Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt na osobę fizyczną a działalność gospodarcza

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.10.2010

Prowadzę działalność gospodarczą – ośrodek szkolenia kierowców. Chcę wziąć kredyt jako osoba fizyczna na zakup samochodu, który będę wykorzystywać w firmie. Czy odsetki od tego kredytu mogę wliczyć w koszty działalności gospodarczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem jest to możliwe, bowiem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w ust. 8 wskazuje, iż „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 

  1. spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

    – pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
    – pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału,
  2.  

  3. spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,
  4. umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów”.

 

Jeśli zatem kredyt przeznaczony zostanie w całości na potrzeby działalności gospodarczej, skapitalizowane odsetki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

 

Analogicznie wskazuje m.in. Marta Jastrząb (Vademecum Doradcy Podatkowego):

 

„To, że wnioskodawca otrzymał kredyt jako osoba fizyczna – nie daje możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Dopiero fakt, że kredyt przeznaczony został na działalność gospodarczą – daje podstawę do zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów. W tym wypadku konieczne będzie udowodnienie, że środki z kredytu wykorzystane zostały w prowadzonej przez osobę fizyczną działalności. Jeżeli zatem podatnik udowodni w sposób umożliwiający niewątpliwe i jednoznaczne stwierdzenie, że kredyt został przeznaczony faktycznie na zakup samochodu używanego w działalności gospodarczej, to spłatę odsetek od zaciągniętego ww. kredytu można zaliczyć w koszty działalności gospodarczej (Urząd Skarbowy w Czarnkowie w swoim postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 23 sierpnia 2007 r., NP/415-26/07/5/LSH)”.

 

Na marginesie zaznaczę, że w przypadku ustalania wartości początkowej środka trwałego, w razie nabycia w drodze kupna będzie to cena nabycia; a „za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku”.

 

Oznacza to, że odsetki od kredytu zapłacone przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji środków trwałych powiększają wartość początkową tego środka trwałego i w kosztach znajdują się poprzez odpis amortyzacyjny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - pięć =

»Podobne materiały

Darowizna przedsiębiorcy na rzecz fundacji

Rozliczam się kwartalnie z podatku dochodowego oraz VAT. Zakładam fundację i część zysku firmy przekazuję jako darowiznę na rzecz tej fundacji. Jak rozliczać firmę z tej darowizny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »