.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kredyt na spłatę długów czynszowych

Mieszkam w mieszkaniu, które jest własnością spółdzielni. Mieszkanie jest na moją babcię. Jest ono zadłużone na dużą kwotę. Jestem zameldowany z czterema członkami rodziny. Dostaliśmy przydział na mieszkanie, które znajduje się w starych kamienicach bez łazienki i z ubikacją na półpiętrze. Powierzchnia mieszkalna wynosi 33 m2. Wiem, że są to standardy w takich lokalach. Chciałbym spłacić ten dług, ale to kwota w okolicy 80 000 zł. Nie chciałbym trafić do takiego lokalu, a mam tylko dwa tygodnie i nie wiem, co mam robić. Na chwilę obecną mogę dostać kredyt do 60 000zł. Czy w ogóle mam szansę na inny lokal, a nawet na powrót do spółdzielni po wpłacie części kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że względem osób zamieszkujących w przedmiotowym mieszkaniu sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

 

Jeśli chodzi o lokal socjalny, to sprawa wygląda następująco. Jeśli sąd w wyroku eksmisyjnym ustali prawo do lokalu socjalnego, to wstrzyma wykonanie eksmisji do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego. Tym samym osoby, względem których sąd orzekł eksmisję i jednocześnie ustalił prawo do lokalu socjalnego, mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu aż do czasu dostarczenia im przez gminę lokalu socjalnego. W czasie oczekiwania na lokal socjalny winni uiszczać tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu. Jeśli osoby te w czasie oczekiwania na lokal socjalny nie uiszczają tego odszkodowania, właściciel może dochodzić zapłaty tego odszkodowania od gminy. Zatem spółdzielnia miała możliwość dochodzenia zapłaty długu dziadków powstałego w okresie oczekiwania na lokal socjalny (tj. od uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego do czasu złożenia oferty zawarcia umowy na lokal socjalny).

 

Lokal socjalny musi spełniać określone prawem warunki. Mianowicie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „okal socjalny musi:

 

  1. nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,
  2. powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego10 m2.

 

Należy jednak pamiętać, że lokal ten może mieć obniżony standard, np. łazienka może zajmować się na korytarzu.

 

Przyjmuje się, iż lokal nadaje się do zamieszkania, jeśli:

 

  1. posiada dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby znajdowały się poza budynkiem;
  2. posiada oświetlenie elektryczne i naturalne;
  3. posiada możliwość ogrzewania (w przypadku pomieszczenia tymczasowego uznaje się, że wymóg ten jest spełniony, jeżeli w pomieszczeniu tym, w każdym z pokoi są sprawne kontakty elektryczne umożliwiające podłączenie piecyków elektrycznych);
  4. posiada niezawilgocone przegrody budowlane;
  5. posiada urządzenie do gotowania posiłków (w przypadku pomieszczenia tymczasowego wystarczy, jeśli występuje sama możliwość podłączenia takiego urządzenia, w tym przypadku może być brak samego urządzenia),
  6. posiada zlewozmywak (nie dotyczy to pomieszczenia tymczasowego).

 

Jeśli zaoferowany lokal nie spełnia tych warunków, gmina winna wskazać inny lokal socjalny. Jeśli by komornik próbował wykonać eksmisję do lokalu niespełniającego warunków, należy złożyć do sądu tzw. skargę na czynności komornika w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, o czym komornik powinien pouczyć.

 

Rozumiem, że aktualnie Pana dziadkom został wyznaczony termin do podpisania umowy na lokal socjalny. Jeśli powyższy termin upłynie bezskutecznie, spółdzielnia najprawdopodobniej skieruje wniosek do komornika o przymusowe opróżnienie lokalu.

 

Nie ma innego wyjścia, niż próbować dogadać się ze spółdzielnią, gdyż to od spółdzielni zależy, czy i kiedy zostanie skierowany wniosek do komornika w celu wykonania wyroku eksmisyjnego. W tym celu winien Pan podnieść przed spółdzielnią, iż jest Pan w stanie spłacić przedmiotowy dług w zamian za ustanowienie na Pana rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. na zasadzie roszczenia osoby najbliższej dla byłego członka).

 

Mieszkanie miało bowiem status spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Tytuł do mieszkania Pana dziadkowie utracili na skutek ustania członkostwa babci. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w związku z utratą członkostwa roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. Do zachowania tego roszczenia konieczne jest jednak złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Po bezskutecznym upływie terminu roszczenie to wygasa.

 

Nawet jeśli termin minął, spółdzielnia może jednak (choć nie musi) umożliwić Panu skorzystanie z tego roszczenia. Wszystko zależy od woli spółdzielni.

 

Po wykonaniu eksmisji nie odzyska Pan lokalu dziadków, gdyż mieszkanie zostanie sprzedane w drodze przetargu.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl