego. Zgodnie z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego wchodzą do majątku osobistego (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

 

Problematyczne jest opodatkowanie przedmiotowej darowizny.

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Zatem zgodnie z ww. przepisem omawiana darowizna podlega opodatkowaniu w kraju, gdyż jest Pani obywatelką polską.

 

Jednakże darowizna taka może korzystać ze zwolnienia – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny m.in. przez małżonka, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Zatem by korzystać ze zwolnienia, należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy oraz udokumentować otrzymanie środków dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Dla darowizny środków pieniężnych forma aktu notarialnego nie jest wymagana.


Ad 3.

Przy wydatkowaniu otrzymanych pieniędzy nie występują jakieś szczególne obowiązki podatkowe.

 

Ad 4.

Należy złożyć formularz SD-Z2 i w dziale C wpisać te informacje, które pasują. Nie ma możliwości wpisania innych. Nie zostało to przewidziane przez ustawodawcę.

 

Omawiany problem skonsultowałem z ekspertami KIP. Oczywiście ich opinia nie jest wiążąca, ale przedstawiają oni analogiczną do zamieszczonej powyżej prawną kwalifikację omawianego problemu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 0 =

»Podobne materiały

Darowizna przy podwójnym obywatelstwie

Moja córka ma obywatelstwo niemieckie i polskie. Pracuje w Niemczech i chce tam kupić mieszkanie. Chcemy jej z żoną przekazać na to część pieniędzy w formie darowizny. Żona przeleje kwotę z polskiego konta na konto niemieckie córki, a ja ze swojego – zagranicznego (nie mieszkam i nie pracuję w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »