Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto może być wykonawcą testamentu?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 31.10.2017

Czy osoba, w tym przypadku syn, może stać się wykonawcą testamentu, jeżeli zmarły nie posiadał aktu własności nieruchomości ani księgi wieczystej? Czy w takim przypadku testament jest ważny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto może być wykonawcą testamentu?

Fot. Fotolia

Wykonawcą testamentu może być osoba dowolnie wybrana przez spadkodawcę, zarówno z kręgu spadkobierców, zapisobierców, jak i spoza tego grona (a więc także osoba trzecia). Jedynym wymaganiem stawianym wykonawcy przez Kodeks cywilny jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Wykonawca musi legitymować się nią od chwili otwarcia spadku przez cały czas pełnienia swoich obowiązków. Utrata pełnej zdolności do czynności prawnych skutkuje bowiem utratą zdolności do pełnienia funkcji wykonawcy testamentu.

 

Na tle powołania wykonawcy testamentu może powstać wątpliwość, czy instytucja ta może być wykorzystywana przy dziedziczeniu ustawowym, a więc wówczas, gdy nie istnieją żadne rozrządzenia testamentowe, poza powołaniem wykonawcy testamentu. Nie można zgodzić się z poglądem, że „jest już testamentem oświadczenie spadkodawcy, które zawiera tylko ustanowienie wykonawcy dla majątku pozostawionego spadkobiercom ustawowym” (L. Bełza, Skuteczność powołania..., s. 48). Po pierwsze, określenie „wykonawca testamentu” jednoznacznie wskazuje, na czym polega funkcja osoby wskazanej jako wykonawca. Po drugie, oświadczenie spadkodawcy o ustanowieniu wykonawcy może być jedynym rozrządzeniem testamentowym tylko wówczas, gdy w innych testamentach zawarta jest wola zmarłego podlegająca wykonaniu. Jeżeli bowiem rozrządzeń takich nie ma, to rozrządzenie dotyczące ustanowienia wykonawcy testamentu nie wywołuje żadnych skutków prawnych (nie jest prawnie wiążące) i za testament uznane być nie może. Wątpliwa jest też dopuszczalność powołania wykonawcy testamentu przy dziedziczeniu ustawowym w sytuacji, gdy spadkodawca w testamencie rozrządzi częścią majątku w postaci zapisów windykacyjnych. W takim przypadku wykonawca testamentu nie może być powołany do zarządzania spadkiem, jego rola bowiem ograniczałaby się jedynie do wydania przedmiotu zapisu windykacyjnego osobie, na której rzecz zapis taki został ustanowiony – art. 988 § 3 [E. Niezbecka, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny, t. 4, 2012, komentarz do art. 986 k.c., uwaga 6].

 

Jak najbardziej testament jest ważny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus III =

»Podobne materiały

Swoboda w ustaleniu testamentu a majątek wspólny małżeński

Chciałbym sporządzić testament, ale nie wiem, czy mogę swobodnie dysponować moją częścią nieruchomości. Razem z mężem jesteśmy współwłaścicielami działki i domu, który na niej wybudowaliśmy. Czy w takiej sytuacji mąż i ja posiadamy po połowie udziałów i czy mogę swobodnie dysponować swoimi 50% mająt

 

Sporządzenie testamentu wyłączającego z dziedziczenia męża

W trakcie trwania małżeństwa nabyłam prawo do lokalu mieszkaniowego, użytkowania ogródka działkowego oraz kupiłam samochód i uczyniłam syna współwłaścicielem. Czy mogę przed notariuszem sporządzić testament i wskazać w nim, że cały mój majątek odziedziczy syn? Nie chcę, by coś dostał mąż.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »