Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Księgi podatkowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.08.2012

W latach 2005-2008 prowadziłem działalność gospodarczą. Jakiś czas temu zostałem wezwany do przedstawienia dokumentów podatkowych. Niestety nie mam ich. Jestem prawie pewny, że w posiadaniu dokumentów jest moja była żona. Ona jednak twierdzi, że ich nie ma. Dodam, że eksmałżonka była moim pełnomocnikiem. Działalność przynosiła znikome zyski – dokonywane transakcje były sporadyczne. Co mi grozi? Co robi organ w sytuacji, gdy osoba zobowiązana nie posiada ksiąg podatkowych?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż mamy tu do czynienia z dwoma problemami, a mianowicie:

 

  • podatkowym oraz
  • karnoskarbowym.

 

Podatkowo problem może okazać się znaczny, bowiem zgodnie z art. 23 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia.

 

Jak słusznie wskazuje Leonard Etel (Komentarz do art. 23 ustawy – Ordynacja podatkowa, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2011):

 

„Podkreślenia wymaga, że organ podatkowy musi (a nie może) dokonać oszacowania podstawy, o ile wystąpią te przesłanki. Pierwsza z nich to brak ksiąg podatkowych albo innych danych niezbędnych do określenia podstawy opodatkowania. Chodzi tu o księgi w rozumieniu art. 3 pkt 4 o.p. Rozumie się przez nie księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci (zob. komentarz do art. 3). Nie ma przy tym znaczenia, jakie powody zadecydowały o braku ksiąg czy też danych. Może to być spowodowane działaniem zawinionym przez podatnika (ich zniszczenie), jak też wypadkiem losowym (pożar). Fizyczny brak ksiąg lub danych zawsze prowadzi do ustalenia podstawy w drodze oszacowania (wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 listopada 2005 r., III SA/Wa 1030/04, LEX nr 196041)”.

 

Zatem organ w związku z brakiem dokumentów może oszacować podstawę opodatkowania w wyższej kwocie, niż faktycznie miało to miejsce, co spowoduje, iż powstanie zobowiązanie podatkowe do zapłaty.

 

Kodeks karny skarbowy penalizuje m.in.:

„Art. 60. (…)

§ 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”.

 

„Art. 62. (…)

§ 3. Karze określonej w § 1 [kara grzywny do 180 stawek dziennych – przyp. aut.] podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku bądź dowodu zakupu towarów”.

 

„Art. 84. § 1. Kto, nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, dopuszcza, chociażby nieumyślnie, do popełnienia czynu zabronionego określonego w tym rozdziale, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Jednakże art. 4 Kodeksu karnego skarbowego stanowi:

 

„Art. 4. § 1. Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.

 

§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

 

§ 3. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć”.

 

Konkludując, jeśli nie będzie można przypisać Panu umyślnego działania, odpowie Pan jedynie z art. 84 § 1.

 

Możliwe jest – w zależności od ustaleń organu – pociągnięcie do odpowiedzialności z innych tytułów, jednak nie mogę się do tego odnieść, bowiem nie wynika to w jakikolwiek sposób z Pana opisu sprawy.

 

Powinien Pan podjąć działania zmierzające do odzyskania bądź odtworzenia dokumentacji podatkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus dziewięć =

»Podobne materiały

Nierzetelność ksiąg rachunkowych

W roku podatkowym 2005 zaksięgowana została strata w wysokości 50 000 zł. Kontrola skarbowa wykazała w mojej firmie następujące błędy: zaksięgowanie odsetek od kredytu w koszty w roku 2005, pomimo iż zostały one zapłacone w lutym 2006 r.; zaksięgowanie w koszty opłat za przelewy banko

 

Kara za posiadanie tytoniu bez akcyzy

Pracownicy służby celnej znaleźli u mnie 20 kg tytoniu (miałem go w samochodzie na bazarze). Po 3 miesiącach dostałem wezwanie jako podejrzany o przestępstwo. Czy jest szansa, aby potraktowano to jako wykroczenie? Z tego co wiem, czyn kwalifikuje się na wykroczenie, jeśli nie przekracza kwoty 8400 z

 

Problem z urzędem skarbowym - niezłożenie zeznania podatkowego

W latach 2012–2013 (przez półtora roku) prowadziłem działalność gospodarczą, którą potem zamknąłem. Zawsze regularnie płaciłem zaliczki na podatek dochodowy i VAT. Niestety z powodu kłopotów rodzinnych zupełnie zapomniałem o złożeniu zeznania podatkowego za 2012 i 2013 r. Obecnie bardzo obawia

 

US wykazał, że nie złożyłem deklaracji VAT-7, co robić?

W 2010 roku prowadziłem działalność gospodarczą zamknąłem ją w 2011 r. Niedawno byłem świadkiem w sprawie kontroli w innej firmie. US wykazał przy okazji, że nie złożyłem deklaracji VAT-7 za okres od stycznia do września 2010 r. Co teraz mogę zrobić? Czy złożyć czynny żal albo poczekać na przedawnie

 

Długi podatkowe z powodu rozliczania się za granicą

W latach 2007-2010 pracowałem w Danii, nie rozliczając się w Polsce (takie rozwiązanie zasugerował doradca). Niedawno jednak dostałem z urzędu skarbowego wezwanie do rozliczenia się za 2007 r., co zrobiłem (opłaciłem podatek i odsetki). Co jednak z następnymi latami? Czy mogę jakoś umorzyć dług? Dod

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »