Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt na wspólny dom w konkubinacie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 27.03.2020

Żyję w konkubinacie. Mój partner kupił działkę na kredyt. Kredyt był tylko i wyłącznie na niego. Rok temu postanowiliśmy się pobudować, wzięliśmy wspólny kredyt i nim spłaciliśmy ten zaciągnięty przez niego na działkę. W akcie notarialnym widnieje tylko mój partner z racji kupna działki. Pobudowaliśmy dom w stanie surowym z jego środków ok. 70 tysięcy złoty. Wykończenie, dach nastąpiło z zaciągniętego wspólnie kredytu. Nigdzie nie widnieję jako współwłaściciel, bo z tego, co się doczytałam, ustanowienie współwłaściciela musi być na podstawie jakiegoś dokumentu – jakiego? Czy umowa kredytowa upoważnia mnie do bycia współwłaścicielem? Druga sprawa: partner jest rozwodnikiem i posiada 2 dzieci. W jaki sposób mogę się zabezpieczyć w razie śmierci partnera? Nie jestem jego żoną i pierwszeństwo dziedziczenia mają chyba dzieci? Trzecie pytanie: mieszkamy w tym domu razem, razem za niego płacimy, razem kupujemy do niego wyposażenie itd. Co mogę z robić w momencie, gdy zostanę z tego domu wyrzucona? Czy mój partner ma prawo to zrobić? Jeżeli tak, to co w takiej sytuacji mogę zrobić, co z kredytem? Czy mogę się jakoś zrzec tego kredytu na rzecz jego, czy jedyna opcja to albo przepisanie go na niego, albo sprzedaż domu? Jakie w ogóle mam prawa w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kredyt na wspólny dom w konkubinacie

Wspólny kredyt a dom należący do partnera

Kwestia wzajemnych rozliczeń osób pozostających w związkach nieformalnych nie została wprost uregulowana przez przepisy kodeku cywilnego. Judykatura wypracowała w tej kwestii różne stanowiska dopuszczając zarówno możliwość stosowania przepisów o zniesieniu współwłasności (tak w powołanej uchwale z dnia 30 stycznia 1985 r.), jak i oparcia rozliczeń majątkowych konkubentów na przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1974 r.. sygn. akt III CRN 132/74).

 

Wybór jednego ze wskazanych uregulowań może być uzależniony od okoliczności konkretnej sprawy, a także od przedmiotu rozliczeń. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1970 r., sygn. akt III CZP 62/69, wskazuje się, że co do roszczeń z tytułu nabytych wspólnie nieruchomości i rzeczy ruchomych, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty, należy stosować przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast, co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jednego z konkubentów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe należące do drugiej z tych osób, zastosowanie znaleźć powinny przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Nabycie nieruchomości przez partnerów a bezpodstawne wzbogacenie

W przedmiotowej sprawie Pani roszczenie może opierać się na podstawie faktycznej wskazującej na nabycie nieruchomości za wspólne pieniądze stron w trakcie trwania konkubinatu, zastosowanie będą miały przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jako właściciel nieruchomości figuruje bowiem jedynie partner.

 

Tym niemniej wzbogacenie jednej ze stron bez podstawy prawnej znajduje oparcie w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 

Bezpodstawne wzbogacenie jest szczególnym zdarzeniem prawnym, w wyniku, którego bez podstawy prawnej powstaje nowa sytuacja, polegająca na wzroście majątku po stronie podmiotu wzbogaconego, kosztem jednoczesnego pogorszenia sytuacji majątkowej osoby zubożonej. Zarówno zubożenie, jak i wzbogacenie wywołane są tą samą przyczyną. Jednak podstawowa przesłanka bezpodstawnego wzbogacenia nie ma charakteru związku przyczynowo-skutkowego między zubożeniem a wzbogaceniem różnych podmiotów, ponieważ co prawda zubożenie i wzbogacenie następują jednocześnie na skutek tej samej przyczyny, ale jest to jedynie koincydencja między zubożeniem a wzbogaceniem, a nie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nimi. Zubożenie i wzbogacenie łączy, więc koincydencja (wspólna przyczyna), a nie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nimi, ponieważ wzbogacenie nie jest przyczyną zubożenia, które nie jest jego skutkiem.

 

Z art. 405 Kodeksu cywilnego wynikają cztery ogólne przesłanki powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (tzw. roszczenia kondykcyjnego):

 

  • wzbogacenie jednego podmiotu;
  • zubożenie drugiego podmiotu;
  • związek pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem;
  • brak podstawy prawnej dla wzbogacenia (bezpodstawność wzbogacenia).

Zabezpieczenie przed dziedziczeniem dzieci partnera

Jedyna możliwość zabezpieczenia na wypadek śmierci to sporządzenie przez partnera testamentu. Oczywiście nie oznacza to, iż dzieci partnera zostaną pozbawione możliwości dochodzenia od Pani roszczeń. Przysługiwać będzie im roszczenie o zachowek, chyba że partner wydziedziczy je w testamencie, a przyczyny wydziedziczenia będą rzeczywiste i realne

Zabezpieczenie własności na przyszłość

Pani jest dłużnikiem solidarnym. Kwestia długu nie przekłada się na kwestie prawa własności. Mimo że będzie Pani spłacać zadłużenie, może nie być Pani właścicielem.

 

Sugeruję podjęcie kroków, które zabezpieczą Pani interesy – konieczne jest rozszerzenie współwłasności poprzez dokonanie darowizny na Pani rzecz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus I =

»Podobne materiały

Odzyskanie pieniędzy za przedmioty przywłaszczone przez byłego partnera

Niedawno rozstałam się z partnerem. Mamy wspólne mieszkanie, jednak remont robiliśmy za moje pieniądze. Partner pod moją nieobecność wyprowadził się, zabierając z domu najcenniejsze rzeczy (za które płaciłam ja – mam na to dowody). Czy mam szansę na odzyskanie pieniędzy za przedmioty, które so

 

Samochód jako współwłasność narzeczonych

Mam zamiar kupić nowy samochód. Planuję uczynić jego współwłaścicielem mojego narzeczonego. Czy jeżeli kiedyś się rozstaniemy, to będę musiała uzyskiwać jego zgodę na czynności formalno-prawne związane z pojazdem? Czy ustalenie nierównych udziałów (np. 95% i 5%) wymaga potwierdzenia notarialnego? Cz

 

Nieformalny związek a dziedziczenie nieruchomości

Mój partner jest po rozwodzie, ma dwoje dzieci. Obecnie kończymy budowę wspólnego domu, ja jestem w ciąży. Wszystkie rachunki (i działka) wystawiane są na partnera. W razie śmierci partnera chcielibyśmy, by dom należał do mnie i do dziecka; dwójce dzieci z małżeństwa zostałoby mieszkanie. Czy w tej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »