Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto należy do kręgu spadkobierców syna zmarłego w 2009 roku?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 03.03.2010

Syn zmarł w zeszłym roku w maju, nie pozostawiwszy testamentu. Do dziedziczenia pozostali: rodzice, dziadek, dwie przyrodnie siostry (małoletnie dzieci ojca). Kto dziedziczy ustawowo zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 28 czerwca 2009 r.? Czy brana jest pod uwagę data śmierci spadkodawcy, czy data wniesienia wniosku o nabycie spadku? Czy obowiązuje ustawowy termin wniesienia tego wniosku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto należy do kręgu spadkobierców syna zmarłego w 2009 roku?

Nowe przepisy dotyczące spadkowania po dniu 28 czerwca 2009

Faktycznie od dnia 28 czerwca 2009 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące spadkobrania, w przypadku kiedy spadkodawca nie pozostawił zstępnych. Przepisy te wprowadzono ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 662).

 

Nowe przepisy mają zastosowanie do spadków otwartych po wejściu w życie nowych przepisów. Podstawę rozstrzygnięcia spraw o stwierdzenie nabycia spadku stanowią przepisy obowiązujące w dniu otwarcia spadku, czyli w dniu śmierci spadkodawcy.

 

Według art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.

 

Stosownie do art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast zgodnie z art. 925 Kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

 

Spadkobiercy syna nabyli spadek w chwili jego śmierci. W tym momencie stali się oni podmiotami praw i obowiązków, które weszły w skład spadku.

Dziedziczenie w przypadku braku zstępnych i małżonka spadkodawcy

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili śmierci syna, a w szczególności zgodnie z art. 932 § 1 Kodeksu cywilnego wówczas obowiązującym, w braku zstępnych spadkodawcy (a tak wynika z listu) powołani są do spadku z ustawy jego małżonek, rodzice i rodzeństwo.

 

Stosownie do § 2 art. 932 Kodeksu cywilnego, udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu bądź z rodzicami, bądź z rodzeństwem, bądź z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

 

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa (a jako że syn nie miał małżonki, to rodzice i rodzeństwo dziedziczą cały spadek). Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych (art. 933 § 1 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu sprzed 28 czerwca 2009 r.).

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż spadek po synu nabyli rodzice (matka i ojciec) oraz dwie siostry syna, każda z tych osób po 1/4 udziału w spadku.

 

Na marginesie podam, że gdyby śmierć syna nastąpiła po wprowadzeniu zmian do Kodeksu cywilnego, w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypadłby jego rodzicom w częściach równych (932 § 3 K.c.).

 

Dopiero w sytuacji, jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyłoby otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadłby rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (932 § 4 K.c.).

Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i notarialne poświadczenie dziedziczenia

Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a także notarialne poświadczenie dziedziczenia nie kreuje nowych stosunków prawnych, a tylko potwierdza, kto i w jakim udziale nabył, w chwili śmierci spadkodawcy, spadek.

 

Stosownie do art. 1026 Kodeksu cywilnego, stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

 

Zapis art. 1026 Kodeksu cywilnego wynika z tego, iż stosownie do art. 1015 Kodeksu cywilnego, spadkobierca ma sześć miesięcy, od chwili dowiedzenia się o swoim powołaniu do spadku (najczęściej jest to chwila dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy) na podjęcie decyzji, czy i w jaki sposób przyjąć spadek po zmarłym.

Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Upływ 6-miesięcznego terminu powoduje, że spadkobiercy, którzy nie złożyli żadnego oświadczenia, są traktowani jak spadkobiercy, którzy przyjęli spadek wprost, chyba że ma miejsce sytuacja, która uzasadnia traktowanie ich tak, jakby przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Art. 1012 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

 

Według art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Natomiast według § 2 art. 1015 Kodeksu cywilnego, brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

I w końcu, zgodnie z art. 1016 Kodeksu cywilnego, jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Przepisy prawa nie nakazują spadkobiercom złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez sąd lub uzyskania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia w określonym terminie.

 

Jednak należy pamiętać, iż domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą (art. 1025 § 2 Kodeksu cywilnego), a także o tym, iż względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (art. 1027 Kodeksu cywilnego).

 

Dlatego, aby móc wykazać, że spadkobierca nabył prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, koniecznym jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Bez orzeczenia sądu czy aktu notarialnego niemożliwym będzie np. wpisanie spadkobierców do księgi wieczystej w miejsce zmarłego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus IV =

»Podobne materiały

Uzupełnienie świadectwa pracy

Zmieniłem pracę. Na świadectwie pracy, które otrzymałem, nie ma informacji na temat tego, kto konkretnie wypowiedział umowę (zrobiłem to ja za 14-dniowym wypowiedzeniem). Poza tym w trakcie trwania umowy o pracę ukończyłem studia podyplomowe uprawniające mnie do pracy na wyższym stanowisku i później

 

Uszkodzony towar podczas transportu a brak zapłaty za transport

Posiadam firmę transportową zajmującą się przewozem towarów. Podczas transportu warzyw do Polski towar uległ przechyleniu i uszkodzeniu. Właściciel towaru wystawił notę w prawdopodobnie zawyżonej kwocie, gdyż ubezpieczyciel się z tym nie zgodził i wypłacił 2/3 odszkodowania. Nie chce wypłacić mi za

 

Spadek po rodzicach męża

Teść zmarł w 1980 r., teściowa w 1999 r. Mąż zmarł 2 miesiące temu. Czy należy mi się spadek po rodzicach męża? Jeśli tak, od czego zacząć załatwianie formalności?

 

Sprzedaż nieruchomości bez przeprowadzonej sprawy spadkowej

Rodzice posiadali nieruchomość (działka z domem) jak współwłaściciele, figurują nadal w KW. Mama zmarła około 7 lat temu. Obecnie tata ma coraz mniejsze chęci, żeby uprawiać tę działkę i postanowiliśmy wynająć agencję pośrednictwa, żeby sprzedać nieruchomość. Agentka powiedział nam, że oprócz aktu n

 

Znęcanie psychiczne nad żoną

Małżonek znęca się nade mną psychicznie. Jednak wśród naszych znajomych, jak i sąsiadów, cieszy się dobrą opinią – to człowiek dwulicowy. Jak można udowodnić znęcanie psychiczne nie mając świadków?

 

Jak przeprowadzić rozbiórkę budynku w granicy działki?

Otrzymałem nakaz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego rozbiórki budynku (stary warsztat), który stoi w granicy działki. Czy powinienem wystąpić o zgodę sąsiada (będzie konieczne wejście na teren jego działki) lub złożyć jakieś pismo w urzędzie?

 

Sprzedaż w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem Amazon.com

Zamierzam założyć firmę jednoosobową w Polsce (rozliczanie ryczałtowe). Chcę sprzedawać fizyczne produkty w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem Amazon.com. Towar będzie wysyłany z Chin bezpośrednio do magazynów Amazona i Amazon będzie wysyłać przedmioty do amerykańskich kupujących. Czy obowiązują

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »