.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kredyt wzięty dla partnerki - jak odzyskać pieniądze po zakończeniu związku?

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 20.12.2021 • Zaktualizowane: 20.12.2021

Wziąłem kredyt dla dziewczyny – na remont (taka była podana wersja w banku). Z tych pieniędzy kupiłem ziemię od jej rodziców, którą oni przepisali tylko na nią. Dziewczyna po roku wyrzuciła mnie ze swojego życia. Ona ma wyremontowany dom, kupioną ziemię, a ja zostałem z ratami. Jest możliwość ściągnięcia od niej chociaż części kredytu? Jak dokonać rozliczeń po zakończeniu związku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kredyt wzięty dla partnerki - jak odzyskać pieniądze po zakończeniu związku?

Bezpodstawne wzbogacenie byłej dziewczyny

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 405. [Bezpodstawne wzbogacenie] Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

 

Art. 406. [Obowiązek wydania korzyści] Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody.

 

Art. 407. [Przejście obowiązku na osobę trzecią] Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.

 

Art. 408. [Rozliczenie nakładów] § 1. Zobowiązany do wydania korzyści może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania; może jednak zabrać te nakłady, przywracając stan poprzedni.

§ 2. Kto czyniąc nakłady wiedział, że korzyść mu się nie należy, ten może żądać zwrotu nakładów tylko o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania.

§ 3. Jeżeli żądający wydania korzyści jest zobowiązany do zwrotu nakładów, sąd może zamiast wydania korzyści w naturze nakazać zwrot jej wartości w pieniądzu z odliczeniem wartości nakładów, które żądający byłby obowiązany zwrócić.

 

Art. 409. [Wygaśnięcie obowiązku] Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu”.

Rozliczenia po zakończeniu związku

Z uwagi na brak związku małżeńskiego i związanej z nim wspólności małżeńskiej rozliczenia z byłą dziewczyną są utrudnione. Jednak w takich przypadkach orzecznictwo dopuszcza dochodzenie zwrotu poczynionych nakładów na rzecz konkubenta m.in. na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, które cytowane są powyżej. Jak wskazuje się w orzecznictwie, „w przypadku rozliczeń między konkubentami, zasądzeniu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia podlega kwota odpowiadająca aktualnemu stanowi wzbogacenia w dacie wyrokowania, przez stosowanie w drodze analogii art. 363 § 2 k.c., co najlepiej odpowiada istocie tej instytucji. Jedynie takie rozstrzygnięcie prowadzi do rzeczywistego przywrócenia naruszonej bez podstawy prawnej równowagi majątkowej, szczególnie w sytuacjach, gdy chwila uzyskania korzyści jest odległa od chwili jej zwrotu. Taka metoda rozliczeń, znajduje jednak zastosowanie jedynie w odniesieniu do świadczeń, które nie są świadczeniami pieniężnymi sensu stricto w rozumieniu art. 3581 § 1 k.c. De lege lata trafnie uznaje się, że podlegające zwrotowi na podstawie art. 405 i n.k.c. świadczenie pieniężne może być przedmiotem waloryzacji na podstawie art. 3581 § 3 k.c.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2017 r., sygn. akt V CSK 198/16).

 

Zatem do rozważenia jest wezwanie byłej dziewczyny do zwrotu kwot, które spowodowały jej bezpodstawne wzbogacenie. Jeśli potrzebowałby Pan pomocy w sporządzeniu projektu pisma, możemy w ramach osobnego zlecenia pomóc. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl