Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt konsumencki – wybrane problemy

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 17.11.2007

Problematyka artykułu skupia się głównie na cechach kredytu konsumenckiego, a więc praktycznych różnicach pomiędzy nim a innymi produktami bankowymi oraz na wszelkich profitach, jakie płyną dla konsumenta z regulacji prawnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą prawną dla kredytów konsumenckich jest ustawa z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1081 z późn. zm.).

 

Kredyt konsumencki:

  • jest uzyskiwany na mocy umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą (nie musi być nim bank!),
  • dotyczy sum do 80 000 zł (lub ich równowartości w innej walucie).

 

W czym tkwi szczególna ochrona konsumenta:

  • forma umowy – zawsze pisemna,
  • treść umowy – ściśle określona przez ustawodawcę,
  • koszty kredytu – zawsze sprecyzowane lub oszacowane kwotowo,
  • prawo odstąpienia od umowy o kredyt bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy,
  • łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy nie może przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego (uwaga! istnieją w tym względzie wyłączenia).

 

W czym problem konsumencie? Trzeba wiedzieć, że ustawy o kredycie konsumenckim nie stosuje się m.in. do umów o kredyt konsumencki, na mocy których konsument nie jest zobligowany do zapłaty oprocentowania, ani innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego. W ustawie zawarto również inne tak liczne wyłączenia, że pozwalają one bez trudu odejść od stosowania tego przepisu przedsiębiorcy sprawnie konstruującemu swój produkt finansowy skierowany do konsumenta.

 

W rezultacie konsument nie może skorzystać z dobrodziejstw omawianej ustawy. Nawet przy formułowaniu uprawnień co do łącznej kwoty wspomnianych wyżej kosztów kredytu istnieje istotne wyłączenie – nie uwzględnia to bowiem udokumentowanych lub wynikających z innych przepisów prawa kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń (w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu) – kredytodawcy wykorzystali to w praktyce powszechnie, wprowadzając, jako formę zabezpieczenia, ubezpieczenie kredytu.

 

O czym nie można zapominać. Zanim podpisze się umowę i zaciągnie zobowiązanie kredytowe, najpierw warto się upewnić, czy jest to kredyt konsumencki i jakie są jego faktyczne koszty.

 

Najczęściej zadawane pytanie: Czy korzystnie jest spłacić kredyt przed terminem? TAK. Konsument ma prawo do spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. O zamiarze wcześniejszej spłaty powinien poinformować kredytodawcę najpóźniej 3 dni przed jej dokonaniem. Termin dokonania spłaty powinien odpowiadać określonym w umowie terminom wnoszenia rat.

 

Przy spłacie przed terminem kredytu oprocentowanego – odlicza się kwotę oprocentowania za okres do końca spłaty kredytu, a przy kredycie nieoprocentowanym – zmniejsza się kwotę prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu. Za wcześniejszą spłatę kredytu kredytodawca nie może zażądać prowizji! Kredytodawca ma 14 dni na rozliczenie ostateczne z konsumentem.


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.11.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + pięć =

 

»Podobne materiały

Umowa przedwstępna

Artykuł omawia możliwości prawnego wykorzystania instytucji umowy przedwstępnej oraz skutki zawarcia tego typu umowy.

 

Gdy nie działa telefon lub internet – odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej

Pan Marek, prowadzący działalność gospodarczą, podpisał z operatorem – Telekomunikacją Polską SA umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny + szerokopasmowy szybki internet w biurze). W trakcie obowiązywania umowy, z winy operatora W (współpracującego z TP SA) dosz

 

Brak odpowiedzi biura podróży na reklamację

Artykuł zawiera wyjaśnienie nurtującego każdego reklamującego usługę turystyczną problemu, co zrobić, gdy biuro turystyczne nie udzieliło odpowiedzi, bądź nadeszła ona po terminie? Przepisy są jednoznaczne – warto jednak poznać ich moc prawną także z praktycznego punktu widzenia.

 

Nabycie przedmiotu od nieuprawnionego

Artykuł omawia zagadnienia prawne związane z nabyciem przedmiotu od osoby nieuprawnionej do rozporządzenia nim.

 

Sprzedaż konsumencka – praktyka i regulacje prawne

Każdego dnia coś kupujemy, ale tylko sytuacje „kolizyjne” powodują, że niektórzy z nas zaczynają szukać informacji o przysługujących nam prawach i obowiązkach sprzedawcy. Jak złożyć reklamację, na co się powołać i czego żądać od sprzedawcy – to bardzo cenna wiedza przydatna na co d

 

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy

Wszelkie wycieczki i spotkania bywają niejednokrotnie „dobrą okazją” do kupienia różnych rzeczy od osób, które same nas – konsumentów znalazły, przekonując, że bez tego, co nam proponują, nie da się żyć. Często następnego dnia przychodzi refleksja: czy jest jeszcze czas na zmianę t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »