Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt a brak rozdzielności majątkowej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.01.2009

Nie mieszkamy z mężem od 4 miesięcy. Chcę wziąć kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania. Jakie może mieć to skutki prawne? Co zrobić, aby w przyszłości nie stracić mieszkania? Nie mamy rozdzielności majątkowej ani żadnych spraw w sądzie. Jak postąpić, aby bank nie odmówił kredytu oraz aby w przyszłości nie mieć z tego tytułu dodatkowych problemów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z momentem zawarcia małżeństwa między Państwem powstała z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny), oczywiście pod warunkiem że nie zawarliście Państwo intercyzy, czyli umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej.

 

Mimo że żyjecie Państwo oddzielnie, wspólność ustawowa między Wami nadal trwa.

 

W małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej (z uwagi na brak intercyzy), występują trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego, używane przez oboje małżonków, obejmuje wspólność ustawowa także w wypadku, gdy nabyto je przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

Aby mieszkanie zakupione przez Panią nie weszło do wspólności majątkowej, musiałaby Pani nabyć je ze środków pochodzących wyłącznie z Pani majątku osobistego, czyli z tej drugiej masy majątkowej. To samo dotyczy spłaty rat kredytowych.

 

Jeśli chodzi o kredyt, to oczywiście może Pani go sama zaciągnąć, jeśli bank go Pani udzieli.

 

Na obu małżonkach spoczywa odpowiedzialność za:

 • zobowiązanie zaciągnięte wspólnie lub zaciągnięte przez jedno z nich, ale za zgodą drugiego,
 • zobowiązanie zaciągnięte wprawdzie tylko przez jednego z małżonków i bez zgody drugiego, ale w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

 

W celu uniknięcia w przyszłości problemów typu: „czy jednak zakupione mieszkanie nie wchodzi do Waszego majątku wspólnego?” radzę Pani zawrzeć z mężem przed notariuszem umowę o rozdzielności majątkowej. Podpisując intercyzę, możecie Państwo wspólność ustawową w ogóle wyłączyć (przedmioty objęte dotąd wspólnością zostaną podzielone i wejdą do Waszych majątków osobistych) bądź ograniczyć, tzn. wyłączyć z majątku wspólnego niektóre składniki, konkretne wskazane w intercyzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III + 4 =

»Podobne materiały

Jak uniknąć straty działki?

Jakiś czas temu mój brat ustanowił rozdzielność majątkową i kupił działkę (jest jej jedynym właścicielem). Wcześniej jednak jego żona wzięła kredyt (było to jeszcze podczas trwania wspólnoty majątkowej i brat podpisał dokumenty jako małżonek); teraz przestała go spłacać i grozi jej egzekucja komorni

Zaciągnięcie zobowiązania

Kilka lat temu zaciągnąłem zobowiązanie w banku wraz z żoną – kupiliśmy na kredyt nieruchomość na cele firmy żony. Po jakimś czasie nie daliśmy rady dalej spłacać rat. Mimo ugód z bankiem nasza sytuacja była kiepska i w końcu pojawił się komornik. Zajął on inne nieruchomości, które są naszą ma

Rozwód a kredyt hipoteczny na dom

Chcę uzyskać kredyt na moje mieszkanie, ponieważ planuję rozwód. Obecnie jestem współkredytobiorcą i współwłaścicielem kredytu hipotecznego na dom. Mogę się zrzec prawa własności, ale bank odmówił odłączenia mnie od kredytu, pomimo że kredyt przyznano tylko na podstawie zarobków męża. Co mogę zrobić
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »