Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Krytyczny wpis dotyczący straży miejskiej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.01.2016

Umieściłem na portalu internetowym naszego miasta komentarz pod artykułem dotyczących straży miejskiej. Załączam go osobno. Zawiera dużo znaków zapytania i, owszem, zarzuty, że strażnicy miejscy marnują czas i nie wykonują swoich zadań. Moim zdaniem to dopuszczalna krytyka. Obecnie jednak obawiam się konsekwencji. Czy mój wpis może zostać uznany za przestępstwo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

 

W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie, czy Pana komentarz jest zgodny z prawdą, tj. czy osoba, która sporządziła i zamieściła w Internecie komentarz, podawała informacje świadomie prawdziwe, czy też informacje świadomie nieprawdziwe.

 

Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 czerwca 2004 r., sygn. akt V KK 70/04, zgodnie z którym „zniesławienie dokonane ze świadomością nieprawdziwości informacji i ocen o postępowaniu oraz właściwościach innej osoby (art. 212 § 1 i 2 k.k.) nigdy nie służy obronie społecznie uzasadnionego interesu (art. 213 § 2 k.k.). Zachowanie takie nie korzysta z ochrony udzielanej wolności wypowiedzi i prawu do krytyki przez art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ani art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.

 

Komentarz, na który Pan wskazuje, zawiera wiele znaków zapytania. Zachodzi zatem pytanie, czy do zniesławienia, znieważenia może także dojść na skutek pytania, czy też wymagana jest forma oznajmująca. O ile każdy człowiek korzysta z prawa wolności słowa, o tyle prawo to nie jest ograniczone. Stosownie do poglądu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2006 r., sygn. akt II AKa 448/05, „wypowiedź zniesławiająca może być wyrażona nie tylko w trybie oznajmującym, lecz także w trybie przypuszczającym. Pytania nie mogą być ani prawdziwe, ani fałszywe, prawidłowe ani nieprawidłowe. Nie są ani faktami, ani ocenami, ale osobną kategorią semantyczną. Zważywszy na ich rolę w kształtowaniu wolności wypowiedzi, zbliżają się do kategorii opinii. Pytanie może zawierać zniesławiającą treść, jak w rozpoznawanej sprawie, jeżeli zawiera w sobie zniesławiające fakty. Chodzi o sytuacje, w których rozsądna interpretacja słów pozwala na stwierdzenie, że są one w istocie stawianiem zarzutu niewłaściwego postępowania”.

 

Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju wpis winien być poddany ocenie analogicznie jak ocena legalności krytyki dziennikarskiej. Mniemać bowiem należy, że wpis pojawił się w związku z artykułem prasowym. Artykuł prasowy stanowił podwalinę do komentarza.

 

Mając na uwadze treść komentarza, który został wystawiony w Sieci, wyraźnie pokreślić należy, iż winien być on oceniany z punktu widzenia dopuszczalnej krytyki, z którą każdy winien się liczyć. Proszę zauważyć, iż nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2 K.k. kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:

 

  1. dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
  2. służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

 

Innymi słowy po raz kolejny należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy autor komentarza może przedstawić dowody na swoje twierdzenia.

 

W mojej ocenie komentarz ma na celu obronę społecznie uzasadnionego interesu, bowiem głównym jego celem jest ochrona innych podmiotów (mieszkańców danego miasta) przed osobnikami, którzy zakłócają spokój. Stosownie do treści art. 54 Konstytucji każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów. Autor komentarza swój pogląd wyraził. Nie użył Pan przy tym słów powszechnie uważanych za niecenzuralne. Komentarz w mojej ocenie jest dopuszczalny, gdyż winien być oceniany z uwagi na dopuszczalną krytykę. Normy słoneczne oraz zasady współżycia społecznego w mojej ocenie zostały zachowane. Nadto zauważyć należy, że autor w pierwszej części komentarza wskazuje, że straż miejsca jest potrzebna. Powyższe jeszcze bardziej podkreśla tzw. konstruktywną krytykę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus X =

»Podobne materiały

Czy można ubiegać się o skrócenie czasu zatrzymania prawa jazdy?

Zostałem skazany za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Chciałbym wiedzieć, czy mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o skrócenie czasu zatrzymania prawa jazdy do połowy, tzn. z dwóch lat do jednego roku. Czy jest to możliwe przy warunkowym umorzeniu p

Kara dla osoby, która po zatrzymaniu chciała dać policjantowi łapówkę

Czy osoba, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu (około 0,5 promila) i chciała dać policjantowi łapówkę, ma szansę otrzymać ostatecznie tylko mandat, czy na pewno dostanie wyrok skazujący?

Negocjowanie warunków wyroku po dobrowolnym poddaniu się karze

Zostałem zatrzymany podczas prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Poddałem się dobrowolnie karze, otrzymując zakaz prowadzenia pojazdów na dwa lata, 6 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata oraz mandat. Zgodziłem się na te warunki, ale teraz przemyślałem sprawę i chciałbym negocjować króts
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »