Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Książeczka mieszkaniowa a wykup mieszkania służbowego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 27.11.2012

Moje wątpliwości budzą zagadnienia związane m.in. z książeczkami mieszkaniowymi. Mieszkam z żoną i teściem. Teść wykupuje mieszkanie służbowe (kolejowe). Za mieszkanie płacimy my, tj. ja i żona (mamy książeczkę mieszkaniową). Teść chce nam potem przekazać to mieszkanie, dokonując darowizny. Czy da się to załatwić w jednym akcie notarialnym (tzn. wykup i darowiznę)? Co istotne, chcemy scedować książeczkę mieszkaniową na teścia. Czy uzyskamy premię gwarancyjną? Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać taką premię?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwoli Pan, że zacznę od tematu książeczki mieszkaniowej, ponieważ operacja z nią związana powinna być wykonana jeszcze przed nabyciem przez Pana teścia wspomnianego mieszkania służbowego od PKP.

 

Zasadniczo, aby uzyskać premię gwarancyjną, należy przeznaczyć oszczędności z książeczki na cel wymieniony w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.). A zatem premię można dostać w momencie likwidacji książeczki mieszkaniowej, po zakupie nowego mieszkania u dewelopera lub w spółdzielni, a także gdy zostało zakupione mieszkanie używane.

 

Jeżeli Państwo jako małżonkowie nie planujecie sami zakupu mieszkania, rzeczywiście sensowne jest scedowanie tej książeczki na Pana teścia.

 

Jest tu jednak dość istotne ograniczenie: cesję można zrobić tylko na osoby bliskie – małżonka, rodzeństwo, rodziców i dzieci. Jeżeli zatem książeczka jest wspólną własnością Pana i żony, a nie ma przeszkód, aby jedną książeczkę cedować kilkakrotnie, należałoby najpierw scedować Pana udział na żonę, a następnie ona mogłaby już dokonać cesji całości książeczki na swojego ojca, a Pana teścia. Pana teść – jako jej pełnoprawny posiadacz – likwidując książeczkę, odzyska zgromadzony na książeczce kapitał, odsetki, a ponadto uzyska premię.

 

Poniżej wyjaśniam kwestię jednoczesnego wykupienia i darowania mieszkania uzyskanego od PKP.

 

Należy mieć tu na uwadze art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali, który stanowi, że do powstania odrębnej własności lokali potrzebny jest wpis do księgi wieczystej. Oznacza to, że wykupienie przez Pana teścia mieszkania od PKP wiąże się z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu, a to z kolei jest związane z dokonaniem odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej. Co więcej, dopiero z chwilą dokonania tego wpisu w księdze wieczystej można mówić o powstaniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Nie jest nią niestety chwila dokonania transakcji.

 

Skoro tak, to do momentu dokonania odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej Pana teścia jako właściciela nie może on rozporządzać przedmiotowym lokalem mieszkalnym, a tym samym nie jest władny dokonać na Państwa rzecz darowizny. Sporządzenie aktu notarialnego kupna/ sprzedaży lokalu mieszkalnego nie następuje jednocześnie z wpisem do księgi wieczystej (to następuje później na podstawie tegoż aktu), a tym samym ma Pan odpowiedź na swoje pytanie dotyczące jednoczesnego sporządzenia aktu notarialnego nabycia mieszkania i jego darowizny. Darowizna może nastąpić dopiero po dokonaniu przez sąd wieczystoksięgowy odpowiedniego wpisu na wniosek notariusza, który przy sporządzeniu aktu notarialnego nabycia mieszkania pobiera także taksę za dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Podobnie będzie zresztą przy okazji sporządzania darowizny mieszkania (tj. taksa notarialna + taksa za wpis do księgi wieczystej nowego właściciela).

 

Z ww. powodów sporządzenie w jednym akcie umowy nabycia lokalu mieszkalnego i umowy darowizny nie jest niestety możliwe.

 

Idąc dalej, skoro już scedowaliśmy książeczkę mieszkaniową najpierw na żonę, następnie na teścia, teść książeczkę zlikwidował, otrzymując premię gwarancyjną i kupując (z bonifikatą) mieszkanie od PKP, a także dokonano stosownego wpisu w księdze wieczystej, to możemy przystąpić do darowizny.

 

Darowizna lokalu mieszkalnego musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

 

Oprócz wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego rejent pobierze także opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej. Dla wysokości tych kosztów nie ma znaczenia, czy mieszkanie jest darowane do majątku osobistego córki, czy do Państwa majątku wspólnego. Jednak inaczej rzecz się przedstawia z podatkiem od darowizny (pobiera go notariusz), jeśli darowizna mieszkania dotyczyć będzie również zięcia.

 

Zięć bowiem nie korzysta z przywileju zarezerwowanego dla członków najbliższej rodziny darczyńcy, czyli całkowitego zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pana żona jako osoba z I grupy podatkowej nie musi płacić podatku z tytułu darowizny od ojca, natomiast Pan jako jej małżonek obdarowany przez teścia niestety tak.

 

I tu podobnie jak rzecz się miała w przypadku książeczki mieszkaniowej, należałoby uczynić kilka kroków więcej, jeżeli nie chce Pan tego podatku zapłacić. A zatem w pierwszej kolejności należy przyjąć udział w mieszkaniu bez podatku od własnej żony (oczywiście najpierw musiałaby ona dostać mieszkanie w całości).

 

Drugie wyjście jest takie, że sporządzicie Państwo u notariusza umowę majątkową małżeńską, w której Pana żona rozszerzy majątek wspólny o otrzymaną od ojca darowiznę. W tym przypadku Pan również nie zapłaci żadnego podatku. Rozszerzenie wspólności majątkowej należy dokonać po przepisaniu lokalu mieszkalnego przez Pana teścia na córkę, a Pana żonę, tj. gdy Pana żona będzie już właścicielką mieszkania. Zgodnie bowiem z treścią art. 49 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia czy darowizny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + pięć =

»Podobne materiały

Wartość książeczki mieszkaniowej i jej znaczenie przy zakupie mieszkania

Żona i jej brat mieli założone książeczki mieszkaniowe. W 1991 r. brat żony kupował mieszkanie spółdzielcze i przywłaszczył sobie jej książeczkę (nie wiem dokładnie, co zyskał, mając dwie książeczki). Miał się z nią rozliczyć, ale do tej pory nie dotrzymał słowa. Czy po tylu latach można ubiega

 

Pomyłka w wyliczeniu premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej

Złożyłam wniosek o wyliczenie premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej. Moi rodzice oszczędzali 13 lat, a bank zaproponował mi 2000 zł. Później okazało się, że pracownik się pomylił i należna kwota jest o ok. 300 zł wyższa. Czy taka pomyłka jest podstawą do dochodzenia wyższego wkładu z książe

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »