.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty zamiany mieszkań

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 03.09.2014

Chcemy zamienić mieszkania: moje i córki (kawalerka) z sąsiadką, która ma duże, 3-pokoje mieszkanie. Wszystkie strony zgadzają się na zamianę mieszkań (tzn. dwóch mniejszych na to większe) bez dopłat. Jakie koszty należy ponieść przy takiej umowie? Jakie dokumenty są konieczne? Chciałbym zapisać nowe mieszkanie córce i wnukowi – jak najlepiej to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pierwszy koszt to koszt aktu notarialnego, bo umowa zamiany musi mieć taką właśnie formę, zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż „umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

 

Koszt taksy notarialnej zależny jest od wartości rynkowej mieszkań, więc ważne jest, jak Państwo podacie w akcie notarialnym tę wartość, wyjaśnię Panu ogólnie, iż rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w § 2 ust 2 pkt 1 stanowi, że podstawą określenia maksymalnej stawki jest przy umowie zamiany najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy, a więc najdroższe mieszkanie mające podlegać zamianie.

 

§ 3 rozporządzenia stanowi, iż „maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

1)  do 3.000 zł – 100 zł;

2)  powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

3)  powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4)  powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5)  powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6)  powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7)  powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

 

Przy czym jeżeli są to np. spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, a zapewne tak jest, to stawka taksy wynosi połowę tego, co wyżej wskazano.

 

Do tego zawsze mogą się Państwo targować z notariuszem, aby Państwu policzył taniej, tak się najczęściej dzieje, więc proszę o tym pamiętać.

 

Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust .1 pkt 1 lit. a) „podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, obowiązek podatkowy spoczywa na obu stronach umowy i podatek wynosi 2%, przy czym postawę opodatkowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, a więc znów wielkość zależy od wartości lokali”.

 

Bezspornie też musi się Pan liczyć z obowiązkiem opłat sądowych celem dokonania wpisów w księgach wieczystych, koszt opłaty to 200 zł za wpis zmiany właściciela. Może to zrobić za Państwa notariusz, tj. przesłać wniosek do sądu, ale wówczas zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt III CZP 5/13 notariuszowi za sporządzenie i przesłanie do sądu zamieszczonego w akcie notarialnym wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 200 zł netto, ustalane na podstawie § 16 wyżej wskazanego rozporządzenia, odrębnie od wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego daną czynność.

 

Musicie Państwo wybrać notariusza i z nim się skontaktować celem ustalenia, jakich dokumentów będzie od Państwa wymagał, obecnie gdy istnieje elektroniczna księga wieczysta, notariusz sprawdza przy akcie wpisy w księgach, nie żądając już wyciągów z księgi. Czasami notariusze też wymagają zaświadczeń ze spółdzielni mieszkaniowej, iż mieszkania nie są zadłużone, i z pewnością wymagają przy akcie dowodów osobistych stron.

 

Gdyby były to mieszkania spółdzielcze lokatorskie, a nie własnościowe, to notariusz winien zażądać zgody spółdzielni na zamianę.

 

Nawet telefonicznie może sobie Pan to wszystko z wybranym notariuszem ustalić.

 

Najprościej i chyba najtaniej będzie przekazać mieszkanie córce i wnukowi testamentem, ten może Pan od razu podczas pobytu u notariusza spisać.

 

Koszt taksy notarialnej za zwykły testament, tj. taki, w którym do całości spadku po sobie powołuje Pan córkę i wnuka, to 50 zł, a taki z zapisem windykacyjnym (a więc gdy zapisze Pan im tylko mieszkanie) kosztuje 200 zł. Mieszkanie przejdzie na ich własność dopiero po Pana śmierci, ale jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zgłoszą oni ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego, to nie będą musieli uiszczać podatku od spadku i darowizny.

 

Oczywiście za Pana życia też może Pan to zrobić np. umową darowizny, ale taksa notarialna będzie już wyższa, bo znów zależna od wartości mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »