.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty zastępstwa procesowego

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 01.01.2015

Czy jest sposób na umorzenie zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w sprawie cywilnej? Byłem zwolniony z kosztów sądowych, ale przegrałem sprawę. Nie stać mnie na reprezentanta w sądzie, mam długi i nie mogę opłacić tych kosztów. Nie mam nic, jestem na emeryturze. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść przepisu art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej K.p.c), zgodnie z którym „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”.

 

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

 

Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych „zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi”.

 

Jednakże zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, które uzyskał Pan w ramach prowadzonego postępowania o odwołanie darowizny, nie rozciąga się na zwrot kosztów należnych przeciwnikowi, o czym wyraźnie stanowi art. 108 ustawy o kosztach. Sąd nie popełnił zatem pomyłki i prawidłowo obciążył Pana kosztami poniesionymi przez przeciwnika w sprawie.

 

„Zasadą jest, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, koszty procesu (art. 98 § 1 k.p.c.). Reguła ta ma zastosowanie również do przegrywającej sprawę strony całkowicie zwolnionej od kosztów sądowych przez sąd. Jeżeli przeciwnik procesowy zażąda zwrotu kosztów procesu, istnieje podstawa do ich zasądzenia. W ramach zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi strona zwolniona od kosztów sądowych (tylko co do kosztów ją obciążających) ma obowiązek zwrócić przeciwnikowi poniesione przez niego koszty sądowe” (K. Gonera, Najnowsze wydanie: Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2008).

 

Stosownie do treści postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2007 r., sygn. akt V CSK 292/2006, „zwolnienie strony od kosztów sądowych oznacza tylko tyle, że nie ma ona obowiązku wykładać sum potrzebnych do tego, aby postępowanie przed sądem zostało wszczęte i mogło się toczyć, a których uiszczenie jest jej obowiązkiem wobec organu prowadzącego postępowanie”.

 

Jedyna możliwość to próba polubownego zakończenia sporu w wierzycielem i próba podpisania ugody, w której zobowiąże się Pan do uiszczenia kosztów zastępstwa procesowego w określonych ratach przez określony czas.

 

Z przykrością bowiem należy wskazać, iż przepis art. 108 cytowanej ustawy jest przepisem bezwzględnie obowiązującym i nie znajduje żadnego wyjątku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus I =

10.10.2018

Rozumiem, że instytucja zażalenia na koszty nie jest Pani znana?

Thobold

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »