Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Księgowanie faktur wystawianych w euro

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.10.2010

Sprzedaję produkty państwom Unii Europejskiej, wystawiam faktury w euro. Jak zaksięgować faktury wystawiane w euro? Według jakiego kursu? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

VAT

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej (czyli np. przy księgowaniu faktur wystawianych w euro), przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. W ten sposób księguje się fakturę wystawioną w euro.

 

PIT

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 

Reasumując, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, lecz jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą (tu: wystawianą w euro), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przychód w PIT powstaje w dniu uzyskania przychodu.

 

Możliwa jest zatem np. sytuacja, gdy w PIT dniem uzyskania przychodu jest 14.05, a fakturę wystawia Pan 18.05 – wtedy dla PIT właściwy kurs to kurs z dnia 13.05, a dla VAT kurs z 17.05.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + osiem =

»Podobne materiały

Rozliczenie działalności opodatkowanej ryczałtem wykonywanej poza granicami Polski

Niedawno założyłem jednoosobową firmę świadczącą usługi budowlane na terenie Francji. Ponadto jestem zatrudniony w innej firmie na umowę o pracę. Jak zatem będzie wyglądało moje rozliczanie się z urzędem skarbowym? Oddzielnie – jako zatrudniony na umowie o pracę tak jak do tej pory, i oddzieln

 

Wyrównanie renty rodzinnej należnej synowi i córce

Córka uprawniona do renty rodzinnej przerwała naukę w marcu 2009 r. Następnie podjęła studia od października tegoż roku. ZUS naliczył obecnie zwrot nadpłaty renty od kwietnia do września 2009 r. z powodu niezgłoszenia przerwania nauki. Do renty rodzinnej uprawniony jest cały czas małoletni syn. Rent

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »