Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kradzież w szkole

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 31.05.2013

W szkole mojej córki (chodzi do gimnazjum) doszło do kradzieży. Jeden z jej kolegów z klasy zeznał, że widział, jak córka zabiera, a następnie niszczy telefon koleżanki. Nie przesłuchano pozostałych dzieci, tylko od razu wszczęto postępowanie. Czy to prawidłowa procedura? Czy możemy złożyć zażalenie na wszczęcie postępowania na podstawie zeznań tylko jednego świadka? Dlaczego nie przesłuchano naszej córki i nie zrobiono wywiadu w szkole? Córka dobrze się uczy i zachowuje, nie mamy z nią problemów, a w przeszłości zawsze, kiedy znajdowała w szkole jakieś zgubione przedmioty, odnosiła je na portiernię. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W sprawie kradzieży w szkole przydatne będą zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Według art. 20 tej ustawy „w sprawach nieletnich stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – trybu nieprocesowego, a w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodów przez Policję, powoływania i działania obrońcy oraz w postępowaniu poprawczym – przepisy Kodeksu postępowania karnego, ze zmianami przewidzianymi w ustawie”.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) „jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną” (art. 303 K.p.k.).

 

Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania musi więc nastąpić każdorazowo w przypadku, gdy organy ścigania otrzymają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a wstępne czynności wyjaśniające uprawdopodobnią, że wnioskowane przestępstwo miało rzeczywiście miejsce. Z przekazanych przez Panią informacji wynika, że policja przeprowadziła wstępne czynności wyjaśniające – przesłuchała świadka oraz pokrzywdzonego, co uprawdopodobniło zaistnienie przestępstwa w szkole – kradzieży i zniszczenia telefonu komórkowego. Po wszczęciu postępowania w sprawie organy będą próbowały ustalić, czy Pani córka dopuściła się kradzieży w szkole oraz – ewentualnie – w jakich okolicznościach do tego doszło.

 

K.p.k. reguluje także zasady, na jakich strony mogą zaskarżać postanowienia wydawane w toku postępowania przygotowawczego. I tak, zgodnie z art. 306 K.p.k.: „Pokrzywdzonemu oraz instytucji, która składała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, a stronom – na postanowienie o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt”. Za stronę zaś, w myśl art. 30 ustawy o postępowaniu wobec nieletnich, uważa się:

 

  1. nieletniego;
  2. rodziców lub opiekuna nieletniego;
  3. prokuratora.

 

Powoływany powyżej przepis art. 306 K.p.k. nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia o wszczęciu postępowania. Zażalenie takie nie ma bowiem sensu, gdyż to właśnie dzięki przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego zostanie ustalone, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa. W związku z tym nie mają Państwo podstaw ani prawnych, ani faktycznych do zaskarżenia postanowienia o wszczęciu postępowania.

 

W chwili obecnej po wszczęciu postępowania organy będą podejmować kolejne czynności w sprawie. Z pewnością policja będzie ustalać, czy są jeszcze inni świadkowie zdarzenia oraz co wiedzą na temat rzekomej kradzieży w szkole i zniszczenia telefonu. Na pewno też zostanie przeprowadzony wywiad w szkole dotyczący zarówno Pani córki, jak i poszkodowanego dziecka – tj. czy były kłopoty z dziećmi, jaka mają opinię, czy się uczą, jak się zachowują na co dzień, czy są lubiane przez kolegów, czy sprawiają kłopoty wychowawcze (jeśli tak – to jakie) i czy brały już kiedyś udział w podobnych zdarzeniach.

 

Możliwe jest również przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, jednak na etapie postępowania przygotowawczego zdarza się to wyjątkowo rzadko. Zgodnie z art. 24 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska, a w szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych nieletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki nieletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień nieletniego.

 

W toku postępowania wyjaśniającego zostanie także przesłuchana Pani córka. Zostaną Państwo powiadomieni o przesłuchaniu i będą mogli wziąć w nim udział, ponieważ córka jest niepełnoletnia i przy jej przesłuchaniu musi być obecna osoba dorosła – rodzic lub opiekun albo obrońca, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym wypadku niemożliwe, wzywa się nauczyciela, przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie lub przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji.

 

Dotychczasowe działania podejmowane przez policję były prawidłowe, na tym etapie sprawy ich obowiązkiem było bowiem jedynie wstępne sprawdzenie, czy podejrzenie popełnienia przestępstwa jest uzasadnione. Zgodnie z ustaleniami wstępnymi – przesłuchaniem świadka i pokrzywdzonego – zdarzenie takie miało faktycznie miejsce.

 

Ponieważ posiadają Państwo istotne informacje dla całego postępowania, mogą Państwo złożyć tzw. wniosek dowodowy. Jest to wniosek kierowany do organu prowadzącego postępowanie o przeprowadzenie określonych dowodów, które Państwa zdaniem są istotne dla sprawy. We wniosku tym mogą Państwo wnioskować o przesłuchanie wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli, którzy mogą znać przebieg zdarzenia, a także uczniów szkoły. Jeżeli w szkole zainstalowany jest monitoring, mogą Państwo także wnosić o zabezpieczenie nagrań z dnia zdarzenia.

 

Dobrze by było, gdyby mogli Państwo przedstawić jakiś dokument o wcześniejszym zachowaniu córki i oddaniu przez nią znalezionych przedmiotów.

 

Jeżeli doszłoby do postępowania sądowego, mogą Państwo także udać się po pomoc do adwokata, który będzie działał przed sądem w interesie Państwa córki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus dwa =

»Podobne materiały

Nieletni a kradzież

Moja czternastoletnia, nie karana wcześniej córka dokonała kradzieży w Centrum Handlowym. Wszczęto postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia czy dopuściła się czynu karalnego z art. 278 Kodeksu karnego. Mamy wezwanie do sądu rodzinnego w tej sprawie. Co grozi córce? Czy dokonany z

Postępowanie przed sądem rodzinnym

Moja 15-letnia córka brała udział w kradzieży z włamaniem. Jakie będą tego skutki? Czy córka będzie sądzona jak osoba dorosła, czy odbędzie się postępowanie przed sądem rodzinnym?  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »