.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domaganie się przez ojca alimentów na pełnoletniego syna

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 04.02.2009

Mam pasierba. Jego matka, a moja obecna żona, do października 2007 roku otrzymywała od byłego męża alimenty na chłopca – najpierw 300 zł miesięcznie, a potem 500 zł, mniej więcej przez ostatnich 5 lat. Do października 2007 r. chłopak mieszkał z nami, ale za karę, że okradł matkę na 15 tys. zł poszedł mieszkać do ojca. Wrócił do nas w kwietniu 2008 r. W czasie gdy mieszkał z ojcem żona alimentów nie płaciła, ale później (czyli od kwietnia) nie płacił ich także jej były mąż. W czerwcu 2008 r. chłopak skończył 18 lat, czyli jest pełnoletni. Teraz ojciec chciałby znowu mieć chłopaka u siebie i domaga się od mojej żony alimentów, a nawet zasądzić jej alimenty za kilka lat wstecz. Stąd pytanie: jakie ma on szanse na uzyskanie od mojej żony alimentów – teraz i wstecz, w przypadku gdyby pasierb mieszkał z nami i w przypadku gdyby mieszkał z ojcem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od dnia, w którym Pański pasierb ukończył 18 lat, ma prawo do samodzielnego występowania o ustalenie rat alimentacyjnych. Jego ojciec lub matka mogą występować jedynie jako pełnomocnicy syna i to wyłącznie za jego zgodą.

 

Jeżeli Pański pasierb mieszkał ze swoją matką, to nie ma podstaw do występowania o zasądzenie zaległych rat alimentacyjnych od niej, gdyż ona spełniała swój obowiązek alimentacyjny poprzez sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, łożenie na jego codzienne potrzeby.

 

Obecnie, na wniosek Pańskiego pasierba sąd może orzec raty alimentacyjne od każdego z rodziców (tj. oddzielnie lub łącznie). Jeśli chłopak będzie mieszkał u Państwa, to sąd oddali ewentualny wniosek o ustalenie rat alimentacyjnych od matki, uznając, iż nadal spełnia ona obowiązek alimentacyjny poprzez sprawowanie osobistej opieki nad synem i łożenie na jego codzienne potrzeby.

 

Jeśli zaś Pański pasierb będzie mieszkał u ojca, to sąd może zasądzić raty alimentacyjne na jego rzecz od matki. Jeżeli natomiast pasierb nie będzie mieszkał u żadnego z rodziców, to sąd – na jego wniosek – może zasądzić raty alimentacyjne na jego rzecz od obojga rodziców.

 

Ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych, sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

 

Dziecko może również żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego – przepis art. 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na marginesie wskazać należy, iż roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

 

Wnioski: Ojciec pełnoletniego dziecka nie może już występować jako jego przedstawiciel ustawowy, gdyż dziecko ma pełną zdolność do czynności prawnych, bo ukończyło 18 lat. Jeśli taka będzie wola Pańskiego pasierba, to jego ojciec może być jedynie pełnomocnikiem w postępowaniu. Raty alimentacyjne będą jednak zasądzone na rzecz syna i do jego rąk. Z roszczeniem o ustalenie wysokości rat alimentacyjnych może wystąpić pełnoletni syn Pana żony. Nie ma podstaw do zasądzenia od Pana żony rat alimentacyjnych na rzecz dziecka za wcześniejsze okresy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton