.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Koszty zarządu nieruchomością a metraż mieszkania i przynależnej piwnicy

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 25.08.2011

Jestem właścicielem mieszkania. W naszym bloku jest wspólnota mieszkaniowa. Każde mieszkanie ma przynależną piwnicę, ale zaliczki na koszty zarządu nieruchomością oblicza się, biorąc pod uwagę metraż samego mieszkania. Czy jest to właściwe postępowanie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie chciałbym zauważyć, iż koszty związane z zarządem nieruchomością wspólną uregulowane zostały w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903), która w art. 14 stanowi:

 

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 

  1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
  2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
  3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
  4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy”.

 

Stosownie natomiast do art. 12 ust. 2 „pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach”.

 

Z zacytowanego powyżej artykułu wynika, że wszelkie wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej co do zasady ponoszą właściciele w przeliczeniu na udziały w nieruchomości wspólnej, a zatem należy odnieść się do wyjaśnienia pojęcia udziału w nieruchomości wspólnej, o którym stanowi art. 3 ust. 3 w sposób następujący: „udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi”.

 

Ponadto pragnę nadmienić, iż ustawa o własności lokali definiuje pojęcie pomieszczenia przynależnego, a zatem proszę zwrócić uwagę na art. 2 ust. 4, zgodnie z którym „do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej »pomieszczeniami przynależnymi«”.

 

Odnosząc powyższe rozważania do sprawy opisanej w pytaniu, pragnę stwierdzić, iż w mojej ocenie powierzchnia pomieszczenia użytkowego, jakim jest piwnica, powinna być doliczona do powierzchni użytkowej lokalu, którego jest Pan właścicielem.

 

Na zakończenie pragnę wyjaśnić, iż stosownie do art. art. 22 ust. 1 ustawy „czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie”, niemniej jednak ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu (art. 22 ust. 3), a zatem zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2, zgodnie z którym „do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej”.

 

Mając powyższe rozważania na uwadze, należy stwierdzić, iż wysokość opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną powinna zostać ustalona na podstawie uchwały podjętej przez większość właścicieli lokali.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl