.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno zadłużonego mieszkania spółdzielczego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.11.2018

Cztery tygodnie temu kupiłem mieszkanie. Właścicielami mieszkania byli dwaj bracia, jeden, zamieszkujący to mieszkanie, zmarł. Mieszkanie to było zadłużone w spółdzielni, nieopłacony prąd, gaz. Mieszkanie od żyjącego brata kupił pan X, spłacając zadłużenie do spółdzielni, za prąd i gaz. Mieszkanie od pana X nabyłem ja. W skrzynce pocztowej był list, który otwarłem, okazało się, że był to list z firmy windykacyjnej, która wzywa spadkobiercę do zapłaty długu, na kopercie było tylko nazwisko bez imienia (dowiedziałem się od sąsiadów, że to nazwisko poprzedniego właściciela). Czy w związku z tym, że zmarła osoba posiadała inne długi, które przejęła firma windykacyjna, ja jako właściciel mieszkania jestem obciążony jego długami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup nieruchomości nie oznacza, że przechodzą na Pana zobowiązania poprzedniego właściciela. Chyba że na mieszkaniu widniałaby hipoteka – wpis zobowiązania – wówczas, kupując taką nieruchomość, należy liczyć się z tym, że wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z mieszkania, nawet jeśli zmieni ono właściciela.

 

Długi zasadniczo przechodzą na spadkobierców, którzy z mocy ustawy dziedziczą, bowiem wchodzą w miejsce spadkodawcy.

 

Stosownie do art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Zgodnie z dyspozycją art. 926 § 1 powołanie do spadku wynika albo z ustawy albo z testamentu. Ustawa daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie (art. 926 § 2) (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1998 roku, sygn. akt I CKU 206/97, niepublikowany; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1997 roku, sygn. akt II CKU 58/96, niepublikowany).

 

Oznacza to, że spadkobierca ustawowy wstępuje w miejsce swojego poprzednika – o ile nie odrzuci spadku, dziedziczy wszystkie dobra – w tym mieszkanie, ale i zobowiązania. Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych. Spadkobierca (spadkobiercy) w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, a więc mające charakter cywilnoprawny – np. długi i zobowiązania.

 

W zasadzie na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, których podmiotem był spadkodawca. Dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki niezależnie od źródła, z którego dany stosunek obligacyjny wypływa.

 

Ale Pan nie jest spadkobiercą dłużnika – poprzedniego właściciela. Pan jest zasadniczo drugim właścicielem mieszkania po dłużniku. Nie ma szans, aby przeszły na Pana jakiekolwiek zobowiązania związane z jego osobą. Odziedziczył on po bracie długi, ale nie przeszły one ani na pana X, który kupił mieszkanie, ani na Pana, który to mieszkanie odkupił od pana X.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »